Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Erasmus+-ohjelmasta verkkosovellus

Bryssel 15. maaliskuuta 2018

Erasmus+ on yksi EU:n kaikkein tunnetuimmista ja menestyksekkäimmistä ohjelmista. Tästä päivästä alkaen liikkuvuutta edistävät toimet löytyvät myös verkosta, sillä Erasmus+ haluaa saattaa yhteen enemmän opiskelijoita ja nuoria EU-maista ja EU:n eteläisestä naapurustosta.

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt Erasmus+ Virtual Exchange -aloitteen, jolla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja parannetaan nuorten taitoja digitaalisilla oppimisvälineillä. Se on käynnissä kahden seuraavan vuoden ajan, ja tavoitteena on saavuttaa vähintään 25 000 nuorta. Aloite kattaa Erasmus+-ohjelmassa mukana olevat 33 maata ja eteläisen Välimeren alueen, johon kuuluvat Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina*, Syyria ja Tunisia. 

Erasmus+-verkkosovellus täydentää perinteistä fyysisen liikkuvuuden ohjelmaa. Myöhemmin sovellus voitaisiin ulottaa muillekin maailman alueille. 

”Vaikka Erasmus+ on ollut erittäin onnistunut ohjelma, se ei ole aina kaikkien ulottuvilla”, totesi koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics ja jatkoi: ”Erasmus+ Virtual Exchange helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä, tavoittaa erilaisista sosiaalisista taustoista tulevia nuoria ja edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä. Verkkosovellus tuo yhteen EU:n ja muiden maiden nuoria. Se rakentaa siltoja ja kehittää taitoja – esimerkiksi kriittistä ajattelua, medialukutaitoa, vieraita kieliä ja ryhmätyötaitoja.” 

Erasmus+ Virtual Exchange tuo yhteen nuorisoa, nuorisotyöntekijöitä, opiskelijoita ja tutkijoita EU-maista ja EU:n eteläisestä naapurustosta moderoitujen keskustelujen, monikansallisten hankeryhmien, verkossa saatavilla olevien avoimien kurssien ja vaikuttamiskoulutuksen avulla. Esimerkiksi eri maiden nuoret voivat kokoontua verkossa kerran viikossa keskustelemaan moderaattorin avustuksella sellaisista aiheista kuin taloudellinen kehitys tai ilmastonmuutos etukäteen jaettavan tausta-aineiston pohjalta. 

Kaikki toimet toteutetaan korkea-asteen koulutusohjelmien tai nuorisohankkeiden osana. Valmisteluvaiheessaan Erasmus+ Virtual Exchange herätti kiinnostusta yliopistojen ja nuorisojärjestöjen keskuudessa. Kumppanuuksia on jo perustettu 50 ja 40 henkilöä on koulutettu debattien moderoimiseen.

 Yhteydenpito ulkomaisten vertaisryhmien kanssa tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hankkia uusia tietoja ja taitoja. Lisäksi se edistää suvaitsevaisuutta ja keskinäistä hyväksyntää. Virtuaalinen vaihto edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua nuorten keskuudessa, kuten sovittiin EU:n opetusministerien epävirallisessa kokouksessa maaliskuussa 2015 hyväksytyssä Pariisin julistuksessa. Julistuksen tavoitteena on edistää kansalaisuutta sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisiä arvoja koulutuksen avulla.

Tausta 

Pilottivaiheessa, jonka budjetti on 2 miljoonaa euroa joulukuuhun 2018 saakka, Erasmus+ Virtual Exchange -aloitteessa on määrä tavoittaa vähintään 8 000 nuorta. Jos tässä onnistutaan, aloitetta on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka, jolloin tavoitettaisiin vielä 17 000 nuorta. Erasmus+ Virtual Exchange voisi tulevaisuudessa olla jatkuva ja sitä voitaisiin laajentaa, niin että vielä useammat nuoret muuallakin pääsisivät hyötymään siitä. 

Erasmus+-ohjelmalla tuetaan jo oppimisen ja opetuksen liikkuvuutta EU:n eteläisen naapuruston ja EU:n välillä. Euroopan ja eteläisen Välimeren alueen yliopistojen välillä on vuodesta 2015 lähtien rahoitettu yli 1 000:ta hanketta, joissa noin 15 000 opiskelijan ja henkilöstön jäsenen eteläisen Välimeren alueelta on tarkoitus tulla Eurooppaan. Vastaavasti yli 7 000 eurooppalaista puolestaan opettaa tai opiskelee kyseisissä maissa. Lisäksi vuosittain noin 2 200 nuorta EU:n eteläisen naapuruston alueelta ja nuorisotyöntekijää osallistuu epävirallisiin oppimishankkeisiin. 

Lisätietoja 

Kotisivu: Erasmus+ Virtual Exchange

 

* Tätä nimitystä ei tule pitää Palestiinan valtion tunnustamisena, eikä se vaikuta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoihin asiasta.

IP/18/1741

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar