Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV LT SL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta enemmän tukea teollisuusalueille mukautumiskykyisten ja kilpailukykyisten talouksien luomiseksi

Bryssel 7. maaliskuuta 2018

Komissio ilmoittaa tänään, mitkä teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet saavat räätälöityä tukea EU:n rahoittaman pilottitoimen puitteissa.

Komissio on tänään valinnut lisää EU:n alueita ja jäsenvaltioita, jotka saavat räätälöityä tukea teollisuuden muutosprosessia koskevan komission pilottitoimen puitteissa. Kyseessä on seuraavat viisi aluetta ja kaksi jäsenvaltiota: Cantabria (Espanja), Centre-Val de Loire (Ranska), Koillis-Suomi, Grand-Est (Ranska) ja Greater Manchester (Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Liettua ja Slovenia.

Aluepolitiikasta vastaavan komissaari Corina Crețun mukaan teollisuuden muutosprosessi on suuri haaste EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle. ”Meidän on löydettävä uusia tapoja varmistaa, että jokainen pystyy kaikkialla EU:ssa hyötymään innovoinnin ja teknologisen kehityksen luomista mahdollisuuksista. Olen iloinen siitä, että teemme jatkossa yhteistyötä kymmenen alueen ja kahden jäsenvaltion kanssa auttaaksemme niitä hyödyntämään täysimääräisesti vahvuutensa ja mahdollisuutensa edistää innovointia, hiilestä irtautumista, digitalisointia ja tulevaisuudessa tarvittavien uusien taitojen kehittämistä”, komissaari Creţu totesi.

Alueiden talouksien muuttaminen

Tänään valitut kaksi jäsenvaltiota ja viisi aluetta täydentävät niitä viittä aluetta, jotka valittiin jo joulukuussa 2017: Hauts-de-France (Ranska), Norra Mellansverige (Ruotsi), Piemonte (Italia), Sachsen (Saksa) ja Vallonia (Belgia). Hakijoiden suuren määrän vuoksi komissio järjesti uuden ehdotuspyynnön, jotta useammat alueet voisivat osallistua.

Valitut viranomaiset voivat kehittää tai suunnitella uudelleen alueellisen taloudellisen muutoksen strategioita älykkään erikoistumisen prioriteettiensa eli alueensa erityisten kilpailuvahvuuksien perusteella. Komission yksiköt, ulkoiset asiantuntijat ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) tarjoavat räätälöityä apua, jotta alueet voivat valmistautua tulevaisuuden työpaikkoihin, lisätä innovointia, tukea siirtymistä vähähiiliseen talouteen sekä edistää yrittäjyyttä ja osallistavaa kasvua.

Kukin alue voi saada enintään 200 000 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kattamaan kustannukset ulkopuolisista asiantuntijoista, joita saatetaan tarvita alueiden työn tukemiseksi. Lisäksi EAKR:stä myönnettävällä enintään 300 000 euron avustuksella tuetaan alueellisen taloudellisen muutoksen strategioiden varhaista täytäntöönpanoa sillä edellytyksellä, että niiden kehittämisessä on edistytty riittävästi.

Alueellisen muutoksen strategioiden olisi oltava valmiita vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta niiden sisältämät toimenpiteet voidaan panna täytäntöön vuodesta 2019 alkaen.

Tausta

Teollisuuden muutosprosessissa olevia alueita koskeva pilottitoimi on osa uutta toimenpidekokonaisuutta, jonka komissio esitteli heinäkuussa 2017 antamassaan tiedonannossa Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla kasvun ja työpaikkojen luomisen vahvistamiseksi ja innovaatiokuilun pienentämiseksi.

Nämä älykkään erikoistumisen pilottitoimet ovat esimerkki komission uudenlaisesta tavasta tehdä yhteistyötä alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa ja tarjota tukea ja asiantuntemusta EU:n koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen sekä teollisuuden kilpailukyvyn aloilla harjoittamien eri politiikkojen kautta. Tätä lähestymistapaa käsitellään myös joukossa suosituksia ja niihin liittyvässä tutkimusta ja innovointia sekä koheesiopolitiikkaa koskevassa toimintapoliittisessa asiakirjassa, jotka komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto julkaisee tänään.

Lisätietoja

Tietokooste – Teollisuuden muutosprosessissa olevia alueita koskeva pilottitoimi

Tietokoosteet – Älykäs erikoistuminen valituilla teollisuuden muutosprosessissa olevilla alueilla

Tietosivu – Mitä tarkoittaa älykäs erikoistuminen?

Taustatiedote – Tulevat haasteet: innovointiin perustuvan kasvun tukeminen EU:n alueilla

Tiedonanto – Innovoinnin lujittaminen Euroopan alueilla

 

 

IP/18/1506

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar