Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

FinTech: Komisija poduzima mjere za konkurentnije i inovativnije financijsko tržište

Bruxelles, 8. ožujka 2018.

Europska komisija danas predstavlja akcijski plan za iskorištavanje prilika koje pružaju inovacije temeljene na tehnologiji u području financijskih usluga.

Europa bi trebala postati globalno središte za financijske tehnologije (FinTech) u kojem bi poduzeća i ulagači iz EU-a mogli iskorištavati prednosti jedinstvenog tržišta u tom sektoru koji se brzo razvija. Kao prvo veće postignuće Komisija predstavlja nova pravila koja će pridonijeti razvoju platformi za skupno financiranje diljem jedinstvenog tržišta EU-a.

Današnjim akcijskim planom želi se omogućiti da financijski sektor iskoristi brzi napredak novih tehnologija, poput lanaca blokova, umjetne inteligencije i usluga računalstva u oblaku. Istovremeno se njime tržišta nastoje učiniti sigurnijima i jednostavnijima za pristup novih sudionika. To će koristiti potrošačima, ulagačima, bankama i novim sudionicima na tržištu. Osim toga, Komisija predlaže paneuropsku oznaku za platforme kako bi platforma s dozvolom u jednoj zemlji mogla funkcionirati diljem EU-a.

Akcijski plan dio je Komisijinih aktivnosti na izgradnji unije tržišta kapitala i istinskog jedinstvenog tržišta za financijske usluge namijenjene potrošačima te dio nastojanja da se uspostavi digitalno jedinstveno tržište. Komisija nastoji pravila EU-a usmjeriti više na budućnost i uskladiti s brzim tehnološkim razvojem.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Kako bi se Europa mogla natjecati na svjetskoj razini, njezina inovativna poduzeća trebaju kapital, prostor za eksperimentiranje i rast. To je pretpostavka našeg akcijskog plana za financijske tehnologije. Dozvola EU-a pomogla bi platformama za skupno financiranje da se šire u Europi. Pomoći će im u povezivanju ulagača i poduzeća iz cijelog EU-a te tako poduzećima i poduzetnicima dati više prilika da svoje ideje predstave većem broju davatelja sredstava.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Nove tehnologije preobražavaju financijsku industriju uvođenjem novih oblika pristupa financijskim uslugama. Alternativni izvori financiranja, poput skupnog financiranja ili uzajamnog kreditiranja, izravno povezuju štednju i ulaganja. Zbog njih je tržište dostupnije inovativnim poduzetnicima, novoosnovanim i malim poduzećima. Taj je cilj u središtu unije tržišta kapitala.

Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavila je: Digitalne tehnologije imaju učinak na cijelo gospodarstvo – i građane i poduzetnike. Tehnologije poput lanaca blokova mogu donijeti znatne promjene ne samo u pogledu financijskih usluga. Moramo stvoriti poticajan okvir za razvoj inovacija kojim će se istovremeno omogućiti upravljanje rizicima i zaštita potrošača. 

Akcijski plan za financijske tehnologije (FinTech): 

Financijski sektor najveći je korisnik digitalnih tehnologija te glavni pokretač digitalne preobrazbe gospodarstva. U današnjem se akcijskom planu predstavljaju 19* koraka kojima će se omogućiti širenje inovativnih poslovnih modela, primjena novih tehnologija, veća kibersigurnost i veći integritet financijskog sustava u tim modelima. U nastavku su neki od tih koraka.

 

  • Komisija će biti domaćin tzv. laboratorija EU-a za financijske tehnologije (EU FinTech Laboratory), u kojem će europska i nacionalna tijela surađivati s pružateljima tehnoloških usluga u neutralnom, nekomercijalnom prostoru.

  • Komisija je već uspostavila opservatorij i forum EU-a za lance blokova, koji će do kraja 2018. izvijestiti o izazovima i prednostima kriptovaluta te koji radi na sveobuhvatnoj strategiji za tehnologiju decentraliziranog vođenja evidencije transakcija i lance blokova koja se odnosi na sve sektore gospodarstva. Decentralizirana evidencija je baza podataka koja se razmjenjuje diljem mreže. Najpoznatiji je oblik decentralizirane evidencije lanac blokova.

  • Komisija će se savjetovati o tome kako najbolje promicati digitalizaciju informacija koje objavljuju europska poduzeća uvrštena na burzu, među ostalim upotrebom inovativnih tehnologija za međusobno povezivanje nacionalnih baza podataka. To će ulagačima omogućiti mnogo lakši pristup ključnim informacijama koje će im pomoći pri donošenju odluka o ulaganjima.

  • Komisija će provoditi radionice kako bi poboljšala razmjenu informacija u području kibersigurnosti.

  • Komisija će predstaviti nacrt najboljih praksi u pogledu regulatornih sigurnih prostora na temelju smjernica europskih nadzornih tijela. Regulatorni sigurni prostor je okvir regulatornih tijela kojim se novoosnovanim poduzećima u području financijskih tehnologija i drugim inovatorima omogućuje provedba realističnih eksperimenata u kontroliranom okruženju, pod nadzorom regulatornog tijela. Regulatorni sigurni prostori sve su popularniji, posebice na razvijenim financijskim tržištima.

Uredba o skupnom financiranju:

Skupno financiranje poboljšava pristup financijskim sredstvima, posebice za novoosnovana i druga mala poduzeća. Novoosnovano poduzeće može predstaviti svoj projekt na internetskoj platformi te zatražiti potporu u obliku zajma (uzajamno kreditiranje) ili vlasničkog kapitala. Ulagači za svoje ulaganje dobiju financijski povrat. Trenutačno je mnogim platformama teško proširiti se u druge zemlje EU-a. Zbog toga je skupno financiranje u EU-u nedovoljno razvijeno u usporedbi s drugim većim svjetskim gospodarstvima, a tržište EU-a rascjepkano. Jedna je od najvećih prepreka nedostatak zajedničkih pravila u EU-u. To znatno povećava troškove usklađivanja i operativne troškove te sprječava da se platforme za uzajamno financiranje šire preko granica.

Današnji će prijedlog tim platformama olakšati pružanje usluga na razini EU-a i poboljšati pristup tom inovativnom obliku financiranja za poduzeća kojima trebaju financijska sredstva. Nakon što predloženu Uredbu donesu Europski parlament i Vijeće, platforme će moći podnijeti zahtjev za oznaku EU-a na temelju jedinstvenog skupa pravila. To će im omogućiti da pružaju usluge diljem EU-a. Ulagači na platformama za skupno financiranje bit će zaštićeni jasnim pravilima o informiranju, upravljanju i upravljanju rizicima te dosljednim pristupom nadzoru.

Kontekst

U reviziji na sredini razdoblja provedbe akcijskog plana o uniji tržišta kapitala iz lipnja 2017. istaknut je potencijal financijskih tehnologija da preobraze tržišta kapitala dovođenjem novih sudionika na tržište i uvođenjem učinkovitijih rješenja, povećanjem konkurentnosti te smanjenjem troškova za poduzeća i ulagače. U njoj je najavljeno da će Komisija utvrditi sveobuhvatan pristup kako bi omogućila primjenu financijskih tehnologija te produbila i proširila tržišta kapitala u EU-u uključivanjem potencijala za digitalizaciju.

Kao pripremu za donošenje akcijskog plana za financijske tehnologije Komisija je u ožujku 2017. provela javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja dionika o učinku novih tehnologija na financijske usluge. U odgovorima mnogih ispitanika javnog savjetovanja istaknuto je da financijske tehnologije i tehnološke inovacije općenito pokreću razvoj financijskog sektora u okviru kojeg se pružaju mnoge prilike u smislu pristupa financiranju, operativne učinkovitosti, uštede troškova i tržišnog natjecanja.

Tijekom pripremnog rada prikupljene su informacije koje su poslužile kao temelj za prijedlog o skupnom financiranju, prije svega tijekom provedbe akcijskog plana o uniji tržišta kapitala iz 2015., javnog savjetovanja o reviziji na sredini razdoblja o provedbi unije tržišta kapitala i javnog savjetovanja o financijskim tehnologijama u ožujku 2017.

*[Figure corrected on 19/03/2018 at 16:50]

IP/18/1403

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar