Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nástroj EU pro uprchlíky v Turecku: Komise navrhuje uvolnit další finanční prostředky pro syrské uprchlíky

Brusel 14. března 2018

Evropská komise plní svůj závazek podporovat syrské uprchlíky v Turecku a uvolňuje dnes další finanční prostředky pro nástroj pro uprchlíky, díky němuž dosud získalo 500 000 dětí přístup ke vzdělávání a který podporuje 1,2 milionu uprchlíků prostřednictvím měsíčních hotovostních převodů.

Dnešní rozhodnutí vytváří právní rámec pro poskytnutí druhé tranše finančních prostředků ve výši 3 miliard eur, jak stanoví prohlášení EU a Turecka, a uvolňuje z rozpočtu EU 1 miliardu eur. První tranše nástroje, který byl zřízen v roce 2016, se skládala z 1 miliardy eur z rozpočtu EU a 2 miliard eur, jež tvořily příspěvky členských států. Komise navrhuje pokračovat v tomto mechanismu, aby úspěšná a efektivní činnost nástroje pro projekty přínosné pro uprchlíky v Turecku mohla pokračovat.

Komisař EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn uvedl: „Komise dnes činí první krok k uvolnění další podpory v rámci nástroje pro syrské uprchlíky v Turecku. Druhá výroční zpráva vyzdvihuje pozitivní výsledky, kterých bylo dosud dosaženo. Jasně z ní také vyplývá zásadní význam a účinnost nástroje při podpoře nejzranitelnějších uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Turecku, a tudíž i při snižování migračních tlaků. Vyzývám členské státy ke splnění závazků přijatých s cílem uvolnit dodatečnou částku 3 miliard eur, abychom mohli tuto nezbytnou pomoc nadále poskytovat.“

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides dodal: „Humanitární pomoc EU pro uprchlíky v Turecku, od pomoci dětem, aby mohli chodit do školy, až po zajištění přístupu zranitelných rodin k základním službám, přináší hmatatelné výsledky. Prostřednictvím našeho historicky nejrozsáhlejšího programu finanční pomoci získalo humanitární podporu EU již více než 1,2 milionu uprchlíků. Nové finanční prostředky nám umožní i nadále spolupracovat s Tureckem a humanitárními organizacemi na podpoře zranitelných uprchlíků a jejich hostitelských společenství.“

Evropská unie již dostála svému závazku poskytnout prostřednictvím nástroje pro uprchlíky v Turecku 3 miliardy eur na roky 2016 a 2017, přičemž veškeré prostředky byly naprogramovány, přiděleny na závazky a smluvně navázány před koncem roku 2017, tedy během pouhých 21 měsíců. Komise je odhodlána pokračovat v této podpoře, jelikož Turecko poskytuje útočiště přibližně 3,5 milionu syrských uprchlíků a potřeba pomoci je stále značná. V prohlášení EU a Turecka členské státy souhlasily s uvolněním dalších 3 miliard eur pro nástroj EU pro uprchlíky v Turecku krátce poté, co budou aktuálně dostupné prostředky vyčerpány. Dnešní rozhodnutí z toho vychází a jeho cílem je zajistit, aby nástroj mohl ve své vysoce ceněné činnosti pokračovat.

Velmi dobré výsledky při poskytování zásadní podpory

Nástroj financuje projekty, které mají řešit potřeby uprchlíků a hostitelských komunit se zaměřením na humanitární pomoc, vzdělávání, zdraví, komunální infrastrukturu a sociálně-ekonomickou podporu. Dnes zveřejněná zpráva o provádění nástroje potvrzuje, že nástroj přináší uprchlíkům v Turecku pozitivní, hmatatelné a účinné výsledky.

Pokrok v oblasti humanitární pomoci

V rámci humanitární složky nástroje bylo přiděleno 1,38 miliardy eur a s 19 partnery byly uzavřeny smlouvy na všech 45 humanitárních projektů zajišťujících základní potřeby, ochranu, vzdělávání a zdraví. Prostřednictvím nouzové záchranné sociální sítě EU i nadále reagovala na potřeby mimořádně zranitelných uprchlíků a poskytla pomoc 1,2 milionu nejzranitelnějších uprchlíků. V roce 2017 byl zahájen program podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání, který je vůbec největším programem vzdělávání v nouzových situacích financovaným EU. Program usnadňuje přístup uprchlíků k systémům formálního vzdělávání. Od února 2018 chodí do školy více než 266 000 dětí a jejich rodiny získávají finanční podporu prostřednictvím programu podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání.

Solidní výsledky v oblasti vzdělávání, zdraví a sociálně-ekonomické podpory

V rámci složky nástroje, jež se týká dlouhodobého rozvoje, bylo přiděleno 1,611 miliardy eur. Byly uzavřeny smlouvy na všech 27 projektů a 747 milionů eur již bylo vyplaceno. Nástroj dále podporuje dlouhodobější příležitosti k obživě a sociálně-ekonomické a vzdělávací perspektivy uprchlíků v Turecku. Tato podpora pomáhá dětem získat přístup k základnímu a střednímu vzdělávání a zkvalitňuje vzdělávací infrastrukturu včetně školních budov a učebních pomůcek. Díky přímému grantu ve výši 300 milionů eur, jenž je realizován ve spolupráci s tureckým ministerstvem národního vzdělávání a který podporuje integraci syrských dětí do tureckého vzdělávacího systému, absolvovalo od loňského října 312 000 dětí kurzy turečtiny vyučované téměř 5 500 učiteli tureckého jazyka.

Za podpory banky KFW a Světové banky by mělo být postaveno a vybaveno 125 škol zamýšlených jako trvalé stavby a 50 škol z montovaných dílců, jež by měly sloužit 124 000 dětem uprchlíků ročně. Kromě toho byla z nástroje díky spolupráci s tureckým ministerstvem zdravotnictví poskytnuta pomoc ve výši 300 milionů eur, jejímž cílem je zajistit uprchlíkům přístup ke zdravotnickým službám, včetně očkování více než 217 000 dětí syrských uprchlíků. K prosinci 2017 byla takto primární zdravotní péče poskytnuta více než 760 000 uprchlíkům.

S cílem zvýšit zaměstnatelnost uprchlíků a zranitelných členů hostitelských komunit a zlepšit jejich integraci na trhu práce poskytnou nové projekty 15 100 osobám odbornou přípravu a 7 400 osobám zajistí poradenství a kurzy při hledání práce.

Další informace

Spolupráce mezi EU a Tureckem: 3 miliardy eur na nástroj pro uprchlíky v Turecku

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: nástroj EU pro uprchlíky v Turecku

Šestá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka

Provádění prohlášení EU a Turecka – otázky a odpovědi

Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku

Nástroj pro uprchlíky v Turecku – zprávy Komise o pokroku v rámci devátého řídícího výboru

IP/18/1723

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar