Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio päättää rakenneuudistusten tukiohjelman painopisteistä vuonna 2018

Bryssel 7. maaliskuuta 2018

Komissio päättää rakenneuudistusten tukiohjelman painopisteistä vuonna 2018

Komissio on tänään hyväksynyt vuoden 2018 vuotuisen työohjelman, jossa määritellään rakenneuudistusten tukiohjelmasta rahoitettavat tukitoimenpiteet. Rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetaan vuonna 2018 teknistä tukea 24 jäsenvaltiolle yli 140 hankkeen toteuttamiseksi. Nämä hankkeet täydentävät vuonna 2017 valittuja yli 150:tä hanketta.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka vastaa myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista, totesi, että vaikka Euroopan talous on vahvistunut ja se on vakaalla kasvu-uralla, uudet rakenneuudistukset ovat tarpeen, jotta taloudesta tulisi vakaampi, osallistavampi, tuottavampi ja sopeutumiskykyisempi. ”Tänään tehdyn päätöksen myötä voimme jatkossakin tukea EU:n jäsenvaltioita niiden valmistellessa, suunnitellessa ja toteuttaessa kasvua lisääviä uudistuksia”, hän jatkoi.

Rakenneuudistusten tukiohjelman vuotuisessa työohjelmassa esitetään painopisteet, tavoitteet ja odotetut tulokset ja hahmotellaan toimet, jotka toteutetaan ohjelman puitteissa. Vuonna 2018 annettavalla teknisellä tuella autetaan jäsenvaltioita esimerkiksi uudistamaan budjettijärjestelmiä, nykyaikaistamaan julkishallintoa ja parantamaan kansallisten oikeusjärjestelmien laatua ja tehokkuutta. Lisäksi jäsenvaltioita autetaan torjumaan petoksia, korruptiota ja rahanpesua. Lisätukea annetaan luonnonvarojen hallinnoinnin ja resurssitehokkuuden parantamiseen sekä energiaunionin aloitteiden toteuttamiseen. Useat jäsenvaltiot hyötyvät myös tuesta, jota annetaan terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseen. Lisäksi jäsenvaltioita autetaan kehittämään pääomamarkkinoita, uudistamaan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä ja vahvistamaan valmiuksiaan hoitaa järjestämättömiä lainoja.

Tänä vuonna jäsenvaltioiden esittämät teknistä tukea koskevat pyynnöt ylittivät viisinkertaisesti käytettävissä olevan määrän. Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka hyötyvät rakenneuudistusten tukiohjelman teknisestä tuesta, lisääntyi huomattavasti vuoteen 2017 verrattuna. Voidakseen hyväksyä useampia pyyntöjä komissio ehdotti joulukuussa, että tekniseen tukeen käytettävissä olevia varoja lisätään.

Komission rakenneuudistuksiin antama tuki liittyy läheisesti talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, sillä rakenneuudistusten tukiohjelman tarkoituksena on myös parantaa maakohtaisissa suosituksissa ja maaraporteissa esitettyjen uudistusten toteuttamista. Vuonna 2017 ja sitä ennen annetusta teknisestä tuesta on esimerkkejä tänään julkaistuissa vuoden 2018 maaraporteissa.

Tausta

Komissio perusti rakenneuudistusten tukipalvelun vuonna 2015 tukemaan jäsenvaltioita institutionaalisten, rakenteellisten ja hallinnollisten uudistusten valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakenneuudistusten tukipalvelu hallinnoi erityistä rakenneuudistusten tukiohjelmaa, jonka budjetti on 142,8 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020. Ohjelma otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat pyytää tukea ohjelmasta, eikä se edellytä yhteisrahoitusta.

Komissio esitteli joulukuussa 2017 Euroopan talous- ja rahaliiton syventämistä koskevat ehdotuksensa. Niiden osana komissio ehdotti, että rakenneuudistusten tukiohjelman talousarviota lisättäisiin 80 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 asti. Toiset 80 miljoonaa euroa on tarkoitus saada käyttöön jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti tekemistä, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen teknisen tuen osioon sisältyvien resurssien siirroista. Näin tukitoimiin käytettävissä olevat määrärahat kasvaisivat 300 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä. Sen johdosta rakenneuudistusten tukiohjelman puitteissa voitaisiin vastata teknisen tuen odotettua suurempaan kysyntään ja tukea uudistuksia euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa, kun ne valmistelevat euroalueeseen liittymistä.

Lisätietoja

Tietosivu: Rakenneuudistusten tukipalvelu

Lehdistötiedote: Talouspolitiikan EU-ohjausjakson talvipaketti

Taustatiedote: Talouspolitiikan EU-ohjausjakson talvipaketti

Maaraportit

Rakenneuudistusten tukipalvelu

Rakenneuudistusten tukiohjelma

IP/18/1582

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar