Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravedno oporezivanje: Komisija uspostavlja prve protumjere EU-a za nekooperativne porezne jurisdikcije sa zajedničkog popisa

Bruxelles, 21. ožujka 2018.

Europska komisija danas ispunjuje svoje obećanje da će osigurati da EU-ov zajednički popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija prate i djelotvorne protumjere.

Danas donesene smjernice prvi su korak u zaustavljanju protoka financijskih sredstava EU-a kroz nekooperativne porezne jurisdikcije. Time će se osigurati da sredstva EU-a nehotice ne pridonesu globalnom izbjegavanju plaćanja poreza.

Današnje smjernice trebale bi posebice osigurati da se EU-ovi fondovi za vanjski razvoj i investicijski fondovi ne usmjeravaju ili prenose preko subjekata u zemljama navedenima na EU-ovu zajedničkom popisu. Prvi takav popis dogovoren je i objavljen u prosincu 2017. i stalno se ažurira.

Novim zahtjevima nastoji se uskladiti cilj EU-a povezan sa suzbijanjem izbjegavanja plaćanja poreza na svjetskoj razini s pravilima kojima se uređuje kako fondove EU-a upotrebljavaju međunarodne financijske institucije (IFI), kao što su Europska investicijska banka (EIB), razvojne financijske institucije (DFI) (uključujući Europski fond za održivi razvoj (EFOR)) i druge prihvatljive ugovorne strane.

„EU-ova crna lista poreznih oaza dinamičan je dokument u koji će biti uvrštene dodatne zemlje ako ne ispune preuzete obveze u pogledu poboljšanja svojih poreznih sustava. Komisija neće dopustiti da sredstva EU-a pridonose globalnom izbjegavanju plaćanja poreza. Protumjere na razini EU-a trebale bi biti upozorenje tim jurisdikcijama jer su dokaz da se EU istinski zalaže za suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza na svjetskoj razini,” izjavio je Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinsku uniju.

U današnjim se smjernicama navodi primjenjivo zakonodavstvo o tome kako treba postupati sa sredstvima EU-a s obzirom na izbjegavanje plaćanja poreza i nekooperativne jurisdikcije. U njima su informacije o tome kako bi partneri trebali procijeniti projekte u koje su uključeni subjekti iz jurisdikcija uvrštenih na popis EU-a jer su nekooperativne kad je riječ o oporezivanju. Ta procjena obuhvaća niz provjera kojima bi se trebao odrediti rizik od izbjegavanja plaćanja poreza kod poslovnog subjekta. Na primjer, prije usmjeravanja financijskih sredstava preko subjekta, trebalo bi utvrditi postoje li opravdani poslovni razlozi za način na koji je projekt strukturiran te da se njime ne iskorištavaju tehnička obilježja poreznog sustava ili neusklađenosti između dvaju ili više poreznih sustava radi smanjenja porezne obveze.

Te bi nove smjernice trebale osigurati da se pravila dosljedno tumače i primjenjuju. Kako bi se zaštitila razvojna politika EU-a izuzeto je izravno financiranje ako se projekt koji nije povezan s pranjem novca, financiranjem terorizma, poreznom prijevarom ili utajom poreza fizički provodi u nekooperativnoj poreznoj jurisdikciji s popisa.

Komisija usto poziva međunarodne financijske institucije i druga tijela uključena u upravljanje proračunom EU-a da tijekom 2018. preispitaju svoju unutarnju politiku prema nekooperativnim jurisdikcijama. Cilj je osigurati da se u tim politikama odražavaju dugogodišnja nastojanja EU-a u suzbijanju izbjegavanja poreza u Uniji i izvan nje.

Kontekst

Nakon Komunikacije Komisije o vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje u siječnju 2016. četiri zakonodavna akta kojima se uređuje kako provedbeni partneri upotrebljavaju financijskih sredstava EU-a sadržavaju ili će uskoro sadržavati zahtjev da se sredstvima EU-a ne podupiru projekti koji doprinose izbjegavanju plaćanja poreza. Provedbeni partneri, kao što su međunarodne financijske institucije (IFI), razvojne financijske institucije (DFI) i druge prihvatljive ugovorne strane uključene u neizravno upravljanje proračunom EU-a, moraju poštovati te zahtjeve kad se u svojim ulagačkim aktivnostima koriste fondovima EU-a. Ti zahtjevi stvaraju stabilan okvir koji osigurava da se financijska sredstva EU-a usmjeravaju u skladu sa standardima dobrog upravljanja u području oporezivanja; posebice kad se uzmu u obzir i postojeće zabrane upotrebe nekooperativnih jurisdikcija i objavljivanje zajedničkog EU-ova popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija.

Komunikacijom se želi pomoći tim organizacijama pri poštovanju novih pravnih odredaba te se istodobno pružaju općenitije preporuke o tome kako ocijeniti pitanja izbjegavanja plaćanja poreza.

Uz te odredbe na razini EU-a Komisija potiče države članice da se dogovore o koordiniranim sankcijama na nacionalnoj razini protiv jurisdikcija s popisa. Države članice već su se složile o nizu protumjera koje mogu odlučiti primijeniti protiv navedenih zemalja, uključujući pojačane praćenje i reviziju, neisplatu poreza po odbitku, posebne zahtjeve za dokumentaciju i odredbe protiv zlouporabe. Komisija će u 2018. podupirati rad država članica na razvoju čvršće obvezujućeg i konačnog pristupa sankcijama usmjerenima na EU-ov popis. 

Dodatne informacije

Internetske stranice GU ECFIN i pravni tekstovi

EU-ov zajednički popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe

Komunikacija o vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje

IP/18/2245

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar