Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Skaitmeninis apmokestinimas. Komisija siūlo naujų priemonių, užtikrinsiančių, kad visos bendrovės ES mokėtų sąžiningus mokesčius

Briuselis, 2018 m. kovo 21 d.

Skaitmeninis apmokestinimas. Komisija siūlo naujų priemonių, užtikrinsiančių, kad visos bendrovės ES mokėtų sąžiningus mokesčius

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kad skaitmeninio verslo apmokestinimas Europos Sąjungoje taptų sąžiningas ir palankus ekonomikos augimui. Šie moderniai ekonomikai ir skaitmeniniam amžiui pritaikyti ES apmokestinimo teisės aktai galėtų tapti pavyzdžiu visam pasauliui.

Pastarojo meto skaitmeninių verslų, tokių kaip socialinių tinklų bendrovės, bendradarbiavimo platformos ir internetinio turinio paslaugų teikėjai, bumas labai prisidėjo prie ekonomikos augimo ES. Tačiau esamos taisyklės netinka pasaulinėms bendrovėms, kurios veikia virtualiai ir neturi ar beveik neturi fizinės veiklavietės. Pokyčiai radikalūs: šiuo metu iš 20 pagal rinkos kapitalizaciją didžiausių pasaulio bendrovių 9 yra skaitmeninės, o prieš dešimt metų tokia buvo 1 iš 20. Reikia visapusiškai pasinaudoti šia tendencija ir užtikrinti, kad ir skaitmeninės bendrovės sumokėtų sąžiningą mokesčių dalį. Kitu atveju valstybėms narėms kyla reali grėsmė netekti biudžeto pajamų – skaitmeninių bendrovių vidutinis efektyvusis mokesčio tarifas perpus mažesnis už tradicinės ekonomikos įmonių.

Šiandienos pasiūlymai parengti valstybėms narėms stengiantis rasti ilgalaikių ir tvarių sprendimų, kaip užtikrinti sąžiningo dydžio mokestines pajamas iš internetinės veiklos. 2017 m. spalio mėn. ES vadovai ragino skubiai teikti pasiūlymus. Šiuo metu galiojančios pelno apmokestinimo taisyklės netaikomos tokiai pelningai veiklai kaip naudotojų sukurtų duomenų ir turinio pardavimas. Valstybės narės dabar pradeda ieškoti skubių vienašalių sprendimų dėl skaitmeninės veiklos apmokestinimo, todėl įmonės gali susidurti su teisine painiava ir netikrumu. Vienintelis būdas užtikrinti sąžiningą, ekonomikos augimui palankų ir tvarų skaitmeninės ekonomikos apmokestinimą yra koordinuoti veiksmai.

Sąžiningiau apmokestinti skaitmeninį verslą Europos Sąjungoje padės du atskiri šiandien Komisijos pateikti pasiūlymai dėl teisės akto:

  • Pirmąja iniciatyva siekiama reformuoti pelno mokesčio taisykles taip, kad pelnas būtų registruotas ir apmokestintas ten, kur įmonės skaitmeniniais kanalais intensyviai palaiko ryšius su naudotojais. Tai ilgalaikis sprendimas, kuriam Komisija teikia pirmenybę.
  • Kitu pasiūlymu atsiliepiama į kelių valstybių narių raginimus įvesti laikiną mokestį, taikytiną pagrindinei skaitmeninei veiklai, kuri šiuo metu Europos Sąjungoje apskritai neapmokestinama.

Šiame dokumentų rinkinyje pateiktas nuoseklus ES požiūris į skaitmeninės veiklos apmokestinimo sistemą. Jis padės įgyvendinti bendrąją skaitmeninę rinką ir ieškoti problemos sprendimų pasauliniu lygmeniu tarptautiniuose forumuose.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Skaitmeninimas suteikia daug naudos ir atveria begalę galimybių. Tačiau jis verčia pakoreguoti mūsų tradicines taisykles ir sistemas. Noriau laikytumės pasauliniu, pavyzdžiui, EBPO, lygmeniu sutartų taisyklių. Tačiau tai, kiek pelno dabar lieka neapmokestinta, mums nepriimtina. Mums skubiai reikia priderinti savo mokestines taisykles prie 21 amžiaus ir sukurti naują visapusišką ir perspektyvų sprendimą.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici pridūrė: „Skaitmeninė ekonomika Europai atveria didžiules galimybes, o skaitmeninėms įmonėms Europa yra didelių pajamų šaltinis. Tačiau ši abipusės naudos situacija kelia teisinių ir mokestinių klausimų. Mūsų taisyklės sukurtos, kai dar nebuvo interneto, ir jos neleidžia valstybėms narėms apmokestinti Europoje veikiančių skaitmeninių bendrovių, jeigu jų čia fiziškai nėra. Be to, valstybės narės surenka mažiau mokesčių, nes sumažėja mokesčių bazė. Todėl šiandien pateikiame naują teisinį standartą ir siūlome laikiną skaitmeninės veiklos mokestį.“

Pirmas pasiūlymas: bendra skaitmeniniam verslui taikomo ES pelno mokesčio reforma

Šis pasiūlymas sudarys sąlygas valstybėms narėms apmokestinti pelną, gautą jų teritorijoje, net jei įmonės fiziškai joje nėra. Naujos taisyklės užtikrins, kad interneto įmonės prisidėtų prie viešųjų finansų taip pat, kaip ir tradicinės fizinės įmonės.

Bus laikoma, kad skaitmeninė platforma turi apmokestinamą skaitmeninę tinklavietę arba virtualią nuolatinę buveinę valstybėje narėje, jei atitinka vieną iš šių kriterijų:

- jos metinės pajamos valstybėje narėje didesnės kaip 7 mln. EUR,

- mokestiniais metais valstybėje narėje ja naudojosi daugiau kaip 100 000 naudotojų,

- aktyvūs verslo paslaugų naudotojai mokestiniais metais sudarė su įmone daugiau kaip 3 000 sutarčių.

Pagal naujas taisykles keisis pelno paskirstymo valstybėms narėms būdas. Jis aiškiau atspindės, kaip įmonės gali kurti vertę internete, pavyzdžiui, priklausomai nuo naudotojo buvimo vietos vartojimo metu.

Galiausiai naujoji sistema užtikrins realią sąsają tarp skaitmeninio pelno gavimo vietos ir jo apmokestinimo vietos. Priemonė galėtų būtų integruota į Komisijos jau pasiūlytą bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) iniciatyvą, kuria siekiama didelių tarptautinių įmonių grupių pelnus skirstyti labiau atsižvelgiant į vertės sukūrimo vietą.

Antras pasiūlymas: laikinas tam tikrų pajamų, gautų iš skaitmeninės veiklos, mokestis

Šis laikinas mokestis užtikrins, kad iš veiklos, kuri šiuo metu nėra veiksmingai apmokestinama, valstybės narės pradėtų iškart gauti pajamas. Jis taip pat padėtų išvengti vienašalių sprendimų apmokestinti skaitmeninę veiklą tam tikrose valstybėse narėse, taigi užkirstų kelią margoms nacionalinėms iniciatyvoms, kurios pakenktų mūsų bendrajai rinkai.

Kitaip nei bendra europinė pamatinių apmokestinimo taisyklių reforma, šis netiesioginis mokestis būtų taikomas pajamoms, gautoms už tam tikrą skaitmeninę veiklą, kuri pagal dabartinę mokesčių sistemą visai neapmokestinama. Ši sistema būtų taikoma tik laikinai, kol bus įgyvendintos visapusiškos reformos ir dvigubo apmokestinimo galimybę sumažinantys mechanizmai.

Apmokestinamos būtų pajamos, gautos iš veiklos, prie kurios vertės kūrimo labai prisideda naudotojai. Būtent tokios veiklos pajamas pagal dabartines taisykles apmokestinti sunkiausia, pavyzdžiui:

- pajamas už internetinės reklaminės erdvės pardavimą,

- pajamas už skaitmeninio tarpininkavimo veiklą, leidžiančią naudotojams bendrauti su kitais naudotojais ir galinčią palengvinti tarpusavio prekybą prekėmis ir paslaugomis,

- pajamas už duomenų, gautų naudojant naudotojo pateiktą informaciją, pardavimą.

Mokestines pajamas rinktų valstybės narės, kuriose yra naudotojai. Apmokestintos būtų tik įmonės, kurių metinės visame pasaulyje gaunamos pajamos ne mažesnės kaip 750 mln. EUR, o Europos Sąjungoje – ne mažesnės kaip 50 mln. EUR, todėl nebūtų apkrauti mažesni startuoliai ir sparčiai augančios įmonės. Jei būtų taikomas 3 % mokesčio tarifas, valstybės narės galėtų kasmet gauti 5 mlrd. EUR pajamų.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymai dėl teisės akto bus pateikti Tarybai priimti ir Europos Parlamentui, kad šis pateiktų savo nuomonę. Be to, ES toliau aktyviai dalyvaus pasaulinėse G 20 ir EBPO diskusijose dėl skaitmeninio apmokestinimo ir sieks plataus užmojo tarptautinių sprendimų.

Daugiau informacijos

Skaitmeninės veiklos apmokestinimo teminė apžvalga

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainė

Šiandienos pasiūlymų informacijos suvestinės

Vaizdo siužetas: ar apmokestinti skaitmeninę veiklą?

IP/18/2041

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar