Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. Tarptautinė moters diena. Moterų įgalėjimas svarbus Europos ateičiai.

Briuselis, 2018 m. kovo 8 d.

Tarptautinės moters dienos proga Komisija paskelbė 2018 m. ataskaitą dėl moterų ir vyrų lygybės bei pristatė ataskaitą apie technologijų srityje dirbančias moteris „Tikslo dar nepasiekėme“.

Komisija ėmėsi veiksmų, kad paskatintų pokyčius. Ji pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama gerinti dirbančių šeimų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, veiksmų planą, kaip panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, ir, imdamasi finansavimo ir informuotumo didinimo veiklos, paragino nutraukti smurtą prieš moteris.

2018 m. lyčių lygybės ataskaitoje pasigęsta pažangos tam tikrose srityse: moterys šeimose vis dar atlieka daugumą priežiūros pareigų, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas jau daugelį metų nekrenta žemiau 16 proc. ribos ir vis dar neišspręsta smurto prieš moteris problema.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas šiandien teigė: „Lyčių lygybės klausimas užima svarbią vietą darbotvarkėje, tačiau pažanga vis dar lėta. Tam, kad moterys pajustų tikrus pokyčius, informuotumą ir ketinimus turime paversti realiais veiksmais. Turime priimti naujus Komisijos pasiūlytus teisės aktus dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, prisijungti prie Stambulo konvencijos ir įgyvendinti jau pasiektą politinį susitarimą panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir kovoti su smurtu prieš moteris.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „Lyčių lygybė nėra vien tik moterų klausimas. Tai yra mūsų visuomenės, mūsų ekonomikos ir mūsų demografijos klausimas. Norime užtikrinti, kad prieš įstatymą moterys būtų išties lygios vyrams. Taip pat toliau sieksime įgalinti moteris, kad jos galėtų pačios priimti sprendimus, susijusius su karjera ir šeima.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Europos ateitis bus skaitmeninė, ir mes turime užtikrinti, kad ji būtų įtrauki. Moterys ir mergaitės turi dalyvauti skaitmeninėje mūsų ekonomikos ir visuomenės transformacijoje. Mūsų darbotvarkė „Moterys skaitmeniniame pasaulyje“ padės sudaryti sąlygas moterims ir mergaitėms, leis jas įgalėti, paskatinti ir motyvuoti ir taip panaikinti skaitmeninę lyčių atskirtį.“

Iš ataskaitos matyti, kad moterims vis dar kyla sunkumų įvairiose srityse:

  • nors europietės moterys yra labiau išsilavinusios nei vyrai (44 proc. 30–34 metų amžiaus moterų 2016 m. gavo universitetinį išsilavinimą, palyginti su 34 proc. vyrų), įvairiose bendrovėse dirbančių moterų, užimančių su sprendimų priėmimu susijusius postus, vis dar yra gerokai per mažai ir visoje ES jos vis dar uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai;
  • moterims taip pat nepakankamai atstovaujama politikoje. Šešiose šalyse (Graikijoje, Kroatijoje, Kipre, Latvijoje, Vengrijoje ir Maltoje) moterys sudaro mažiau nei 20 proc. parlamento narių;
  • lyčių nelygybė užimtumo srityje pastaruosius kelerius metus nekito ir siekia apie 11 procentinių punktų. Nepastebėta, kad atsiliekančios valstybės narės vytųsi pirmaujančias;
  • apie 44 proc. europiečių mano, kad moterys turėtų rūpintis savo namais ir šeimomis. Trečdalyje ES valstybių narių taip galvoja net 70 proc. europiečių;
  • smurtas taip pat tebėra per daug paplitęs. Sulaukusi 15 metų amžiaus fizinį ir (arba) seksualinį smurtą Europoje patiria kas trečia moteris. Be to, 55 proc. moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą.

Moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje

Iki 2020 m. technologijų sektoriuje bus sukurta 500 000 naujų darbo vietų. Deja, europietės moterys, kaip ir Europos ekonomika, gali nepasinaudoti šiomis galimybėmis. Per pastaruosius metus moterų dalyvavimas informacinių ir ryšių technologijų bei skaitmeniniame sektoriuje išaugo nežymiai. Šiandien Komisija paskelbė papildomą tyrimą dėl moterų skaitmeniniame amžiuje, iš kurio matyti, kad didesnis moterų skaičius skaitmeninio sektoriaus darbo vietose per metus ES BVP padidintų 16 mlrd. EUR. Tačiau su technologijomis susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą įgyja tik 24,9 proc. moterų. Kalbant apie verslumą technologijų srityje, labiau tikėtina, kad sėkmingos bus pradedančiosios įmonės, kurių savininkės yra moterys, tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad tik 14,8 proc. pradedančiųjų įmonių steigėjų yra moterys.

Siekdama didinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame sektoriuje, Komisijos narė M. Gabriel šiandien pristatė planus, kaip semtis patirties iš įkvepiančių sėkmės pavyzdžių IT sektoriuje, kvestionuoti stereotipus, skatinti skaitmeninius įgūdžius ir raginti moteris imtis verslo. Moterų skaitmeniniame pasaulyje iniciatyva bus vykdoma 2018–2019 m.

Pagrindiniai faktai

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė Europos Sąjungos vertybė, nuo pat pradžių įtvirtinta Sutartyje, nes Romos sutartyje įtraukta nuostata dėl vienodo darbo užmokesčio.

Komisijos darbas lyčių lygybės politikos klausimais yra grindžiamas dokumentu „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“, kuriame daugiausia dėmesio skiriama penkiems prioritetiniams veiksmams:

  • moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimui ir vienodai moterų ir vyrų ekonominei nepriklausomybei;
  • vyrų ir moterų darbo užmokesčio, pajamų ir pensijų skirtumo mažinimui, tokiu būdu kovojant su moterų skurdu;
  • moterų ir vyrų lygybės priimant sprendimus skatinimui;
  • kovai su smurtu dėl lyties ir aukų apsaugai ir
  • lyčių lygybės ir moterų teisių propagavimui visame pasaulyje.

Daugiau informacijos

2018 m. ataskaita dėl moterų ir vyrų lygybės.

Tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“

Iniciatyva, kuria siekiama padidinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame sektoriuje

Europos lyčių lygybės instituto pranešimas spaudai apie technologijų srityje dirbančias moteris

Metiniame pagrindinių teisių kolokviume „Moterų teisės neramiais laikais“ nagrinėtas smurto prieš moteris ir priekabiavimo prie jų klausimas ir ekonominė bei politinė moterų ir vyrų nelygybė, ypač daug dėmesio skiriant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai

Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų pradėtos iniciatyvos „Spotlight“ dėka smurto dėl lyties problema sprendžiama pasaulio mastu

2017 m. lyčių lygybės indeksas

Informacinis vaizdo įrašas apie smurtą prieš moteris

 

 

 

 

IP/18/1507

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar