Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Méltányos adóztatás: A Bizottság megteszi az első uniós ellenintézkedéseket a jegyzékbe vett, adózási szempontból nem együttműködő országokkal és területekkel szemben

Brüsszel, 2018. március 21.

Az Európai Bizottság a mai napon eleget tesz azon ígéretének, hogy hatékony ellenintézkedésekkel támogatja az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékét.

A ma elfogadott iránymutatás az első jelentős lépés abba az irányba, hogy az uniós források ne folyhassanak keresztül nem együttműködő országon vagy területen. Az iránymutatás biztosítani fogja, hogy az uniós források még véletlenül se járulhassanak hozzá a globális adókikerüléshez.

Várhatóan a jelenlegi iránymutatás különösen azt fogja biztosítani, hogy az uniós külső fejlesztési és beruházási alapok ne áramolhassanak át a közös uniós listán felsorolt országokban működő szervezeteken. Ezt a jegyzéket először 2017 decemberében állapították meg és tették közzé, és az abban lévő információk folyamatosan frissítésre kerülnek.

Az új követelmények célja, hogy összehangolják a globális szintű adókikerülés kezelésére irányuló uniós törekvéseket, valamint azokat a szabályokat, amelyek az uniós forrásoknak a nemzetközi pénzügyi szervezetek, például az Európai Beruházási Bank (EBB), a fejlesztési pénzügyi intézmények – köztük az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) – és más támogatható partnerek általi felhasználására irányadók.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az adóparadicsomok uniós feketelistája folyamatosan frissülő dokumentum, amely újabb országokkal egészül ki, amennyiben azok nem tesznek eleget az adózási rendszereik javítására tett vállalásaiknak. A Bizottság nem engedi meg, hogy az uniós források a globális adókikerüléshez járuljanak hozzá. A mai uniós szintű ellenintézkedések figyelmeztetésül szolgálnak az érintett országok és területek számára, és bizonyítják, hogy az EU komolyan gondolja a globális méretű adókikerülés kezelését.”

A mai iránymutatás meghatározza, hogy melyik jog alkalmazandó az uniós források kezelésére az adókikerülés, illetve a nem együttműködő országok és területek kapcsán. Tájékoztatást nyújt arról, hogy partnereinek miként kell értékelniük az EU által jegyzékbe vett, adózási szempontból nem együttműködő országokban vagy területeken működő szervezeteket érintő projekteket. Ez az értékelés számos olyan ellenőrzést magában foglal, amely kimutatja az adott gazdasági egységnél felmerülő adókikerülés kockázatát. Mielőtt például a pénzt átvezetnék egy szervezeten, meg kell győződni arról, hogy a projekt ily módon történő felépítésének olyan megalapozott üzleti okai vannak, amelyek nem valamely adórendszer technikai részletszabályait, illetve két vagy több adórendszer eltéréseit használják ki a fizetendő adó csökkentése érdekében.

Az új iránymutatás biztosítja majd a szabályok következetes értelmezését és alkalmazását. Az uniós fejlesztéspolitika megóvása érdekében kivételt képez a szabályok alól a közvetlen finanszírozás abban az esetben, ha a projektet fizikailag egy jegyzékben szereplő nem együttműködő országban vagy területen valósítják meg, és a projekt nem kapcsolódik a pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához, az adócsaláshoz vagy az adókikerüléshez.

A Bizottság felszólítja az uniós költségvetés felülvizsgálatában részt vevő nemzetközi pénzügyi intézményeket és egyéb szerveket is, hogy 2018-ban vizsgálják felül a nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó politikájukat. A cél, hogy ezek a politikák az Unión belül és kívül egyaránt az adókikerülés kezelésére irányuló hosszú távú uniós erőfeszítéseket tükrözzék.

Háttér-információk

Az eredményes adóztatás külügyi stratégiájáról szóló európai bizottsági közlemény 2016. januári megjelenése óta négy olyan, az uniós források végrehajtó partnerek általi felhasználásáról szóló jogi aktus létezik, amely tartalmazza vagy a közeljövőben tartalmazni fogja azt a követelményt, hogy az uniós források nem támogathatnak adókikerüléshez hozzájáruló projekteket. A végrehajtó partnereknek – például a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, a fejlesztési pénzügyi intézményeknek vagy az uniós költségvetés közvetett irányításában részt vevő egyéb jogosult partnereknek meg kell felelniük ezeknek a követelményeknek a beruházási műveleteiknél történő uniós forrásfelhasználás során. Ezek a követelmények szilárd keretet nyújtanak ahhoz, hogy az uniós források felhasználása az adózásra vonatkozó jó kormányzási normák szerint történjen; különösen ha ez a nem együttműködő országok és területek közbeiktatásának meglévő tilalmával és az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékének közzétételével jár együtt.

E közlemény célja, hogy segítse az említett szervezeteknek az új jogszabályi rendelkezések betartását, ugyanakkor szélesebb körű ajánlásokat is biztosít az adókikerülési kérdések értékelésével kapcsolatban.

Az uniós rendelkezések mellett a Bizottság arra biztatja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg olyan összehangolt szankciókban, amelyeket nemzeti szinten lehet alkalmazni a jegyzékben szereplő országokkal és területekkel szemben. A tagállamok körében máris született megállapodás a felsorolt országok ellen fakultatívan alkalmazható ellenintézkedésekről, beleértve a fokozott felügyeletet és ellenőrzést, a forrásadókat, a dokumentációra vonatkozó sajátos követelményeket és a visszaélések elleni rendelkezéseket. A Bizottság támogatni fogja a tagállamok arra irányuló munkáját, hogy 2018-ban az uniós jegyzékre vonatkozó szankciók tekintetében kötelezőbb erejű és véglegesebb megközelítést dolgozzanak ki. 

További információk

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság honlapja és a jogi szövegek

Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke

Közlemény az eredményes adóztatás külügyi stratégiájáról

IP/18/2245

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar