Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Instrument EU za begunce v Turčiji: Komisija predlaga mobilizacijo dodatnih sredstev za sirske begunce

Bruselj, 14. marca 2018

Evropska komisija je danes mobilizirala dodatna finančna sredstva za instrument za begunce v Turčiji, ki je doslej omogočil 500 000 otrokom dostop do izobraževanja in podpira 1,2 milijonov beguncev z mesečnimi denarnimi nakazili. S tem je Komisija izpolnila svojo zavezo za podporo sirskim beguncem v Turčiji.

Današnji sklep določa pravni okvir za drugo tranšo v višini tri milijarde evrov, kakor je predvideno v izjavi EU in Turčije, s katero se je iz proračuna EU mobilizirala milijarda evrov. Prva tranša instrumenta, vzpostavljenega leta 2016, je bila sestavljena iz milijarde evrov iz proračuna EU ter dveh milijard evrov iz prispevkov držav članic. Komisija predlaga nadaljevanje te ureditve, da se lahko nadaljuje uspešno in učinkovito delo instrumenta pri projektih, ki koristijo beguncem v Turčiji.

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je povedal: „Komisija je danes storila prvi korak za mobilizacijo dodatne podpore v okviru instrumenta za sirske begunce v Turčiji. Objava drugega letnega poročila jasno poudarja doslej dosežene pozitivne rezultate ter kako pomemben in učinkovit je instrument pri podpiranju najranljivejših beguncev in njihovih gostiteljskih skupnosti v Turčiji, s čimer se zmanjšujejo migracijski pritiski. Države članice pozivam, naj izpolnijo zaveze, ki so jih sprejele za mobilizacijo dodatnih treh milijard evrov, kar nam bo omogočilo, da bomo še naprej zagotavljali našo nepogrešljivo pomoč.

Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianidis je dejal: „Humanitarna pomoč EU za begunce v Turčiji je prinesla konkretne rezultate, naj bo to pomoč otrokom pri šolanju ali omogočanje dostopa do osnovnih storitev za ranljive družine. Ta podpora je koristila 1,2 milijona beguncem prek našega doslej največjega programa denarne pomoči. Nova sredstva nam bodo omogočila, da bomo v sodelovanju s Turčijo in humanitarnimi organizacijami še naprej pomagali ranljivim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim.“

Evropska unija je že izpolnila svojo zavezo, da bo za leti 2016 in 2017 zagotovila tri milijarde evrov prek instrumenta za begunce v Turčiji, pri čemer so bile za celotni načrtovani znesek prevzete obveznosti in sklenjene pogodbe pred koncem leta 2017 – v zgolj 21 mesecih. Turčija gosti približno 3,5 milijona sirskih beguncev in Komisija je odločena, da bo nadaljevala s to podporo, saj so potrebe po pomoči še vedno velike. Na podlagi izjave EU in Turčije so se države članice kmalu po podpisu pogodb za trenutno razpoložljiva sredstva dogovorile o mobilizaciji dodatnih treh milijard evrov za instrument EU za begunce v Turčiji. Današnji sklep je posledica te odločitve, njegov namen pa je zagotoviti, da se lahko dragoceno delo, ki ga izvaja instrument, nadaljuje.

Zelo dobri rezultati pri zagotavljanju življenjsko pomembne podpore

Denar iz instrumenta se porabi za projekte, namenjene odzivanju na potrebe beguncev in gostiteljskih skupnosti, s poudarkom na humanitarni pomoči, izobraževanju, zdravstvu, občinski infrastrukturi ter socialno-ekonomski podpori. Danes objavljeno poročilo o izvajanju potrjuje, da sklad dosega pozitivne, konkretne in učinkovite rezultate v zvezi z begunci v Turčiji.

Napredek pri humanitarni pomoči

V okviru humanitarnega sklopa instrumenta je bilo dodeljenih 1,38 milijarde evrov, z 19 partnerji pa so bile podpisane pogodbe za vseh 45 humanitarnih projektov, pri čemer so bili zajeti osnovne potrebe, zaščita, izobraževanje in zdravstvo. EU se je še naprej odzivala na potrebe še posebej ranljivih beguncev prek mreže socialne varnosti v sili, katere pomoč je izkoristilo 1,2 milijona najranljivejših beguncev. Program pogojnega nakazila sredstev za izobraževanje se je začel izvajati leta 2017 in je največji med programi v okviru izobraževanja v izrednih razmerah, ki jih je doslej financirala EU, s čimer se beguncem olajša dostop do formalnih sistemov izobraževanja. Do februarja 2018 se je šolalo več kot 266 000 otrok in njihove družine so prejele finančno podporo v okviru programa pogojnega nakazila sredstev za izobraževanje.

Dobri rezultati na področju izobraževanja, zdravja in socialno-ekonomske podpore

V okviru dela instrumenta za dolgoročni razvoj je bilo dodeljenih 1,611 milijarde evrov, sklenjene so bile pogodbe za vseh 27 projektov in izplačanih je bilo 747 milijonov evrov. Sklad še naprej podpira dolgoročno preživljanje, socialno-ekonomski, zdravstveni in izobraževalni vidik beguncev v Turčiji. Podpora pomaga otrokom pri dostopu do primarnega in sekundarnega izobraževanja ter pri izboljšanju izobraževalnih infrastruktur, vključno s šolskimi stavbami in učnim gradivom. Od oktobra 2107 je bilo za spodbujanje vključevanja sirskih otrok v turški izobraževalni sistem namenjenih 300 milijonov evrov neposrednih nepovratnih sredstev, izvršenih v sodelovanju s turškim ministrstvom za nacionalno izobraževanje. Pri tem je 5 500 učiteljev turškega jezika 312 000 otrok učilo turščine.

Ob podpori banke KfW in Svetovne banke bo zgrajenih in opremljenih 125 zidanih in 50 montažnih šol, ki jih bo vsako leto lahko obiskovalo 124 000 begunskih otrok. Poleg tega je instrument v sodelovanju s turškim ministrstvom za zdravje zagotovil 300 milijonov evrov pomoči za dostop beguncev do storitev zdravstvenega varstva, vključno s cepljenjem več kot 217 000 sirskih begunskih otrok. Do decembra 2017 so begunci izkoristili več kot 760 000 zdravniških pregledov v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

Da bi se izboljšala zaposljivost beguncev in ranljivih članov gostiteljskih skupnosti ter njihovo vključevanje na trg dela, bo v okviru novih projektov 15 100 osebam zagotovljeno poklicno usposabljanje, 7 400 osebam pa pomoč pri iskanju zaposlitve in svetovanje.

Dodatne informacije

Sodelovanje med EU in Turčijo: trimilijardni instrument za pomoč beguncem v Turčiji

INFORMATIVNI PREGLED: Instrument EU za begunce v Turčiji

Šesto poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije

Izvajanje sporazuma med EU in Turčijo – vprašanja in odgovori

Drugo letno poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji

Instrument za begunce v Turčiji – poročila Komisije o napredku v devetem usmerjevalnem odboru

IP/18/1723

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar