Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Na milijone evropskih učencev se zaradi programa EU prehranjuje zdravo

Bruselj, 15. marca 2018

Več kot 30 milijonov otrok po vsej EU v okviru šolske sheme EU dobi mleko, sadje in zelenjavo.

V šolskem letu 2016–2017 je več kot 12,2 milijona otrok v 79 000 šolah sodelovalo v shemi sadja in zelenjave EU, okrog 18 milijonov otrok pa v shemi mleka EU, kakor ponazarjajo zadnja poročila o spremljanju. To predstavlja več kot 74 000 ton sadja in zelenjave in več kot 285 000 ton mlečnih proizvodov, ki so bili razdeljeni večinoma otrokom, starim med 6 in 10 let.

Poleg razdeljevanja navedenih proizvodov šolska shema EU spodbuja zdrave prehranjevalne navade otrok in vključuje posebne izobraževalne programe o pomenu dobre prehrane ter o tem, kako se hrana prideluje.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je dejal: Evropski kmetje nam zagotavljajo visokokakovostno, varno in zdravo hrano. S pomočjo šolske sheme in proizvodov naših kmetov skrbimo za zdravje naših najmlajših državljanov. Shema pa jim že v zgodnjih letih omogoča, da se učijo, od kod prihaja naša hrana, pa tudi o pomenu okusa in prehrane. Komisija je ponosna, da je pomembno udeležena na tej izobraževalni poti. 250 milijonov evrov iz proračuna za skupno kmetijsko politiko bo zagotovilo nadaljevanje šolske sheme EU v šolskem letu 2018–2019.

V okviru sheme se vsako šolsko leto 150 milijonov evrov dodeli za sadje in zelenjavo, 100 milijonov evrov pa za mleko in druge mlečne proizvode. Nacionalne dodelitve za vseh 28 držav članic, ki sodelujejo v shemi za šolsko leto 2018–2019, so bile pravkar odobrene, Evropska komisija pa naj bi jih sprejela do konca marca.

Ozadje

Države, ki bi želele sodelovati v šolski shemi EU, morajo o tem obvestiti Komisijo do konca januarja skupaj s svojo zahtevo za podporo. Okvirna dodelitev proračuna EU za vsako državo članico temelji na številu učencev v vsaki državi članici, za mleko pa na uporabi predhodne sheme. Nacionalni organi lahko del (20 %–25 %) dodeljenega proračuna prenesejo iz enega v drugi sektor. Komisijo lahko obvestijo, da bi želeli porabili večji znesek pomoči, kot so ga zahtevali, če druge države članice ne prevzamejo vseh dodeljenih sredstev.

Države članice se lahko same odločijo o načinu izvajanja sheme, na primer o izboru tematskih izobraževalnih ukrepov, ki jih bodo uporabile, ali o morebitnih drugih kmetijskih proizvodih, ki jih bodo učenci prejeli, prav tako pa lahko pomoč EU dopolnijo z nacionalno pomočjo za financiranje sheme.

Pri izbiri proizvodov, ki se razdeljujejo, se upoštevajo zdravstveni in okoljski vidiki, sezonskost, raznolikost in razpoložljivost. Države članice lahko spodbujajo lokalno ali regionalno nabavo, ekološke proizvode, kratke dobavne verige, okoljske koristi in sheme kakovosti kmetijskih proizvodov.

V šolskem letu 2016–2017 so bila najpogosteje razdeljeno sadje jabolka ob hruškah, slivah, breskvah, nektarinah, pomarančah, jagodah in bananah. Najbolj priljubljena zelenjava je bil korenček, paradižnik, kumare in paprika. Izobraževalni ukrepi so vključevali obisk kmetij, šolske vrtove, kuharske tečaje in/ali tekmovanja, učne ure s strokovnjaki za prehrano, igre ipd. Mleko, aromatizirano mleko in fermentirani mlečni proizvodi, kot so jogurti, so bili najbolj priljubljene kategorije proizvodov v okviru sheme mleka; pogosto pa se je razdeljeval tudi sir.

 

Dodelitve po državah članicah za šolsko leto 2018–1019

Država članica

Sadje in zelenjava za šole (v evrih)

Mleko za šole
(v evrih)

Belgija

3 405 459

1 613 200

Bolgarija

2 590 974

1 130 879

Češka

3 956 176

1 785 706

Danska

2 290 761

1 460 645

Nemčija

24 868 897

10 552 859

Estonija

547 336

724 335

Irska

1 757 779

900 398

Grčija

3 218 885

1 550 685

Španija

16 529 545

7 101 663

Francija

17 990 469

17 123 194

Hrvaška

1 664 090

800 354

Italija

20 857 865

8 924 496

Ciper

290 000

500 221

Latvija

785 115

733 945

Litva

1 099 281

1 076 520

Luksemburg

335 511

200 000

Madžarska

3 747 262

1 916 173

Malta

319 341

199 517

Nizozemska

6 782 991

2 401 061

Avstrija

2 832 220

1 232 449

Poljska

14 532 073

10 846 847

Portugalska

3 283 397

2 220 981

Romunija

6 866 848

10 743 836

Slovenija

703 870

353 423

Slovaška

2 113 724

990 350

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

9 184 818

Združeno kraljestvo

0

4 937 840

Skupaj

144 968 917

105 031 083


Več informacij

Poročila držav članic o spremljanju sheme šolskega sadja in zelenjave za šolsko leto 2016–2017

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka EU

Okvirne dodelitve pomoči s strani držav članic

 

 

 

 

 

IP/18/1823

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar