Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează Centrul de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare

Bruxelles, 12 martie 2018

Ca reacție la preocupările consumatorilor referitoare la calitatea alimentelor și la practicile frauduloase din sectorul alimentar, Comisia Europeană va lansa mâine un Centru de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare, dirijat de Centrul Comun de Cercetare.

Centrul de cunoștințe, o rețea formată din experți ai Comisiei și din experți externi, va sprijini factorii de decizie de la nivelul UE și autoritățile naționale prin facilitarea accesului la informații și prin schimbul de cunoștințe științifice actuale privind fraudele alimentare și aspectele legate de calitatea produselor alimentare.

Preocupările legate de fraudele alimentare și de calitatea alimentelor subminează încrederea consumatorilor și afectează întregul lanț de aprovizionare cu alimente din Europa, de la fermieri până la comercianții cu amănuntul. Printre alimentele care au făcut recent obiectul unor cazuri de fraude alimentare se numără uleiul de măsline, vinul, mierea, peștele, produsele lactate, carnea și păsările de crescătorie. Consumatorii pot fi expuși unor practici de marketing incorecte, în special în ceea ce privește produsele alimentare cu compoziție foarte diferită, vândute pe piețe diferite în ambalaje similare.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, care se ocupă de Centrul Comun de Cercetare, va lansa noul Centru de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare la Strasbourg, în prezența vicepreședintelui pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič și a comisarului pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vêrá Jourová.

Înainte de lansare, Comisarul Navracsics a afirmat: „Mâncarea este un domeniu în care știința poate să-și demonstreze, foarte direct și concret, utilitatea pentru cetățeni. Calitatea alimentelor pe care le consumăm este importantă pentru noi toți. De vreme ce fraudele alimentare reprezintă activității infracționale transnaționale, UE joacă un rol evident în contracararea acestor practici. Lansarea Centrului de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare este un pas important în direcția cea bună. Centrul va contribui la protejarea integrității lanțului alimentar al UE și la garantarea calității produselor alimentare, generând astfel o valoare adăugată clară pentru europeni.

Comisarul Jourová a afirmat: „Comisia abordează cu mare seriozitate problema calității produselor alimentare și a diferențierii incorecte, luând măsuri concrete pentru a aborda această problemă. Furnizarea de dovezi științifice mai bune reprezintă o parte esențială a acestui demers. Acest Centru de cunoștințe nou creat, reunind experți și cunoștințe din interiorul și din afara Comisiei Europene, va contribui, în plus, la colectarea și prelucrarea dovezilor științifice. Activitatea sa va contribui, de asemenea, la dezvoltarea unei metodologii comune de testare, care, la rândul ei, ne va ajuta să aplicăm și să asigurăm respectarea legislației alimentare și în materie de protecție a consumatorului”. 

Centrul de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare:

  • va coordona activitățile de supraveghere a pieței, cum ar fi cele privind compoziția și proprietățile organoleptice ale alimentelor prezentate în același ambalaj al aceleiași mărci pe mai multe piețe din UE;

  • va opera un sistem de informare și avertizare timpurie în cazurile de fraude alimentare, de exemplu prin monitorizarea mass-mediei și furnizarea acestor informații publicului larg;

  • va interconecta sistemele de informații ale statelor membre și ale Comisiei, de exemplu bazele de date care descriu compoziția anumitor produse agroalimentare cu valoare înaltă, cum ar fi vinul sau uleiul de măsline;

  • va genera cunoștințe specifice fiecărei țări, de exemplu prin cartografierea competențelor și a infrastructurilor de laborator din statele membre;

Centrul de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare va produce buletine informative, hărți interactive, baze de date și rapoarte periodice și va face publice aceste informații. Centrul de cunoștințe va fi complet finanțat de Comisia Europeană. Dimensiunea grupurilor tematice de experți va depinde de obiectul activității sale. Centrul de cunoștințe va completa Rețeaua UE împotriva fraudelor alimentare, furnizând o interfață între știință și elaborarea politicilor în domeniu. 

Lansarea Centrului de cunoștințe marchează deschiderea expoziției intitulate „Știința în centrul politicilor europene”, găzduită de Parlamentul European de la Strasbourg, care urmărește activitatea și istoria Centrului Comun de Cercetare de la crearea sa în 1957. 

Context

Lanțul alimentar în Uniunea Europeană este reglementat, printre altele, prin legislația alimentară generală [1], legislația privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare [2] și directiva privind practicile comerciale neloiale [3]. Legislația presupune respectarea anumitor cerințe privind compoziția și standardele de calitate a produselor agricole.

Centrul Comun de Cercetare are o îndelungată experiență în științele alimentare, inclusiv cercetarea vizând autenticitatea și expertiza în dezvoltarea, aplicarea și validarea metodelor analitice de testare în scopul depistării fraudelor alimentare.

Centrul de cunoștințe privind fraudele alimentare și calitatea alimentelor este al cincilea centru lansat după cele privind bioeconomia, politicile teritoriale, migrația și demografia și gestionarea riscului de dezastre

Informații suplimentare

Centrele de cunoștințe ale Centrului Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare Elemente concrete ale politicilor UE (PDF)

 

 

[1] REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

[2] REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

[3] Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori.

IP/18/1744


Side Bar