Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Zdravé potraviny pre milióny európskych školákov vďaka programu EÚ

Brusel 15. marec 2018

Viac ako 30 miliónov detí v EÚ dostáva v rámci školského programu EÚ mlieko, ovocie a zeleninu.

Ako vyplýva z najnovších monitorovacích správ, v školskom roku 2016/2017 sa viac ako 12,2 milióna detí v 79 000 školách zapojilo do programu Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu Únie na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74 000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285 000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov.

Okrem toho, že školský program EÚ zabezpečuje distribúciu týchto produktov, podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Európsky poľnohospodári nám dodávajú kvalitné, bezpečné a zdravé potraviny a vďaka tomuto školskému programu tieto produkty prispievajú k dobrému zdraviu našich najmladších občanov. Deti sa pritom v ranom veku naučia aj to, odkiaľ naše potraviny pochádzajú a aký význam má chuť a výživa. Komisia sa s hrdosťou podieľa na tomto vzdelávacom procese. V školskom roku 2018/2019 sa v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky vyčlení 250 miliónov EUR na kontinuálne fungovanie školského programu EÚ.“

V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Komisia ich schváli do konca marca.

Súvislosti

Krajiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, musia do konca januára informovať Komisiu a požiadať o podporu. Orientačné prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ každému členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v každej krajine, a pokiaľ ide o mlieko, z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány si môžu presunúť časť (20 % – 25 %) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu takisto oznámiť, že využijú viac prostriedkov, než je suma požadovanej pomoci, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok.

Členské štáty môžu okrem toho, že rozhodnú o presnom spôsobe vykonávania programu (napríklad o tom, ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať), navýšiť pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci, aby mohli financovať program.

Výber distribuovaných produktov je založený na zdravotných a environmentálnych aspektoch, sezónnosti, rôznorodosti a dostupnosti. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuovaným ovocím jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď. V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, ako napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

 

Pridelené rozpočtové prostriedky podľa členských štátov v školskom roku 2018/2019

Členský štát

Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (v EUR)

Program na podporu konzumácie mlieka v školách
(v EUR)

Belgicko

3 405 459

1 613 200

Bulharsko

2 590 974

1 130 879

Česká republika

3 956 176

1 785 706

Dánsko

2 290 761

1 460 645

Nemecko

24 868 897

10 552 859

Estónsko

547 336

724 335

Írsko

1 757 779

900 398

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

16 529 545

7 101 663

Francúzsko

17 990 469

17 123 194

Chorvátsko

1 664 090

800 354

Taliansko

20 857 865

8 924 496

Cyprus

290 000

500 221

Lotyšsko

785 115

733 945

Litva

1 099 281

1 076 520

Luxembursko

335 511

200 000

Maďarsko

3 747 262

1 916 173

Malta

319 341

199 517

Holandsko

6 782 991

2 401 061

Rakúsko

2 832 220

1 232 449

Poľsko

14 532 073

10 846 847

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 743 836

Slovinsko

703 870

353 423

Slovensko

2 113 724

990 350

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

9 184 818

Spojené kráľovstvo

0

4 937 840

Spolu

144 968 917

105 031 083


Ďalšie informácie

Monitorovacie správy členských štátov o programe Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách školskom roku 2016/2017

Program Únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

Orientačné pridelenie pomoci v členskom štáte

 

 

 

 

 

IP/18/1823

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar