Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus+ går ut på webben

Bryssel den 15 mars 2018

Ett av EU:s mest kända och framgångsrika program är Erasmus+ som nu startar upp en nätversion för att komplettera utbytesverksamheten och sammanföra ännu fler studenter och ungdomar från Europa med dem från grannländerna söder om EU.

I dag lanserar Europeiska kommissionen projektet Erasmus+ Virtual Exchange för att främja interkulturell dialog och öka kompetensen hos minst 25 000 ungdomar med hjälp av digitala läromedel under de kommande två åren. Projektetomfattar de 33 länder som deltar i programmet Erasmus + och det södra Medelhavsområdet, dvs. Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina*, Syrien och Tunisien. 

Nätversionen av Erasmus+ är avsedd att komplettera det traditionella programmet för fysiskt utbyte och kan i framtiden utvidgas till andra regioner i världen. 

Utbildnings- och ungdomskommissionär Tibor Navracsics säger: Trots att Erasmus + är ett program som nått mycket stor framgång, är det ändå inte alltid tillgängligt för alla. Via Erasmus+ Virtual Exchange kan vi underlätta fler direkta kontakter mellan människor, nå ungdomar från olika sociala miljöer och främja förståelsen olika kulturer emellan. Fler ungdomar i EU får kontakt med unga från andra länder. Det nätbaserade verktyget fungerar som en brobyggare och bidrar till att utveckla färdigheter såsom kritiskt tänkande, mediekompetens, språkkunskaper och lagarbete. 

Erasmus+ Virtual Exchange förenar ungdomar, ungdomsarbetare, studenter och akademiker från länderna i Europa och grannländerna söder om EU via ledda diskussionsgrupper, transnationella projektgrupper, öppna webbkurser och utbildning i påverkansarbete. Exempelvis är det möjligt för ungdomar från olika länder att koppla upp sig en gång i veckan för att diskutera olika ämnen, såsom den ekonomiska utvecklingen eller klimatförändringen, under ledning av en moderator och utgående från ett förhandsmaterial som delas ut i förväg. 

Alla aktiviteter kommer att vara delar av olika högre utbildningsprogram eller organiserade ungdomsprojekt. Under förberedelsefasen väckte Erasmus+ Virtual Exchange intresse bland universitet och ungdomsorganisationer och 50 partnerskap har redan ingåtts och 40 personer har utbildats till kontaktpersoner för att leda diskussionerna.

 Kontakter och utbyten med andra unga i utlandet är ett utmärkt tillfälle att förvärva nya kunskaper och färdigheter, likaså främjar det tolerans och ömsesidig förståelse. Virtual Exchange främjar interkulturell dialog mellan unga i enlighet med Parisförklaringen, som antogs vid det informella möte som hölls av EU-ländernas utbildningsministrar i mars 2015. Förklaringen syftar till att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning.

Bakgrund 

Med en budget på 2 miljoner euro fram till december 2018, kommer Erasmus+ Virtual Exchange att nå minst 8 000 ungdomar under pilotskedet. Om programmet är framgångsrikt, är målet att förlänga det fram till slutet av 2019 och nå ytterligare 17 000 personer. I framtiden kan Erasmus+ Virtual Exchange bli en fast verksamhetsform och utvidgas till att nå ännu fler ungdomar i andra regioner. 

Erasmus+ stöder redan nu utbyten för lärande och undervisning mellan EU:s sydliga grannländer och EU. Sedan 2015 har över 1 000 projekt, där EU och universitet i södra Medelhavsområdet är involverade, fått finansiering med målsättningen att göra det möjligt för cirka 15 000 studenter och universitetsanställda från södra Medelhavsområdet att komma till Europa, medan mer än 7 000 européer ges möjlighet att undervisa eller studera i dessa länder. Dessutom omfattas kring 2 200 ungdomar från grannländerna söder om EU och ungdomsarbetare varje år av icke-formella lärandeprojekt. 

Läs mer 

Ingångssida Erasmus+ Virtual Exchange

 

* Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan.

IP/18/1741

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar