Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Finančna tehnologija: Komisija sprejela ukrepe za konkurenčnejše in inovativnejše finančne trge

Bruselj, 8. marca 2018

Evropska komisija je danes razkrila akcijski načrt o izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo inovacije na področju finančnih storitev, ki temeljijo na tehnologiji (t. i. FinTech).

Evropa bi morala postati svetovno vozlišče za finančno tehnologijo, kjer bi podjetja in vlagatelji iz EU lahko kar najbolje izkoristili prednosti, ki jih na tem hitro spreminjajočem se področju prinaša enotni trg. Kot prvi večji prispevek Komisija predlaga tudi nova pravila, ki bodo platformam za množično financiranje omogočila, da se bodo razširile po celotnem enotnem trgu EU.

Cilj današnjega akcijskega načrta je omogočiti finančnemu sektorju, da izkoristi hiter napredek na področju novih tehnologij, kot so blokovna veriga, umetna inteligenca in storitve v oblaku, hkrati pa poskrbeti tudi za varne trge, do katerih imajo novi akterji preprost dostop. To bo koristilo potrošnikom, vlagateljem, bankam in novim akterjem na trgu. Poleg tega Komisija predlaga vseevropski znak za platforme, tako da bo lahko platforma z dovoljenjem v eni državi delovala po vsej EU.

Akcijski načrt je del prizadevanj Komisije za oblikovanje unije kapitalskih trgov in pravega enotnega trga za finančne storitve za potrošnike. Je tudi del načrta za oblikovanje enotnega digitalnega trga. Komisija želi pravila EU bolj usmeriti v prihodnost in jih uskladiti s hitrim tehnološkim napredkom.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Da bi bila evropska inovativna podjetja globalno konkurenčna, potrebujejo dostop do kapitala, prostor za inovacije in obseg, ki omogoča rast. To je temelj našega akcijskega načrta o finančni tehnologiji. Dovoljenje EU za opravljanje storitev množičnega financiranja bi platformam za množično financiranje omogočila širitev dejavnosti v Evropi. Pomagalo jim bo povezati vlagatelje in podjetja iz celotne EU, tako da bo podjetjem in podjetnikom na voljo več priložnosti za predstavitev idej širši bazi vlagateljev.“

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Nove tehnologije preoblikujejo finančno industrijo, saj korenito spreminjajo način, kako ljudje dostopajo do finančnih storitev. Alternativni viri financiranja, kot sta množično financiranje ali medsebojno posojanje, neposredno povezujejo prihranke z naložbami. Inovativni podjetniki, zagonska in mala podjetja z njihovo pomočjo lažje dostopajo do trga. Ta cilj je v središču unije kapitalskih trgov.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je izjavila: „Digitalne tehnologije vplivajo na naše celotno gospodarstvo, tako na državljane kot na podjetja. Tehnologije, kot je blokovna veriga, so lahko nosilke sprememb za finančne storitve in širše. Oblikovati moramo okvir, ki bo omogočil razcvet inovacij, hkrati pa poskrbel za obvladovanje tveganj in zaščito potrošnikov.“ 

Akcijski načrt o finančni tehnologiji:

Finančni sektor je največji uporabnik digitalnih tehnologij in glavni nosilec digitalne preobrazbe gospodarstva. Današnji akcijski načrt določa 19* ukrepov, s katerimi bi inovativnim poslovnim modelom omogočili, da se razširijo, podprli sprejemanje novih tehnologij in povečali kibernetsko varnost ter celovitost finančnega sistema, ti ukrepi pa vključujejo:

 

  • Komisija bo gostila laboratorij EU za finančno tehnologijo, v okviru katerega se bodo evropski in nacionalni organi srečevali s ponudniki tehnologije v nevtralnem in netržnem prostoru;

  • Komisija je že oblikovala opazovalnico in forum EU za blokovne verige. Ta bo pozneje letos poročala o izzivih in priložnostih, ki jih prinašajo kriptovalute, pripravlja pa tudi celovito strategijo o tehnologiji distribuirane knjige transakcij in blokovni verigi, ki se bo nanašala na vse gospodarske sektorje. Distribuirana knjiga transakcij je podatkovna zbirka informacij, ki si jo deli omrežje. Najbolj znana vrsta distribuirane knjige transakcij je blokovna veriga;

  • Komisija se bo posvetovala o tem, kako najbolje spodbujati digitalizacijo informacij, ki jih objavijo evropska podjetja, ki kotirajo na trgu, vključno z uporabo inovativnih tehnologij za povezovanje nacionalnih podatkovnih zbirk. S tem bodo vlagatelji pridobili lažji dostop do ključnih informacij, na katerih bodo temeljile njihove odločitve o vlaganju;

  • Komisija bo organizirala delavnice za izboljšanje izmenjave informacij v zvezi s kibernetsko varnostjo.

  • Komisija bo predstavila načrt o dobrih praksah v zvezi z regulativnimi peskovniki, in sicer na podlagi smernic evropskih nadzornih organov. Regulativni peskovnik je okvir, ki ga oblikujejo regulativni organi in zagonskim podjetjem na področju finančne tehnologije in drugim inovatorjem omogoča, da v nadzorovanem okolju, pod nadzorom regulativnih organov, izvajajo poskuse v realnih razmerah. Postajajo vedno bolj priljubljeni, zlasti na razvitih finančnih trgih.

Uredba o množičnem financiranju:

Množično financiranje izboljšuje dostop do financiranja, zlasti za zagonska in druga mala podjetja. Zagonsko podjetje lahko svoj projekt predstavi na spletni platformi ter pozove k podpori v obliki posojila (medsebojno posojanje) ali lastniškega kapitala. Vlagatelji za svojo naložbo prejmejo finančni donos. Trenutno imajo številne platforme težave pri širitvi v druge države EU. Zaradi tega je množično financiranje v EU v primerjavi z drugimi velikimi svetovnimi gospodarstvi slabo razvito, trg EU pa razdrobljen. Ena od največjih ovir je odsotnost skupnih pravil po vsej EU. To povečuje stroške skladnosti in operativne stroške, platforme za množično financiranje pa svojih dejavnosti ne morejo razširiti preko meja.

Današnji predlog bo platformam omogočil ponujanje storitev po vsej EU ter izboljšal dostop do te inovativne oblike financiranja podjetjem, ki potrebujejo financiranje. Ko bosta predlagano uredbo sprejela Evropski parlament in Svet, bo platformam omogočila, da zaprosijo za znak EU, ki temelji na enotnem sklopu pravil. Tako bodo lahko svoje storitve ponujale po vsej EU. Vlagatelje na platformah za množično financiranje bodo ščitila jasna pravila o razkrivanju informacij, pravila o upravljanju in upravljanju tveganj ter skladen nadzorni pristop.

Ozadje

V vmesnem pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov iz junija 2017 je bil poudarjen potencial finančne tehnologije za preoblikovanje kapitalskih trgov, saj na trg vstopajo novi akterji in prinašajo učinkovitejše rešitve, s čimer se povečuje konkurenca in znižujejo stroški za podjetja in vlagatelje. Napovedano je bilo, da bo Komisija oblikovala celosten pristop za omogočanje finančne tehnologije ter poglobitev in razširitev kapitalskih trgov EU z vključitvijo potenciala digitalizacije.

Komisija je v okviru priprav akcijskega načrta o finančni tehnologiji marca 2017 opravila javno posvetovanje, da bi zbrala stališča deležnikov o vplivu novih tehnologij na finančne storitve. Številni sodelujoči so v odzivih na javno posvetovanje poudarili, da so finančna tehnologija in tehnološke inovacije na splošno nosilci razvoja finančnega sektorja ter da prinašajo ogromne priložnosti v smislu dostopa do financiranja, operativne učinkovitosti, prihranka pri stroških in konkurence.

Prispevki za predlog o množičnem financiranju so se zbrali med pripravljalnim delom, vključno zlasti z izvajanjem akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov iz leta 2015, javnim posvetovanjem o vmesnem pregledu unije kapitalskih trgov in posvetovanjem o finančni tehnologiji marca 2017.

*[Figure corrected 19/03/2018 at 16:45]

IP/18/1403

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar