Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise rozhodne o prioritách programu na podporu strukturálních reforem v roce 2018

Brusel 7. března 2018

Komise rozhodne o prioritách programu na podporu strukturálních reforem v roce 2018

Komise dnes přijala roční pracovní program na rok 2018, jenž stanoví opatření na podporu reforem, které budou financovány z programu na podporu strukturálních reforem. V roce 2018 bude v rámci programu na podporu strukturálních reforem poskytnuta technická podpora 24 členským státům, které tak budou schopny provést přes 140 projektů dodatečně k více než 150 projektům vybraným již v roce 2017.

Místopředseda Komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, který je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu řekl: „Evropská ekonomika posílila a zaznamenáváme trvalý růst, nyní jsou nutné další strukturální reformy, abychom zajistili větší stabilitu, inkluzi, produktivitu a odolnost. Dnešní rozhodnutí nám umožní poskytnout podporu členským státům EU, aby mohly připravit, vypracovat a provést reformy posilující růst.“

Roční pracovní program na podporu strukturálních reforem stanoví priority, cíle a očekáváné výsledky a nastiňuje opatření, která se budou prostřednictvím programu provádět. V roce 2018 bude například poskytnuta technická podpora členským státům, aby mohly reformovat své rozpočtové systémy, modernizovat veřejnou správu a zvýšit kvalitu a efektivitu vnitrostátních soudních systémů a také jim pomoci bojovat pro podvodům, korupci a praní peněz. Další podpora bude nasazena pro lepší řízení přírodních zdrojů a účinnost zdrojů a na provádění iniciativ energetické unie. Řada členských států bude také moci využít podporu na provedení reformy zdravotní péče a systémů sociálního zabezpečení. Kromě toho bude členským státům poskytnuta pomoc v rozvoji kapitálových trhů, reformách v oblasti insolvenčních rámců a posilování jejich schopnosti řešit úvěry v selhání.

V tomto roce žádosti členských států o technickou podporu pětkrát překračují dostupný objem prostředků a počet členských států, které budou tuto podporu v rámci programu na podporu strukturálních reforem čerpat, se ve srovnání s rokem 2017 významně zvýšil. Aby bylo možné vyhovět většímu počtu žádostí, Komise v prosinci navrhla zvýšení financování opatření technické podpory.

Podpora poskytovaná Komisí na strukturální reformy je úzce provázána s rámcem Evropského semestru, jelikož jedním z cílů programu na podporu strukturálních reforem je rovněž zlepšení provádění reforem zdůrazněných v doporučeních pro jednotlivé země a ve zprávách o jednotlivých zemích. Příklady technické podpory poskytnuté v roce 2017 a v dřívějších letech jsou popsány ve zprávách o jednotlivých zemích pro rok 2018, které byly dnes zveřejněny.

Souvislosti

Komise v roce 2015 zřídila Útvar na podporu strukturální reforem, který má členským státům pomoci s přípravou, vypracováním a prováděním institucionálních, strukturálních a správních reforem. Útvar na podporu strukturálních reforem spravuje zvláštní program podpory – program na podporu strukturálních reforem – s rozpočtem na období 2017–2020 ve výši 142,8 milionu EUR. Program vstoupil v platnost v květnu 2017. Podpora poskytovaná v rámci tohoto programu je poskytována všem členským státům EU na jejich žádost a nevyžaduje spolufinancování.

Jako součást svých návrhů na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie Komise v prosinci 2017 navrhla zvýšit rozpočet programu do roku 2020 o 80 milionů EUR. Očekává se, že dalších 80 milionů EUR poplyne z dobrovolných transferů od členských států z jejich složky technické pomoci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Dostupný rozpočet na podpůrné aktivity by se tak do roku 2020 zvýšil na 300 milionů EUR, čímž by program na podporu strukturálních reforem mohl reagovat na poptávku, která byla větší než se čekalo, a poskytnout podporu na reformy v členských státech, které nejsou členy eurozóny, a podpořit je tak ve snaze se jimi stát.

Další informace

Informativní přehled: Útvar na podporu strukturálních reforem

Tisková zpráva: Zimní balíček evropského semestru:

Zpráva: Zimní balíček evropského semestru:

Zprávy o jednotlivých zemích

Útvar na podporu strukturálních reforem

Program na podporu strukturálních reforem

IP/18/1582

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar