Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravična obdavčitev: Komisija sprejela prve evropske protiukrepe glede nekooperativnih davčnih jurisdikcij z evropskega seznama

Bruselj, 21. marca 2018

Evropska komisija danes izpolnjuje svojo zavezo, v skladu s katero naj bi zagotovila, da se skupni evropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij podpre z učinkovitimi protiukrepi.

Danes sprejete smernice so prvi korak pri ustavitvi prehajanja sredstev EU prek nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Zagotovile bodo, da sredstva EU ne bodo neopaženo prispevala k izogibanju davkom na svetovni ravni.

Današnje smernice bi morale zlasti zagotoviti, da evropskih sredstev za zunanji razvoj in naložbe ne bo mogoče nakazati subjektom v državah na skupnem evropskem seznamu ali da ta sredstva ne bodo mogla prehajati prek njih. Prvi seznam je bil sprejet in objavljen decembra 2017 in se stalno posodablja.

Z novimi zahtevami naj bi se cilj EU v zvezi z bojem proti izogibanju davkom na svetovni ravni uskladil s pravili, ki urejajo uporabo sredstev EU s strani mednarodnih finančnih institucij, kot je Evropska investicijska banka (EIB), razvojnih finančnih institucij, vključno z Evropskim skladom za trajnostni razvoj (EFSD), in drugih primernih partnerjev.

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Evropski črni seznam davčnih oaz je dokument, ki se razvija, in dodanih bo še več držav, če ne bodo izpolnile zavez, ki so jih sprejele za izboljšanje svojih davčnih sistemov. Komisija ne bo dovolila, da bi sredstva EU prispevala k izogibanju davkom na svetovni ravni. Ti protiukrepi na evropski ravni bi morali biti opozorilo za te jurisdikcije, saj kažejo, da si EU resno prizadeva za boj proti izogibanju davkom na svetovni ravni.“

Današnje smernice navajajo veljavno zakonodajo o tem, kako bi bilo treba obravnavati sredstva EU v primeru izogibanja davkom in nekooperativnih jurisdikcij. Vsebujejo informacije, kako bi morali njeni partnerji ocenjevati projekte, ki vključujejo subjekte v jurisdikcijah, ki jih EU za davčne namene šteje za nekooperativne. Ta ocena vključuje vrsto preverjanj, s katerimi bi se moralo natančno opredeliti tveganje izogibanja davkom pri poslovnem subjektu. Pred nakazilom sredstev prek subjekta bi bilo na primer treba dokazati, da obstajajo trdni poslovni razlogi za to, kako je projekt strukturiran, ter da se tehnične podrobnosti davčnega sistema ali neskladja med dvema ali več davčnimi sistemi ne izkoriščajo za zmanjšanje obdavčitve.

Nove smernice bodo zagotovile, da se bodo pravila razlagala in uporabljala dosledno. Da se zaščiti razvojna politika EU, velja izjema za neposredno financiranje, kadar se projekt izvaja fizično v nekooperativni davčni jurisdikciji s seznama in ni povezan s pranjem denarja, financiranjem terorizma, davčno goljufijo ali utajo.

Komisija prav tako poziva mednarodne finančne institucije in druga telesa, ki sodelujejo pri upravljanju proračuna EU, da v letu 2018 pregledajo svoje notranje politike o nekooperativnih jurisdikcijah. Tako bi se zagotovilo, da bodo te politike odražale dolgotrajna prizadevanja EU za boj proti izogibanju davkom, tako v Uniji sami kot zunaj nje.

Ozadje

Na podlagi sporočila Komisije o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje iz januarja 2016 štirje pravni akti v zvezi z uporabo sredstev EU s strani izvajalskih partnerjev trenutno vsebujejo (oziroma bodo v bližnji prihodnosti vsebovali) zahtevo, da sredstva EU ne smejo podpirati projektov, ki prispevajo k izogibanju davkom. Od izvajalskih partnerjev, kot so mednarodne finančne institucije, razvojne finančne institucije ali druge vrste primernih partnerjev, ki sodelujejo pri posrednem upravljanju proračuna EU, se zahteva, da izpolnjujejo te zahteve, kadar sredstva EU uporabljajo pri svojih naložbenih operacijah. Te zahteve vzpostavljajo trden okvir za zagotovitev, da financiranje EU poteka v skladu s standardi dobrega upravljanja na področju obdavčevanja, zlasti če se uporabljajo skupaj z obstoječimi prepovedmi uporabe nekooperativnih jurisdikcij in objavo skupnega evropskega seznama nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene.

Namen tega sporočila je, da tem organizacijam pomaga pri upoštevanju teh novih pravnih določb, pa tudi da opredeli širša priporočila, kako oceniti vprašanja izogibanja davkom.

Komisija ni samo sodelovala pri sprejemu določb EU, ampak je tudi spodbudila države članice, da se dogovorijo o tem, da bi proti jurisdikcijam s seznama na nacionalni ravni uporabile usklajene sankcije. Države članice so se že sporazumele o vrsti protiukrepov, ki jih lahko uporabijo proti državam s seznama, vključno z večjim spremljanjem in revizijami, davčnimi odtegljaji, zahtevami po posebni dokumentaciji in določbami o preprečevanju zlorab. Komisija bo podprla delo držav članic za oblikovanje bolj zavezujočega in dokončnega pristopa k sankcijam za seznam EU v letu 2018. 

Dodatne informacije

Spletišče GD ECFIN in pravna besedila

Skupni evropski seznam nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene

Sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje

IP/18/2245

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar