Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turkin-pakolaisavun koordinointiväline: komissio ehdottaa lisärahoitusta syyrialaispakolaisille

Bryssel 14. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio on sitoutunut tukemaan Turkissa olevia syyrialaispakolaisia. Se on tänään tehnyt päätöksen lisärahoituksen antamisesta Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen, jonka avulla on tähän mennessä annettu 500 000 pakolaislapselle mahdollisuus koulutukseen ja josta tarjotaan toimeentulo 1,2 miljoonalle pakolaiselle kuukausittaisten rahasiirtojen avulla.

Uudella komission päätöksellä luodaan oikeudelliset puitteet EU:n ja Turkin julkilausumassa sovitulle toiselle 3 miljardin euron rahoituserälle, josta 1 miljardi euroa saadaan EU:n talousarviosta. Vuonna 2016 perustetun koordinointivälineen ensimmäinen rahoituserä koostui EU:n talousarviosta osoitetusta 1 miljardin euron määrästä sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista, joiden yhteenlaskettu määrä oli 2 miljardia euroa. Komissio ehdottaa tämän järjestelyn jatkamista, jotta välineestä rahoitettava onnistunut ja tuloksellinen työ pakolaisten hyväksi Turkissa voi jatkua.

Komissio ottaa tänään ensimmäisen askelen kohti lisärahoituksen myöntämistä Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen”, toteaa Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen Johannes Hahn. ”Toinen koordinointivälinettä koskeva vuosikertomus osoittaa selvästi välineen saavutukset ja sen tärkeyden ja tuloksellisuuden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen tukemisessa Turkissa ja siten muuttopaineiden vähentämisessä. Kehotan jäsenvaltioita noudattamaan annettuja sitoumuksia, jotka koskevat 3 miljardin euron lisärahoituksen käyttöönottoa, jotta voimme jatkaa välttämätöntä apua”, Hahn jatkaa.

EU:n humanitaarinen apu Turkissa oleville pakolaisille on tuonut konkreettisia tuloksia, kuten auttanut lapsia pääsemään kouluun ja antanut haavoittuvassa asemassa oleville perheille mahdollisuuden saada elintärkeitä palveluja”, toteaa humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos StylianidesJo 1,2 miljoonaa pakolaista on hyötynyt EU:n humanitaarisesta avusta, jota annetaan unionin tähän asti suurimmasta käteisavustusohjelmasta. Lisärahoitus antaa mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä Turkin ja humanitaaristen järjestöjen kanssa haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen tukemiseksi”, Stylianides jatkaa.

Euroopan unioni on jo osoittanut sitoumuksensa mukaisesti Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen kautta 3 miljardia euroa tukea vuosiksi 2016 ja 2017. Koko tästä määrästä tehtiin 21 kuukauden kuluessa rahoitussuunnitelmat, vastaavat määrärahat sidottiin ja niistä tehtiin sopimukset ennen vuoden 2017 loppua. Turkissa on noin 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista. Komissio on sitoutunut jatkamaan työtään pakolaisten tukemiseksi, sillä avun tarve on edelleen suuri. EU:n ja Turkin julkilausumassa jäsenvaltiot sopivat osoittavansa koordinointivälineeseen vielä 3 miljardia euroa heti, kun käytettävissä olevista määrärahoista oli tehty sopimukset. Uusi päätös perustuu tähän sitoumukseen, ja sen avulla varmistetaan koordinointivälineestä rahoitettavan arvokkaan työn jatkaminen.

Hyviä tuloksia elintärkeän avun tarjoamisessa

Koordinointivälineestä osoitetaan rahoitusta hankkeisiin, joilla vastataan pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen tarpeisiin. Etusijalla ovat humanitaarinen apu sekä tuki koulutukseen, terveydenhoitoon, paikalliseen infrastruktuuriin ja sosioekonomiseen kehitykseen. Tänään julkaistussa täytäntöönpanokertomuksessa vahvistetaan välineellä aikaansaadut konkreettiset ja vaikuttavat tulokset Turkissa olevien pakolaisten hyväksi.

Humanitaarisen avun edistyminen

Koordinointivälineen humanitaarisesta lohkosta on kohdennettu 1,38 miljardia euroa, ja kaikista 45 humanitaarisesta hankkeesta on tehty sopimukset 19 kumppanin kanssa. Hankkeet kattavat perustarpeet, suojelun, koulutuksen ja terveydenhoidon. EU on jatkanut erityisen heikossa asemassa olevien pakolaisten tarpeisiin vastaamista hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon avulla. Apua on saanut 1,2 miljoonaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa pakolaista. Vuonna 2017 käynnistettiin koulutusta tukeva ehdollinen rahansiirto-ohjelma. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin EU:n rahoittama ohjelma, joka koskee hätätilanteissa järjestettävää koulutusta. Sillä helpotetaan pakolaisten pääsyä virallisten koulutusjärjestelmien piiriin. Helmikuuhun 2018 mennessä ohjelmasta oli myönnetty taloudellista tukea yli 266 000:n kouluun päässeen lapsen perheelle.

Vakuuttavia tuloksia koulutuksen, terveydenhoidon ja sosioekonomisen tuen aloilla

Koordinointivälineen pitkäaikaisen tuen lohkossa on kohdennettu 1,611 miljardia euroa. Kaikista 27 hankkeesta on tehty sopimukset, ja maksuja on suoritettu 747 miljoonan euron edestä. Välineestä tuetaan jatkossakin pakolaisten pitkän aikavälin toimeentuloa ja sosioekonomisia ja koulutusmahdollisuuksia Turkissa. Tuki auttaa lapsia pääsemään perus- ja keskiasteen koulutukseen. Lisäksi tuella parannetaan koulutusinfrastruktuuria, kuten koulurakennuksia ja oppimateriaaleja. EU on lokakuusta 2017 lähtien osoittanut 300 miljoonaa euroa suorina avustuksina yhteistyössä Turkin opetusministeriön kanssa. Varoilla on edistetty syyrialaislasten integroimista Turkin koulujärjestelmään. Kaikkiaan 312 000 pakolaislasta on saanut opetusta turkin kielessä lähes 5 500 opettajalta.

Saksalaisen kehityspankin KfW:n ja Maailmanpankin tukeman 125:n kiinteän koulun ja 50:n siirrettävän koulun rakentamisen ja varustamisen ansiosta vuosittain 124 000 pakolaislasta saa mahdollisuuden koulunkäyntiin. Lisäksi välineestä on osoitettu 300 miljoonaa euroa terveydenhoitopalvelujen järjestämiseen pakolaisille yhteistyössä Turkin terveysministeriön kanssa. Varoilla on muun muassa rokotettu yli 217 000 syyrialaista pakolaislasta. Joulukuuhun 2017 mennessä pakolaisille oli järjestetty yli 760 000 perusterveydenhuollon tarkastusta.

Uusissa hankkeissa annetaan ammatillista koulutusta 15 100 ihmiselle sekä työnhaku- ja neuvontapalveluja 7 400 ihmiselle, jotta voidaan parantaa pakolaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien vastaanottajayhteisöjen jäsenten työllistettävyyttä ja helpottaa työmarkkinoille pääsyä.

Lisätietoja

EU:n ja Turkin yhteistyö: 3 miljardia euroa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle

TIETOKOOSTE: EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointiväline

Kuudes kertomus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta

Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen toinen vuosikertomus

Turkin-pakolaisavun koordinointiväline – Komissio raportoi edistymisestä yhdeksännessä ohjausryhmän kokouksessa

IP/18/1723

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar