Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Milijuni školaraca u Europi zdravo se hrane zahvaljujući programu EU-a

Bruxelles, 15. ožujka 2018.

Više od 30 milijuna djece diljem EU-a u okviru školskog programa EU-a u školama dobiva mlijeko, voće i povrće.

Tijekom školske godine 2016. – 2017. više od 12,2 milijuna djece u 79 000 škola sudjelovalo je u EU-ovu programu distribucije voća i povrća, a oko 18 milijuna djece sudjelovalo je u EU-ovu programu distribucije mlijeka, što je vidljivo u najnovijim izvješćima o praćenju. Riječ je o više od 74 000 tona voća i povrća i više od 285 000 tona mliječnih proizvoda distribuiranih uglavnom djeci u dobi od 6 do 10 godina.

Osim podjele tih proizvoda, EU-ov školski program promiče zdrave prehrambene navike kod djece i uključuje posebne obrazovne programe o važnosti dobre prehrane i načina proizvodnje hrane.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Od europskih poljoprivrednika dobivamo sigurnu i zdravu hranu visoke kvalitete te se naši najmlađi građani zdravo hrane zahvaljujući školskom programu i ujedno od malena uče odakle dolazi naša hrana i o važnosti okusa i hranjivosti. Komisija s ponosom sudjeluje na tom obrazovnom putu. U okviru zajedničke poljoprivredne politike osigurat će se 250 milijuna EUR za kontinuirano provođenje školskog programa EU-a u školskoj godini 2018. – 2019.

U okviru tog programa za svaku školsku godinu predviđeno je 150 milijuna EUR za voće i povrće te 100 milijuna EUR za mlijeko i druge mliječne proizvode. Upravo su odobrena sredstva za svih 28 država članica koje sudjeluju u programu u školskoj godini 2018. – 2019. i očekuje se da će ih Europska komisija donijeti do kraja ožujka.

Kontekst

Države članice koje žele sudjelovati u školskom programu EU-a moraju do kraja siječnja Komisiju obavijestiti o svojim zahtjevima za potporu. Okvirna raspodjela sredstava iz proračuna EU-a za svaku državu članicu ovisi o broju učenika u svakoj zemlji, a za mlijeko o provedbi prethodnog programa. Nacionalna tijela mogu dio dodijeljenih proračunskih sredstava (20 % – 25 %) prenijeti iz jednog sektora u drugi. Također mogu prijaviti da su spremna potrošiti više od iznosa zatražene potpore ako druge države članice odbiju u potpunosti iskoristiti sredstva koja su im dodijeljena.

Uz to što odlučuju o načinu provedbe programa, primjerice odabirom tematskih obrazovnih mjera koje treba provesti ili drugih poljoprivrednih proizvoda koje školska djeca mogu primati, za financiranje programa države članice imaju mogućnost nadopuniti potporu EU-a nacionalnom potporom.

Odabir proizvoda za distribuciju temelji se na zdravstvenim i okolišnim aspektima, godišnjem dobu, raznolikosti i dostupnosti. Države članice mogu poticati lokalnu ili regionalnu kupnju, organske proizvode, kratke lance opskrbe, koristi za okoliš, programe kvalitete za poljoprivredne proizvode.

U razdoblju 2016. – 2017. najčešće su se dijelile jabuke, kruške, šljive, breskve, nektarine, naranče, jagode i banane. Mrkva, paprike, krastavci i rajčice bili su najpopularnije povrće. Obrazovne mjere uključuju posjete poljoprivrednim gospodarstvima, školske vrtove, predavanja nutricionista, igre itd. Mlijeko, aromatizirano mlijeko i fermentirani mliječni proizvodi, primjerice jogurt, najpopularnija su kategorija proizvoda u okviru programa distribucije mlijeka, a i sir je bio vrlo popularan.

 

Dodijeljena sredstva po državi članici za školsku godinu 2018. – 2019.

Država članica

Program distribucije voća i povrća u školama (EUR)

Program distribucije mlijeka u školama
(EUR)

Belgija

3 405 459

1 613 200

Bugarska

2 590 974

1 130 879

Češka

3 956 176

1 785 706

Danska

2 290 761

1 460 645

Njemačka

24 868 897

10 552 859

Estonija

547 336

724 335

Irska

1 757 779

900 398

Grčka

3 218 885

1 550 685

Španjolska

16 529 545

7 101 663

Francuska

17 990 469

17 123 194

Hrvatska

1 664 090

800 354

Italija

20 857 865

8 924 496

Cipar

290 000

500 221

Latvija

785 115

733 945

Litva

1 099 281

1 076 520

Luksemburg

335 511

200 000

Mađarska

3 747 262

1 916 173

Malta

319 341

199 517

Nizozemska

6 782 991

2 401 061

Austrija

2 832 220

1 232 449

Poljska

14 532 073

10 846 847

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumunjska

6 866 848

10 743 836

Slovenija

703 870

353 423

Slovačka

2 113 724

990 350

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

0

9 184 818

Ujedinjena Kraljevina

0

4 937 840

Ukupno

144 968 917

105 031 083


Više informacija

Izvješća o praćenju EU-ova programa distribucije voća i povrća u školama u državama članicama u razdoblju 2016. – 2017.

EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama

Okvirna dodijeljena sredstva potpore po državama članicama

 

 

 

 

 

IP/18/1823

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar