Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI LT

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Večja podpora Komisije industrijskim regijam za gradnjo odpornih in konkurenčnih gospodarstev

Bruselj, 7. marca 2018

Komisija je danes objavila, katere dodatne regije v industrijski tranziciji bodo prejele prilagojeno podporo v okviru pilotnega ukrepa, ki ga financira EU.

Komisija je danes izbrala sedem dodatnih regij EU in držav članic, ki jim bo namenjena prilagojena pomoč v okviru pilotnega ukrepa Komisije za industrijsko tranzicijo. Te so Kantabrija (Španija), Centre-Val de Loire (Francija), Severna in Vzhodna Finska, Grand-Est (Francija) in Širši Manchester (Združeno kraljestvo) ter Litva in Slovenija.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Industrijska tranzicija je velik izziv za naše gospodarstvo in našo družbo. Najti moramo nove načine za zagotovitev, da bodo lahko vsi vsepovsod izkoristili priložnosti, ki jih nudijo inovacije in tehnološke spremembe. Veseli me, da bomo sodelovali z desetimi regijami in dvema državama članicama in jim pomagali v celoti izkoristiti svoje prednosti in možnosti za inovacije, razogljičenje, digitalizacijo ter razvoj znanj in spretnosti za prihodnost.“

Preobrazba regionalnih gospodarstev

Dve državi članici in pet regij, ki so bile izbrane danes, se bo pridružilo petim regijam, ki so bile izbrane že decembra 2017. Te so Hauts-de-France (Francija), Norra Mellansverige (Severna Srednja Švedska), Piemont (Italija), Saška (Nemčija) in Valonija (Belgija). Komisija je zaradi številnih vlog ponovila razpis za prijavo interesa, da bi omogočila sodelovanje več regijam.

Izbrani organi bodo lahko razvili ali preoblikovali strategije za preobrazbo regionalnega gospodarstva na podlagi svojih prednostnih nalog pametne specializacije, tj. nišnih področij, na katerih imajo regije konkurenčno prednost. Prilagojeno pomoč bodo nudile službe Komisije, zunanji strokovnjaki in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi regijam pomagali pri pripravi na delovna mesta prihodnosti, razširjanju inovacij, podpiranju prehoda na nizkoogljično gospodarstvo ter spodbujanju podjetništva in vključujoče rasti.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bodo zagotovljena sredstva v višini do 200 000 evrov za posamezno regijo, s katerimi se bodo krili stroški zunanjih strokovnjakov, ki bodo po potrebi podprli delo regij. Z nepovratnimi sredstvi v višini največ 300 000 evrov na regijo, prav tako iz ESRR, se bo podprla čim prejšnja izvedba regionalnih strategij za gospodarsko preobrazbo, če bodo regije pri svojem razvoju dosegle zadosten napredek.

Regionalne strategije za preobrazbo naj bi bile pripravljene do konca leta 2018, da bi bilo mogoče ukrepe v okviru strategij začeti izvajati z letom 2019.

Ozadje

Pilotni ukrep za regije v industrijski tranziciji je del novega sklopa ukrepov, ki ju je Komisija predstavila julija 2017 v sporočilu „Krepitev inovacij v evropskih regijah“, da bi okrepila rast in ustvarjanje delovnih mest ter zmanjšala inovacijski razkorak.

Pilotna ukrepa pametne specializacije odražata novo vrsto sodelovanja Komisije z regijami in državami članicami, da bi jim zagotovila podporo in strokovno znanje v okviru različnih evropskih politik na področju kohezije, raziskav in inovacij, izobraževanja ter znanj in spretnosti kot tudi industrijske konkurenčnosti. Ta pristop je začrtan tudi v sklopu priporočil in spremnem dokumentu o politiki na temo raziskav in inovacij ter kohezijske politike, ki ga je danes objavila služba Komisije za regionalno in mestno politiko.

Več informacij

Informativni pregled – Pilotni ukrep: regije v industrijski tranziciji

Informativni pregled – Pametna specializacija v izbranih regijah v industrijski tranziciji

Informativni pregled – Kaj je pametna specializacija?

MEMO – Prihodnji izzivi: spodbujanje rasti, ki temelji na inovacijah, v regijah EU

Sporočilo – Krepitev inovacij v evropskih regijah

 

 

IP/18/1506

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar