Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Mednarodni dan žena 2018: krepitev vloge žensk pomembna za prihodnost Evrope

Bruselj, 8. marca 2018

Komisija obeležuje mednarodni dan žena z objavo poročila o enakosti žensk in moških za leto 2018 ter predstavitvijo poročila o ženskah v tehnoloških poklicih. Čaka nas še dolga pot.

Komisija si je prizadevala, da bi se približali cilju. Predložila je predlog za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja delovno aktivnih družin, akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma ter s financiranjem in dejavnostmi ozaveščanja pozvala k ustavitvi nasilja nad ženskami.

Letošnje poročilo o enakosti spolov kaže, da se je napredek na določenih področjih zaustavil: ženske še vedno prevzamejo večji del obveznosti oskrbe v družinah, razlika v plačah med spoloma se že leta več ne zmanjšuje in znaša 16 %, nasilje nad ženskami pa še vedno ni odpravljeno.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je danes povedal: „Enakost spolov je ena od naših glavnih prioritet, vendar je napredek na terenu še vedno počasen. Da bi ženske občutile dejanske spremembe, moramo ozaveščenost in namene spremeniti v konkretna dejanja. Zato moramo sprejeti zakonodajo, ki jo je Komisija predložila o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pristopiti k Istanbulski konvenciji ter izvajati že sprejete politike za odpravo razlik v plačah med spoloma in nasilja nad ženskami.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Enakost spolov se ne tiče le žensk. Vpliva na našo družbo, gospodarstvo in demografske razmere. Želimo zagotoviti, da so ženske resnično enakopravne moškim pred zakonom. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za okrepitev vloge žensk, da se bodo lahko same odločale o svoji poklicni poti in družinskem življenju.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je izjavila: „Prihodnost Evrope bo digitalna in v naših rokah je, da jo naredimo vključujočo. Digitalna preobrazba našega gospodarstva in družbe se ne sme zgoditi brez žensk in deklet. Cilj naše pobude za ženske v digitalni agendi bo, da se ženskam in dekletom da možnost, jih opolnomoči, spodbudi in motivira, da premostijo digitalni razkorak med spoloma.“

Poročilo kaže, da se ženske še vedno soočajo z izzivi na različnih področjih:

  • Čeprav so Evropejke bolje izobražene kot moški (v letu 2016 je 44 % žensk, starih med 30 in 34 let, imelo univerzitetno izobrazbo v primerjavi s 34 % moških), še vedno niso ustrezno zastopane na odločevalnih položajih v podjetjih in v EU še vedno zaslužijo v povprečju 16 % manj kot moški.
  • Ženske prav tako niso ustrezno zastopane v politiki. V šestih državah (v Grčiji, na Hrvaškem, Cipru, v Latviji, na Madžarskem in Malti) zasedajo ženske manj kot 20 % poslanskih mest.
  • Razlika med spoloma pri zaposlovanju se v zadnjih nekaj letih več ne zmanjšuje in ostaja na 11 odstotnih točkah. Obenem ni opaziti konkretnega napredka manj uspešnih držav članic pri približevanju uspešnejšim državam članicam.
  • V povprečju 44 % Evropejcev meni, da bi morale ženske skrbeti za dom in družino. V eni tretjini držav članic EU to meni nič manj kot 70 % prebivalcev.
  • Nasilje nad ženskami še vedno ni odpravljeno: vsaka tretja ženska v Evropi je po dopolnjenem 15. letu starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje. 55 % žensk v EU pa je bilo žrtev spolnega nadlegovanja.

Krepitev vloge žensk v digitalni dobi

V tehničnem sektorju bo do leta 2020 ustvarjenih 500 000 novih delovnih mest. Žal se lahko zgodi, da bodo Evropejke zamudile priložnosti, ki jih ta prinašajo, kar bo v škodo tudi evropskemu gospodarstvu. Udeležba žensk v sektorju IKT in digitalnem sektorju se v zadnjih letih ni občutno izboljšala. Komisija je danes objavila dodatno študijo o ženskah v digitalni dobi, iz katere izhaja, da bi ženske z večjo udeležbo na digitalnih delovnih mestih v EU prispevale k letni rasti BDP v višini 16 milijard evrov. Vendar le 24,9 % žensk v visokošolskem izobraževanju diplomira na področjih, povezanih s tehnološkimi poklici. Kar se tiče podjetništva na področju tehnologije, imajo zagonska podjetja v lasti žensk boljše obete za uspeh, vendar študija kaže, da le 14,8 % zagonskih podjetij ustanovijo ženske.

Komisarka Marija Gabriel je danes za večjo udeležbo žensk v digitalnem sektorju predstavila načrte za spodbujanje vzornic v sektorju IT, rušenje stereotipov, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izobraževanja in zavzemanje za večje število žensk v podjetništvu. Pobuda za ženske v digitalni dobi se bo izvajala skozi leti 2018 in 2019.

Ozadje

Enakost žensk in moških je temeljna vrednota Evropske unije, ki je zapisana v Pogodbi že od samega začetka, saj že Rimska pogodba vsebuje določbo o enakem plačilu.

Prizadevanja Komisije na področju politike enakosti spolov temeljijo na „Strateškem sodelovanju za enakost spolov 2016–2019“, ki se osredotoča na pet prednostnih področij:

  • krepitev udeležbe žensk na trgu dela in enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških,
  • manjšanje razlik pri plačah, zaslužkih in pokojninah in s tem boj proti revščini med ženskami,
  • spodbujanje enakosti žensk in moških pri odločanju,
  • boj proti nasilju na podlagi spola ter zaščita in podpora za žrtve ter
  • spodbujanje enakosti spolov in pravic žensk po svetu.

Več informacij:

Poročilo za leto 2018 o enakosti med moškimi in ženskami

Študija o ženskah v digitalni dobi (Women in the Digital Age)

Pobuda za večjo udeležbo žensk v digitalnem sektorju

Evropski inštitut za enakost spolov, sporočilo za javnost o poročilu o ženskah v tehnoloških poklicih

Letni kolokvij o temeljnih pravicah na temo pravic žensk v nemirnih časih je obravnaval nasilje nad ženskami in nadlegovanje žensk ter tudi ekonomsko in politično neenakost med ženskami in moškimi, s posebnim poudarkom na razlikah v plačah med spoloma ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Pobuda Spotlight, ki jo je Evropska komisija začela skupaj z Združenimi narodi, obravnava nasilje na podlagi spola na svetovni ravni.

Indeks enakosti spolov za leto 2017

Video za ozaveščanje o nasilju nad ženskami

 

 

 

 

IP/18/1507

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar