Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Impozitare echitabilă: Comisia introduce primele contramăsuri la nivelul UE pentru jurisdicțiile fiscale necooperante incluse în lista UE

Bruxelles, 21 martie 2018

Comisia Europeană își îndeplinește astăzi angajamentul de a se asigura că lista comună a UE cu jurisdicțiile fiscale necooperante este susținută de contramăsuri eficace.

Orientările adoptate astăzi marchează primul pas al măsurilor de oprire a tranzitului fondurilor UE prin jurisdicțiile fiscale necooperante. Ele vor asigura faptul că fondurile UE nu contribuie în mod accidental la evaziunea fiscală la nivel mondial.

Orientările adoptate astăzi ar trebui să garanteze, în special, că fondurile UE pentru dezvoltare externă și investiții externe nu pot fi direcționate către sau tranzitate prin entități din țările aflate pe lista comună a Uniunii. Prima listă a fost convenită și publicată în decembrie 2017, fiind actualizată în mod continuu.

Noile cerințe urmăresc să alinieze obiectivul UE de combatere a evitării obligațiilor fiscale la nivel mondial cu normele care reglementează utilizarea fondurilor UE de către instituțiile financiare internaționale (IFI), cum ar fi Banca Europeană de Investiții (BEI), instituțiile financiare de dezvoltare (IFD) - inclusiv Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) - și alte contrapărți eligibile.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală, a declarat: „Lista neagră a paradisurilor fiscale este un document dinamic care va include și alte țări care nu își respectă obligațiile pe care și le-au asumat în vederea îmbunătățirii sistemelor lor fiscale. Comisia nu va permite ca fondurile UE să contribuie la evitarea obligațiilor fiscale la nivel mondial. Aceste contramăsuri la nivelul UE ar trebui să funcționeze ca un semnal de alarmă pentru aceste jurisdicții, deoarece ele dovedesc faptul că UE abordează cu seriozitate problema evitării obligațiilor fiscale la nivel mondial.

Orientările adoptate astăzi stabilesc legislația aplicabilă cu privire la modul în care fondurile UE ar trebui să fie utilizate atunci când este vorba de evitarea obligațiilor fiscale și de jurisdicțiile necooperante. Ele oferă informații cu privire la modul în care partenerii săi ar trebui să evalueze proiectele care implică entități din jurisdicțiile incluse de către UE în lista cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Această evaluare include o serie de verificări care ar trebui să identifice riscul de evitare a obligațiilor fiscale al unei entități comerciale. De exemplu, înainte de canalizarea fondurilor prin intermediul unei entități, ar trebui să se stabilească faptul că există motive economice solide pentru modul în care un proiect este structurat și că nu se profită de detaliile tehnice ale unui regim fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii contribuțiilor fiscale.

Noile orientări vor asigura faptul că normele sunt interpretate și aplicate în mod consecvent. Pentru a proteja politica de dezvoltare a UE, se face o excepție pentru finanțarea directă, în cazul în care un proiect este implementat fizic într-o jurisdicție fiscală necooperantă inclusă în listă și nu este legat de activități de spălare a banilor, finanțare a terorismului, fraudă fiscală sau evaziune fiscală.

De asemenea, Comisia face apel la instituțiile financiare internaționale și la alte organisme implicate în gestiunea bugetului UE să-și revizuiască politicile interne privind jurisdicțiile necooperante în cursul anului 2018. Revizuirea este necesară pentru a se asigura faptul că aceste politici reflectă eforturile susținute ale UE de a combate evitarea obligațiilor fiscale atât în interiorul Uniunii, cât și în afara sa.

Context

Ca urmare a Comunicării Comisiei privind o strategie externă pentru impozitarea eficace din ianuarie 2016, patru acte juridice care privesc utilizarea fondurilor UE de către partenerii însărcinați cu implementarea conțin în prezent, sau vor conține în viitorul apropiat, cerința ca fondurile UE să nu sprijine proiecte care contribuie la evitarea obligațiilor fiscale. Partenerii însărcinați cu implementarea, cum ar fi instituțiile financiare internaționale (IFI), instituțiile financiare de dezvoltare (IFD) sau alte tipuri de contrapărți eligibile implicate în gestiunea indirectă a bugetului UE sunt obligate să respecte aceste cerințe atunci când utilizează fonduri UE în operațiunile lor de investiții. Acestea oferă un cadru solid pentru a se asigura faptul că finanțarea acordată de UE este direcționată în conformitate cu standardele în materie de bună guvernanță în domeniul fiscal, în special atunci când este asociat cu interdicțiile existente cu privire la utilizarea unor jurisdicții necooperante și publicarea listei comune a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Această comunicare are scopul de a oferi acestor organizații asistență pentru asigurarea respectării noilor dispoziții juridice oferind, în același timp, recomandări mai ample cu privire la modul de evaluare a aspectelor privind evitarea obligațiilor fiscale.

În plus față de dispozițiile UE, Comisia a încurajat statele membre să convină asupra unor sancțiuni coordonate care să fie aplicate la nivel național împotriva jurisdicțiilor incluse în listă. Statele membre au convenit deja asupra unui set de contramăsuri pe care pot alege să le aplice împotriva țărilor enumerate în listă, inclusiv o mai bună monitorizare și un număr mai mare de audituri, impozite reținute la sursă, cerințe speciale privind documentația și dispoziții anti-abuz. Comisia va sprijini eforturile statelor membre de a dezvolta în 2018 o abordare mai obligatorie și definitivă cu privire la sancțiunile privind lista UE. 

Pentru mai multe informații

Pagina web și actele juridice ale DG ECFIN

Lista comună a UE cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale

Comunicare privind o strategie externă pentru impozitarea eficace

IP/18/2245

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar