Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI LT SL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fler industriregioner får stöd av kommissionen för att bygga moståndskraftiga och konkurrenskraftiga ekonomier

Bryssel den 7 mars 2018

Idag tillkännages ytterligare ett antal industriregioner i omvandling som kommer att få skräddarsytt stöd genom ett EU-finansierat pilotprojekt.

Kommissionen har valt ut ytterligare sju EU-regioner och medlemsländer för skräddarsytt stöd inom ramen för kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Nu tillkommer Kantabrien (Spanien), Centre Val de Loire (Frankrike), Norra och Östra Finland, Grand-Est (Frankrike) och Greater Manchester (Storbritannien) samt Litauen och Slovenien.

– Den industriella omvandlingen är en stor utmaning för vår ekonomi och för vårt samhälle, säger Corina Creţu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik. Vi måste hitta nya vägar för att försäkra oss om att alla människor överallt kan dra nytta av de möjligheter som innovation och teknisk utveckling ger. Jag är mycket glad över att få samarbeta med tio regioner och två medlemsländer och hjälpa dem att dra full nytta av sina starka sidor och sina möjligheter så att de kan satsa på innovation, utfasning av fossila bränslen, digitalisering och utveckling av färdigheter för framtiden.

Omvandling av regionernas ekonomier

De två medlemsländer och fem regioner som har valts ut idag sällar sig till de fem regioner som valdes ut redan i december 2017, dvs. Hauts-de-France (Frankrike), Norra Mellansverige, Piemonte (Italien), Sachsen (Tyskland) och Vallonien (Belgien). På grund av antalet sökande förnyade kommissionen sin inbjudan att anmäla intresse så att fler regioner skulle kunna delta.

Myndigheterna i de utvalda regionerna får möjlighet att utveckla eller omforma strategier för regional ekonomisk omvandling baserade på smart specialisering, dvs. nischområden där de har konkurrensfördelar. Kommissionen, externa experter och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kommer att erbjuda skräddarsytt stöd för att förbereda för framtidens jobb, bredda innovationen, stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi, uppmuntra entreprenörskap och främja tillväxt för alla.

Upp till 200 000 euro finns att tillgå från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för att täcka kostnaderna för externa experter som kan behövas för att stötta regionerna i deras arbete. Ett bidrag på högst 300 000 euro per region, också det från Eruf, kommer att stödja ett tidigt genomförande av deras strategier för ekonomisk omvandling, förutsatt att de är tillräckligt utvecklade.

De regionala omvandlingsstrategierna bör vara klara redan i slutet av 2018 så att planerade åtgärder kan genomföras från 2019.

Bakgrund

Detta pilotprojekt i regioner vars industri befinner sig i omvandling ingår i en rad nya åtgärder som lades fram av kommissionen i juli 2017 i meddelandet Ökad innovation i EU:s regioner för att stärka tillväxt och jobbskapande och minska innovationsklyftan.

Pilotprojekten med smart specialisering speglar det nya sättet för kommissionen att samarbeta i partnerskap med regioner och medlemsländer och att ge stöd och expertis på olika politikområden: sammanhållning, forskning och utveckling, utbildning och kompetens samt åtgärder för industriell konkurrenskraft. Denna metod finns också beskriven i ett antal rekommendationer med åtföljande policydokument om forskning och utveckling och sammanhållning som offentliggörs idag av kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik.

Läs mer

Faktablad – Pilotprojekt: regioner i industriell omvandling

Faktablad – smart specialisering i de utvalda industriregionerna i omvandling

Faktablad – vad är smart specialisering?

Informationsmeddelande – Kommande utmaningar: främja innovationsdriven tillväxt i EU:s regioner

Meddelande – Ökad innovation i EU:s regioner

 

 

IP/18/1506

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar