Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Program WiFi4EU: Začala sa registrácia na financovanie bezplatného bezdrôtového internetu vo verejných priestoroch

Brusel 20. marec 2018

Európska komisia dnes sprístupnila internetový portál WiFi4EU. Odteraz až do vyhlásenia prvej výzvy na predloženie projektov v polovici mája sa môžu obce a mestá po celej Európe registrovať a získať tak šancu na financovanie bezplatných verejných miest bezdrôtového prístupu na internet.

Program WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15 tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Ako uviedol predseda Komisie Jean-Claude Juncker, iniciatíva WiFi4EU prispeje k naplneniu vízie, aby mala „každá európska dedina a každé európske mesto v okolí hlavných centier verejného života do roku 2020 k dispozícii bezplatný prístup k bezdrôtovému internetu“.

Obce a mestá môžu poukazy WiFi4EU použiť na nákup a inštaláciu zariadenia Wi-Fi (miesta bezdrôtového prístupu) vo vybraných centrách verejného života. Náklady na údržbu sietí pokryjú z vlastných zdrojov.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné otvorenie portálu WiFi4EU predstavuje konkrétny krok v ústrety obciam a mestám, aby mohli poskytovať bezplatnú Wi-Fi. Ide o významný posun, no zároveň by som rád vyzval Európsky parlament a Radu, aby dokončili práce na navrhovanom kódexe elektronickej komunikácie a vysokorýchlostné pripojenie sa tak mohlo rozšíriť po celom území EÚ. Usilujeme sa o celoeurópsku koordináciu spektra a stimulovanie cielených investícií do vysokokapacitných sietí, ktoré Európa potrebuje.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: „Vďaka WiFi4EU získajú tisíce Európanov po celej EÚ bezplatný internet vo verejných priestoroch. Cez program WiFi4EU môžu miestne komunity prispieť k tomu, aby sa pripojenie priblížilo k občanom, ktorí tak budú môcť plnohodnotne využívať nekonečné možnosti digitalizácie. Ide o konkrétny krok smerom k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu.“

Na financovanie zariadení bezplatných Wi-Fi služieb je pre 8 tisíc miest a obcí v členských štátoch, Nórsku a na Islande, z rozpočtu EÚ do roku 2020 k dispozícii 120 miliónov eur.

Kto môže požiadať o poukaz na WiFi4EU?

  • Registrácia: Od 20. marca 2018 sa musia obce a mestá zaregistrovať na portáli www.WiFi4EU.eu.

  • Žiadosť: V polovici mája sa vyhlási prvá výzva, počas ktorej môžu registrované obce a mestá požiadať o prvých tisíc poukazov na WiFi4EU (každý v hodnote 15 tisíc eur). Poukazy sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú.

  • Prideľovanie: Komisia s ohľadom na rovnomerné geografické pokrytie oznámi, ktorých tisíc obcí a miest získa financovanie z prvej výzvy. Každá zúčastnená krajina dostane aspoň 15 poukazov.

  • V nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie štyri výzvy WiFi4EU. 

Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch.

Súvislosti

Iniciatívu WiFi4EU oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2016. Ide o príspevok k úsiliu o reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré napomáhajú aj nové opatrenia na uspokojenie rastúcich nárokov Európanov na internetové pripojenie a na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

EÚ sa podarilo rýchlo dosiahnuť dôležité dohody o zrušení poplatkov za roaming, ktoré pre všetkých cestujúcich po EÚ prestali platiť 15. júna 2017, o prenosnosti obsahu, vďaka ktorému si môžu Európania od začiatku roka 2018 brať so sebou na cesty filmy, hudbu, videohry či elektronické knihy, na ktorých odber sa doma prihlásili, a o zavedení rádiového frekvenčného pásma 700 MHz na vývoj 5G a nových online služieb.

Pokračujú rokovania o 14 legislatívnych návrhoch v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorá patrí k prioritám Junckerovej Komisie. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu, aby sa všetkými predloženými návrhmi urýchlene zaoberali.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

IP/18/2065

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar