Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2018. évi nemzetközi nőnap: A női emancipáció megkerülhetetlen kérdés Európa jövője szempontjából

Brüsszel, 2018. március 8.

A Bizottság a nemzetközi nőnap alkalmából közzétette a nemek közötti egyenlőségről szóló 2018. évi jelentését, valamint bemutatta a műszaki területen dolgozó nőkről szóló jelentést. Teljes mértékben még nem lehetünk elégedettek.

A Bizottság lépéseket tett a változás előmozdítására. Javaslatot nyújtott be a dolgozó családok munka és magánélet közötti egyensúlyának javítására, cselekvési tervet terjesztett elő a nemek közötti bérszakadék kezelésére, továbbá arra szólított fel, hogy finanszírozás és figyelemfelkeltő intézkedések révén vessünk véget a nők elleni erőszaknak.

A nemek közötti egyenlőségről szóló 2018. évi jelentésből kitűnik, hogy bizonyos területeken megtorpant az előrehaladás: továbbra is a nőkre hárul a családon belüli gondozási feladatok nagy része, évek óta nem mozdult el a nemek közötti bérszakadék a 16%-ról és még mindig komoly problémát jelent a nők elleni erőszak.

Frans Timmermans első alelnök a mai napon kijelentette: „A nemek közötti egyenlőség kérdése kiemelt helyet foglal el menetrendünkben, a gyakorlatban azonban lassú az előrelépés. Ahhoz, hogy valódi változás történjen a nők életében, a felismerést és a szándékot tettekre kell váltanunk. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk a munka és a magánélet közötti egyensúly javítását célzó bizottsági javaslatot, csatlakoznunk kell az isztambuli egyezményhez, valamint végre kell hajtanunk a nemek közötti bérszakadék orvosolására és a nők elleni erőszak megszüntetésére irányuló, már elfogadott szakpolitikákat.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „A nemek közötti egyenlőség nem csupán a nőkről szól. A társadalmaink, gazdaságunk, demográfiánk szempontjából is fontos. Biztosítani akarjuk, hogy a nők valóban egyenlők legyenek a férfiakkal a törvény előtt. Emellett továbbra is azon fáradozunk, hogy növekedjen a nők szerepvállalása, így legyen választási lehetőségük, amikor a karrierépítésről és a családjukról van szó.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így nyilatkozott: „Európa a digitális jövő felé halad, és rajtunk múlik, hogy ezt a jövőt inkluzívvá tegyük. Nem szabad megfeledkeznünk a nőkről és a lányokról a gazdaságunk és a társadalmunk digitális átalakítása során. »A nők helye a digitális menetrendben« című dokumentumunk arra irányul, hogy a nőket és a lányokat felvértezze, megerősítse, bátorítsa és motiválja a nemek közötti digitális szakadék áthidalására.”

A jelentés rámutat, hogy a nőknek a különböző területeken még mindig számos kihívással kell szembenézniük:

  • Jóllehet az európai nők iskolázottabbak a férfiaknál (2016-ban a 30–34 év közötti nők 44%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, míg a férfiak esetében ez az arány csupán 34% volt) – a vállalati döntéshozatali pozíciókban továbbra is meglehetősen alulreprezentáltak, és Unió-szerte még mindig átlagosan 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.
  • A nők a politikában ugyancsak alulreprezentáltak. Hat tagállamban (Görögország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Magyarország és Málta) a parlamenti képviselők kevesebb mint 20%-a nő.
  • A nemek közötti foglalkoztatási különbség az elmúlt években 11 százalékpont körül stabilizálódott. A gyengébben teljesítő tagállamok nem zárkóztak fel említésre méltó mértékben a jobban teljesítő tagállamok mellé.
  • Átlagosan az európaiak 44%-a véli úgy, hogy a háztartás vezetése és a családról való gondoskodás a nők feladata. Sőt, az uniós tagállamok egyharmadában a lakosság nem kevesebb mint 70%-a osztja ezt a véleményt.
  • A nők elleni erőszak még mindig túlságosan gyakori: Európában minden harmadik 15 év feletti nővel szemben követtek már el fizikai vagy nemi erőszakot. Emellett Európában a nők mintegy 55%-át érte már szexuális zaklatás.

A nők szerepvállalásának növelése a digitális korban

A technológiai ágazatban 2020-ig 500 000 új munkahely jön létre. Könnyen előfordulhat, hogy az európai nők nem tudnak majd élni ezzel a lehetőséggel, és ezáltal az európai gazdaság is sokat veszít. Az elmúlt évek során nem sokat javult a nők szerepvállalásának aránya az IKT- és a digitális ágazaton belül. A Bizottság a mai napon újabb tanulmányt tett közzé „Nők a digitális korban” címmel, amelyből kitűnik, hogy ha több nő dolgozna digitális munkakörben, az évente mintegy 16 milliárd euró GDP-növekedést eredményezne az EU-n belül. A felsőfokú tanulmányokat folytató nőknek azonban mindössze a 24,9%-a szerzi diplomáját a technológiával kapcsolatos területeken. Ami a technológiához kapcsolódó vállalkozásokat illeti, a nők tulajdonában lévő induló vállalkozások nagyobb eséllyel lesznek sikeresek, ezzel szemben a vállalkozásalapítóknak csupán a 14,8%-a nő – állítja a tanulmány.

A nők digitális ágazaton belüli részvételének növelése érdekében Mariya Gabriel biztos a mai napon terveket vázolt fel az informatikai ágazaton belüli példaképek ösztönzésére, a sztereotípiák felszámolására, a digitális készségek és oktatás előmozdítására és a női vállalkozók számának növelésére. A „Nők a digitális ágazatban” kezdeményezés végrehajtása 2018-ban és 2019-ben zaljik majd.

Háttér-információk

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értéke, és egyike azoknak, amelyeket kezdettől szerződésben rögzítettek, mivel a Római Szerződés egyik rendelkezése az egyenlő bérezésre vonatkozott.

A Bizottság nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos munkája a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című dokumentumon alapul, amely öt kiemelt területre összpontosul:

  • a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása, valamint a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége,
  • a nemek közötti bér-, kereset- és nyugdíjszakadék csökkentése és ezáltal a nők körében tapasztalható szegénység elleni küzdelem előmozdítása,
  • a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítása a döntéshozatalban,
  • a nemi alapú erőszak elleni küzdelem, valamint az áldozatok védelme és támogatása, valamint
  • a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak előmozdítása az egész világon.

További információk:

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2018. évi jelentés

„Nők a digitális korban” című tanulmány

Kezdeményezés a nők digitális ágazaton belüli részvételének fokozására

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének sajtóközleménye a technológiai területen dolgozó nőkről

„A nők jogai nyugtalan időkben” Éves Alapjogi Kollokvium keretében a nők elleni erőszak és zaklatás, valamint a nők és férfiak közötti gazdasági és politikai egyenlőtlenség problémájára keresték a megoldást, különös figyelmet fordítva a nemek közötti bérszakadékra és a munka és a magánélet közötti egyensúlyra.

Az Európai Bizottság és az Egyesült Nemzetek által közösen elindított Reflektorfény kezdeményezés a nemi alapú erőszak globális szintű kezelésére szolgál.

A nemek közötti egyenlőség 2017. évi mutatója

Figyelemfelkeltő videó a nők elleni erőszakról

 

 

 

 

IP/18/1507

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar