Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A bankunión belüli kockázat csökkentése a Bizottság intézkedéseket terjeszt elő, hogy felgyorsítsa a bankszektor nemteljesítő hitelállományának csökkenését

Brüsszel, 2018. március 14.

A Bizottság a mai napon ambiciózus és átfogó intézkedéscsomagot terjeszt elő az európai nemteljesítő hitelek kezelésére, hasznosítva a bankszektorbeli kockázatok csökkentése terén eddig elért jelentős eredményeket.

A mai messzeható intézkedésekkel a Bizottság megvalósítja a nemteljesítő hitelek felhalmozott állományának kezelésére és az esetleges jövőbeni felhalmozódás megelőzésére irányuló tanácsi cselekvési tervet. A Bizottság a tagállamok, pénzügyi felügyeletek, hitelintézetek és az EU folyamatos erőfeszítéseire épít, amelyek a bankokban és az uniós országokban lévő, nemteljesítő hitelállomány csökkenéséhez vezettek az elmúlt évek során.

A jó eredmények ellenére azonban többet kell tenni a nemteljesítő hitelek fennmaradó állományainak és esetleges jövőbeni felhalmozódásának kezelésére. A mai intézkedések célja, hogy a jövő generációk érdekében még szilárdabb alapokra helyezzék az uniós bankszektort olyan erős bankok segítségével, amelyek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a gazdaság finanszírozásában és a növekedés támogatásában. A csomag kiegészíti a tőkepiaci unióra vonatkozó munkát, és alapvető lépést jelent a bankunió kiteljesítése terén, ami az uniós vezetők egyik, az európai gazdasági és monetáris unió megerősítését célzó közvetlen prioritása.

A Bizottság ezenfelül előterjeszt egy második eredményjelentést is az európai nemteljesítő hitelek csökkenéséről, ami azt jelzi, hogy folytatódik a nemteljesítő hitelállomány mérséklődése.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „Amint Európa és annak gazdasága ismét megerősödik, e lendületet kihasználva fel kell gyorsítania a nemteljesítő hitelek csökkentését. Ez alapvetően fontos az európai bankszektorbeli kockázatok további mérsékléséhez és az ágazat rezilienciájának erősítéséhez. Ha kevesebb nemteljesítő hitel szerepel a bankok mérlegében, azok többet tudnak hitelezni a háztartásoknak és a vállalkozásoknak. Javaslatunk az elmúlt években már elért jelentős kockázatcsökkentésre épül, és a kockázatcsökkentés és a kockázatmegosztás révén szerves részét kell, hogy képezze a bankunió kiteljesítésének.

E csomag az alábbi négy fő területre irányuló, egymást kiegészítő szakpolitikai intézkedések ötvözetéből álló átfogó megközelítést tartalmaz:

 • Annak biztosítása, hogy a bankok pénzeszközöket különítenek el az esetleg nemteljesítővé váló, a jövőben kibocsátására kerülő hitelekkel kapcsolatos kockázatok fedezésére.
 • Olyan másodlagos piacok kiépítésének ösztönzése, ahol a bankok hitelgondozóknak és befektetőknek értékesíthetik nemteljesítő hiteleiket.
 • A követelésbehajtás megkönnyítése, a 2016 novemberében előterjesztett fizetésképtelenségi és vállalkozási szerkezetátalakítási javaslat kiegészítéseként.
 • Az ezzel élni kívánó tagállamok segítése a bankok szerkezetátalakítása során nem kötelező erejű iránymutatás – eszközkezelő társaság létrehozása vagy nemteljesítő hitelek kezelésére vonatkozó egyéb intézkedések tervezetének – biztosításával.

A javaslat mindenekelőtt a következő kulcselemeket tartalmazza:

1. Annak biztosítása, hogy a bankok elegendő veszteségfedezetet képeznek a jövőbeni nemteljesítő hitelekre

 • A tőkekövetelmény-rendeletet (CRR) módosító rendelet közös minimális fedezeti szintet vezet be az újonnan keletkeztetett, később nemteljesítővé váló hitelekre. Ha egy bank nem teljesíti a vonatkozó minimumszintet, a banki szavatolótőkéből történő levonásokat alkalmaznának.
 • Az intézkedés azt a kockázatot kezeli, hogy nincs elegendő tőke a jövőbeni nemteljesítő hitelekből eredő veszteségek fedezésére, és megakadályozza azok felhalmozódását.

2. A biztosítékkal fedezett hitelek gyorsított peren kívüli végrehajtásának lehetővé tétele

 • A javaslatok szerint a bankok és a hitelfelvevők előzetesen megállapodhatnak a biztosítékkal garantált hitelek értékének behajtására szolgáló gyorsított mechanizmusról.
 • Ha a hitelfelvevő nem teljesít, a bank vagy más biztosítékkal rendelkező hitelező gyorsított, peren kívüli eljárásban hajthatja be a hitel fedezetéül szolgáló biztosítékot.
 • A peren kívüli fedezet-végrehajtás szigorúan a vállalkozásoknak nyújtott hitelekre korlátozódik, és biztosítékok mellett kerül rá sor. A fogyasztói hiteleket kizárják ebből az eljárásból.

3. A nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak további fejlesztése

 • A javaslat előmozdítja a nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak fejlesztését azáltal, hogy harmonizálja a követelményeket és létrehozza a hitelgondozás és a bankhitelek harmadik felekre való átruházásnak EU-n belüli egységes piacát.
 • Az irányelvjavaslat meghatározza a hitelgondozók tevékenységét, rögzíti a közös engedélyezési és felügyeleti előírásokat és az egész EU-ra érvényes magatartási szabályokat állapít meg. Ezt az jelenti, hogy az említett szabályokat tiszteletben tartó üzemeltetők az egész EU-ban tevékenykedhetnek különálló nemzeti engedélyezési követelmények nélkül.
 • A bankhitel vásárlói kötelesek értesíteni a hatóságokat a hitelvásárláskor. A fogyasztói hitelek harmadik országbeli vásárlói kötelesek felhatalmazott uniós hitelgondozókat alkalmazni. A jogi biztosítékok és átláthatósági szabályok biztosítják a fogyasztóvédelmet, így a hitelátruházás nem érinti a hitelfelvevők törvényes jogait és jogos érdekeit.

4. A nemzeti eszközkezelő társaságok létrehozásának módjára vonatkozó technikai tervezet

 • A nem kötelező erejű tervezet iránymutatást nyújt a tagállamoknak arról, hogy ha hasznosnak találják, miként hozhatnak létre nemzeti eszközkezelő társaságokat az uniós banki és állami támogatási szabályoknak teljes mértékben megfelelően.
 • Jóllehet az állami támogatástartalommal rendelkező eszközkezelő társaságok kivételes megoldásnak tekinthetők, a tervezet pontosítja az állami támogatásban részesülő eszközkezelő társaságok engedélyezett formáit. A tervezet az értékvesztett eszközökkel kapcsolatos alternatív intézkedéseket is magába foglal.
 • A tervezet egy sor közös elvet javasol az eszközkezelő társaságok létrehozására, irányítására és működésére. A tervezet figyelembe veszi a tagállamokban már létrehozott eszközkezelő társaságokból származó tapasztalatokat és bevált módszereket.

Háttér

Az elmúlt évek során jelentősen csökkentek a bankszektor kockázatai az EU-n belül. Az Európai Központi Bank felügyelete alatt álló bankok 2014 óta 234 milliárd euró további tőkeemelést hajtottak végre, és sokkal jobb likviditási tartalékokkal rendelkeznek. Ez azoknak a már elfogadott jelentős szabályozási intézkedéseknek köszönhető, amelyeket tovább kell erősíteni a Bizottság által 2016 novemberében javasolt banki kockázatcsökkentési csomag révén.

Bár komoly előrelépés történt, a nemteljesítő hitelek továbbra is Európa bankrendszerének egyik jelentős fennmaradó kockázatát képezik.

A nemteljesítő hitelek felhalmozott állományának és esetleges jövőbeni felhalmozódásának kezelése elengedhetetlen a bankunió kiteljesítéséhez. A nemteljesítő hitelek olyan hitelek, amelyek esetén a hitelfelvevő nem képes a kamatra és a tőkére kiterjedő törlesztőrészletek ütemezés szerinti teljesítésére. A teljesítés több mint 90 napos késedelme esetén vagy ha valószínűtlennek ítélik meg a hitelfelvevő általi törlesztést, a hitelt nemteljesítő hitelként sorolják be. A pénzügyi válság és az azt követő gazdasági recesszió következtében több hitelfelvevő nem képes visszafizetni hiteleit, mivel több vállalat és magánszemély küzd folyamatos fizetési nehézségekkel vagy akár fizetésképtelenséggel. Ez különösen súlyosan jelentkezett azokban a tagállamokban, amelyek hosszú vagy mély recesszión mentek keresztül, és amely országok bankjai nemteljesítő hiteleket halmoztak fel a könyvelésükben.

A Bizottság – a bankunió kiteljesítésére irányuló folyamat alapvető elemeként – 2017 októberében javaslatot tett a nemteljesítő hitelek csökkentésére irányuló intézkedésekre a kockázat egyidejű megosztása és csökkentése révén. Az Európai Parlament és a Tanács üdvözölte ezt.

A mai javaslatokkal az Európai Bizottság az európai pénzügyminiszterek által 2017. júliusban elfogadott, a nemteljesítő hitelek kezelésére vonatkozó cselekvési tervet követi nyomon. A (2017. októberben közzétett) a bankunió kiteljesítéséről szóló bizottsági közleményben és a (2018. január 18-án közzétett) első eredményjelentésben a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy hatékonyan nyomon követi a cselekvési tervnek a felelősségi körébe tartozó elemeit.

További információk:

MEMO

Tájékoztató

A javaslatok és a háttérdokumentumok szövege

IP/18/1802

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar