Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija donijela odluku o prioritetima u okviru Programa potpore strukturnim reformama u 2018.

Bruxelles, 7. ožujka 2018.

Komisija donijela odluku o prioritetima u okviru Programa potpore strukturnim reformama u 2018.

Komisija je danas donijela godišnji program rada za 2018. u kojem su utvrđene mjere potpore reformama koje će se financirati iz Programa potpore strukturnim reformama (SRSP). U okviru Programa potpore strukturnim reformama u 2018. osigurat će se tehnička potpora za 24 države članice za provedbu više od 140 projekata. Oni se nadovezuju na više od 150 projekata odabranih 2017.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge te uniju tržišta kapitala, izjavio je: Europsko gospodarstvo ojačalo je i na putu je stabilnog rasta, ali su potrebne daljnje strukturne reforme kako bi naša gospodarstva postala stabilnija, uključivija, produktivnija i otpornija. Današnja odluka omogućit će nam da nastavimo pružati potporu državama članicama EU-a u pripremi, osmišljavanju i provedbi reformi za poticanje rasta.

U godišnjem programu rada SRSP-a utvrđeni su prioriteti, ciljevi i očekivani rezultati te su navedene mjere koje će se provesti u okviru programa. Primjerice, u okviru tehničke potpore u 2018. nastojat će se pomoći državama članicama u reformiranju proračunskih sustava, moderniziranju javne uprave i poboljšanju kvalitete i učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava te pružiti pomoć u borbi protiv prijevara, korupcije i pranja novca. Dodatna potpora usmjerit će se na bolje upravljanje prirodnim resursima i njihovu učinkovitost te na provedbu inicijativa povezanih s energetskom unijom. Brojne države članice imat će koristi i od provedbe reformi zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi. Nadalje, države članice dobit će potporu za razvoj tržišta kapitala, reforme stečajnih okvira i za jačanje sposobnosti rješavanja problema loših kredita.

Ove su godine zahtjevi država članica za tehničku potporu pet puta premašili raspoloživi iznos, a broj država članica koje će imati koristi od tehničke potpore u okviru SRSP-a znatno se povećao u usporedbi s 2017. Kako bi mogla udovoljiti većem broju zahtjeva, Komisija je u prosincu predložila povećanje sredstava predviđenih za mjere tehničke potpore.

Potpora koju Komisija pruža za strukturne reforme usko je povezana s okvirom europskog semestra jer se u okviru SRSP-a nastoji poboljšati i provedba reformi istaknutih u preporukama po državama članicama i u izvješćima za pojedine zemlje. Primjeri tehničke potpore pružene u 2017. i prije toga navedeni su u danas objavljenim izvješćima za pojedine zemlje za 2018.

Kontekst

Komisija je 2015. osnovala Službu za potporu strukturnim reformama radi pružanja potpore državama članicama u pripremi, osmišljavanju i provedbi institucionalnih, strukturnih i upravnih reformi. Služba za potporu strukturnim reformama upravlja posebnim programom potpore, Programom potpore strukturnim reformama, čiji proračun u razdoblju 2017.–2020. iznosi 142,8 milijuna EUR. Program je stupio na snagu u svibnju 2017. Potpora koja se pruža u okviru tog programa dostupna je svim državama članicama na njihov zahtjev i ne iziskuje sufinanciranje.

U okviru svojih prijedloga za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije iznesenih u prosincu 2017. Komisija je predložila povećanje proračuna SRSP-a za 80 milijuna EUR do 2020. Očekuje se da će se dobrovoljnim transferima država članica iz njihove komponente za tehničku pomoć u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova priskrbiti još 80 milijuna EUR. Time bi se raspoloživa sredstva za mjere potpore povećala na 300 milijuna EUR do 2020., što bi SRSP-u omogućilo da odgovori na veću potražnju za tehničkom potporom od one koja se očekivala i da pruži potporu reformama u državama članicama koje nisu u europodručju, a u postupku su uvođenja eura.

Dodatne informacije

Informativni članak: Služba za potporu strukturnim reformama

Priopćenje za medije: Zimski paket europskog semestra

Obavijest: Zimski paket europskog semestra

Izvješća za pojedine zemlje

Služba za potporu strukturnim reformama

Program potpore strukturnim reformama

IP/18/1582

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar