Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia decide cu privire la prioritățile Programului de sprijin pentru reforme structurale în 2018

Bruxelles, 7 martie 2018

Comisia decide cu privire la prioritățile Programului de sprijin pentru reforme structurale în 2018

Astăzi, Comisia a adoptat Programul anual de lucru pentru 2018 care stabilește măsurile de sprijin pentru reforme care vor fi finanțate prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). În 2018, PSRS va furniza asistență tehnică unui număr de 24 de state membre în vederea derulării a peste 140 de proiecte. Acestea se adaugă celor peste 150 de proiecte selecționate în 2017.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, responsabil și cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Deși economia Europei s-a consolidat și cunoaște o creștere constantă, sunt necesare în continuare reforme structurale pentru ca economiile noastre să fie mai stabile, mai favorabile incluziunii, mai productive și mai reziliente. Decizia de astăzi ne va permite să acordăm în continuare sprijin statelor membre ale UE în vederea pregătirii, conceperii și punerii în aplicare a reformelor de stimulare a creșterii.”

Programul anual de lucru al PSRS stabilește prioritățile, obiectivele și rezultatele preconizate și prezintă acțiunile care vor fi puse în aplicare prin intermediul programului. În 2018 se va acorda, de exemplu, asistență tehnică pentru a ajuta statele membre să realizeze o reformă a sistemelor bugetare, să își modernizeze administrația publică și să îmbunătățească calitatea și eficiența sistemelor judiciare naționale, precum și pentru a contribui la combaterea fraudei, a corupției și a spălării de bani. Se va pune la dispoziție sprijin suplimentar pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale și pentru utilizarea eficientă a resurselor, precum și pentru punerea în aplicare a inițiativelor uniunii energetice. Numeroase state membre vor beneficia, de asemenea, de sprijin pentru punerea în aplicare de reforme în domeniul asistenței medicale și al sistemelor de protecție socială. În plus, statele membre vor beneficia de asistență în ceea ce privește dezvoltarea piețelor de capital, reformele cadrelor de insolvență și consolidarea capacității lor de a gestiona creditele neperformante.

În acest an, solicitările de asistență tehnică din partea statelor membre au depășit de cinci ori suma disponibilă, iar numărul statelor membre care vor beneficia de asistență tehnică în cadrul PSRS a crescut substanțial comparativ cu 2017. Pentru a putea răspunde unui număr mai mare de solicitări, Comisia a propus, în decembrie, majorarea fondurilor disponibile pentru activități de asistență tehnică.

Sprijinul acordat de Comisie pentru reformele structurale este strâns legat de cadrul semestrului european, întrucât PSRS vizează, de asemenea, îmbunătățirea punerii în aplicare a reformelor menționate în recomandările specifice fiecărei țări și în rapoartele de țară. În rapoartele de țară pe 2018 publicate astăzi sunt prezentate exemple de asistență tehnică furnizată în 2017 și în anii anteriori.

Context

În 2015, Comisia a creat Serviciul de sprijin pentru reforme structurale pentru a sprijini statele membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a reformelor instituționale, structurale și administrative. Serviciul de sprijin pentru reforme structurale gestionează un program de sprijin dedicat, Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), care dispune de un buget de 142,8 milioane EUR pentru anii 2017-2020. Programul a intrat în vigoare în luna mai 2017. Sprijinul oferit prin program este disponibil tuturor statelor membre UE, la cererea acestora, și nu este necesară cofinanțarea.

Ca parte a propunerilor sale pentru aprofundarea Uniunii economice și monetare a Europei prezentate în decembrie 2017, Comisia a propus creșterea cu 80 de milioane EUR a bugetului PSRS până în 2020. Se preconizează că se vor obține în plus 80 de milioane EUR prin transferuri voluntare din partea statelor membre din componenta lor „asistență tehnică” din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Acest lucru ar spori bugetul disponibil pentru activități de sprijin la 300 de milioane EUR până în 2020, permițând astfel ca PSRS să răspundă cererii mai ridicate decât se preconizase pentru asistență tehnică și să ofere sprijin pentru reforme în statele membre din afara zonei euro, în drumul lor către aderarea la zona euro.

Informații suplimentare

Fișă informativă: Serviciul de sprijin pentru reforme structurale

Comunicat de presă: Semestrul european - pachetul de iarnă

Notă de informare: Semestrul european - pachetul de iarnă

Rapoarte de țară

Serviciul de sprijin pentru reforme structurale

Programul de sprijin pentru reforme structurale

IP/18/1582

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar