Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tőkepiaci unió: a határokon átnyúló befektetések akadályainak lebontása és a végrehajtás felgyorsítása

Brüsszel, 2018. március 12.

Az alternatív finanszírozási források előmozdítására és a határokon átnyúló befektetések akadályainak lebontására irányuló javaslataival az Európai Bizottság ma jelentős lépést tett a tőkepiaci unió megvalósítása felé vezető úton.

Miközben a tőkepiaci unió minden tagállam számára előnyös, a magánfelek közötti kockázatmegosztás révén különösen a gazdasági és monetáris unió megerősödéséhez járul majd hozzá.

A tőkepiaci unió kiépítésének megkezdése, azaz 2015 óta elért eredményekre építve a mai javaslatok lendületbe hozzák majd a befektetési alapok határokon átnyúló piacát, előmozdítják a fedezett kötvények mint hosszú távú finanszírozási források piacának fejlődését, és nagyobb jogbiztonságot teremtenek a határokon átnyúló értékpapírügyletekben részt vevő és követelésekkel rendelkező befektetők számára. A tőkepiaci unió fontos prioritása a Jean-Claude Juncker elnök vezette Bizottság az európai gazdaság megerősítésére, a beruházások élénkítésére és a foglalkoztatás bővítésére irányuló politikájának. Célja a tőkeforrások mozgósítása és eljuttatása minden uniós vállalkozáshoz, különösen azokhoz a kis- és középvállalkozásokhoz (kkv), amelyeknek forrásokra van szükségük a növekedéshez és bővüléshez.

A javaslatok Európai Parlament és Tanács általi gyors elfogadása esetén a vállalkozásoknak és a befektetőknek lehetőségük nyílik arra, hogy teljes mértékben kiaknázzák az egységes piac nyújtotta előnyöket. A Bizottság arra is felkéri a társjogalkotókat, hogy biztosítsák a tőkepiaci unió megvalósítását szolgáló, jelenleg tárgyalási szakaszban lévő kulcsfontosságú reformok – így a tőkepiaci felügyelet megerősítésére, a vállalkozások szerkezetátalakítására és a fogyasztók új megtakarítási lehetőségeire vonatkozó javaslatok – mielőbbi elfogadását. A Bizottság által a tőkepiaci unió építőelemei tekintetében előterjesztett 12 javaslat közül eddig mindössze hármat fogadtak el a társjogalkotók. 

Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A mai javaslatok a tőkepiacok megerősítését és az uniós befektetések élénkítését célzó szélesebb körű stratégia részét képezik. Ahhoz, hogy 2019-re megvalósítsuk Európában a tőkepiaci uniót, három területen kell továbblépnünk: európai címkéket és útleveleket kell létrehoznunk a pénzügyi termékek számára, harmonizálni és egyszerűsíteni kell a tőkepiacok elmélyítésére irányuló szabályokat, és biztosítanunk kell a tőkepiacok következetesebb és hatékonyabb felügyeletét.” 

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke elmondta: „Könnyebbé és olcsóbbá kívánjuk tenni a vállalatok, különösen a kkv-k forrásbevonását. Az egységes piac elmélyítése ebbe az irányba mutat, és lehetővé teszi a vállalkozások további növekedését. A Bizottság teljesíti a tőkepiaci unió építőelemeinek kialakítására irányuló kötelezettségvállalását. Most az Európai Parlamenten és a Tanácson a sor. A Bizottság készen áll arra, hogy együttműködjön velük annak érdekében, hogy a jogalkotási javaslatok 2019-ig elfogadásra kerüljenek. 

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „Az új szabályok elő fogják segíteni a kkv-k hitelhez jutását és a határokon átnyúló befektetéseket. Célunk a jogbiztonság növelése és a jogi természetű kockázatok felszámolása a követelések határokon átnyúló engedményezése területén, illetve a kkv-k finanszírozása szempontjából fontos más területeken.”  

A mai javaslatok részletei 

  • Európai fedezett kötvények

A Bizottság ma a fedezett kötvényekre vonatkozó közös szabályokra – egy irányelvre és egy rendeletre – tett javaslatot. A fedezett kötvények, amelyek kinnlevő összege 2,1 billió euró, jelenleg az EU egyik legnagyobb kötvénypiaci szegmensét képezik. Az európai bankok globális vezető szerepet játszanak ezen a piacon, amely számos uniós tagállamban fontos forrása a hosszú távú finanszírozásnak. 

A fedezett kötvények a hitelek elkülönített csoportjával fedezett pénzügyi instrumentumok. Nemcsak azért fontosak, mert költséghatékony hitelezési források, hanem azért is, mert különösen biztonságosak. Az uniós piac azonban jelenleg nemzeti szinten széttagolt, és a tagállami szabályozások között különbségek vannak. 

A javasolt szabályok magas színvonalú standardokon és a legjobb gyakorlatokon alapulnak. Céljuk, hogy elősegítsék a fedezett kötvényeknek a hitelintézetek stabil és költséghatékony finanszírozási forrásaiként történő alkalmazását, különösen azokon a területeken, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Emellett a befektetők számára szélesebb körű és biztonságosabb befektetési lehetőségeket biztosítanak majd. 

A javaslat ugyanakkor arra törekszik, hogy csökkentse a reálgazdasági szereplők hitelfelvételi költségeit. A Bizottság becslése szerint az uniós hitelfelvevők számára az új szabályokból eredő potenciális teljes éves megtakarítás 1,5 milliárd euró és 1,9 milliárd euró között lehet. 

  • A befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása 

A befektetési alapok fontos eszközök a magáncélú megtakarítások gazdaságba való becsatornázása és a vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek növelése szempontjából. Az uniós befektetési alapok piaca összesen 14,3 billió eurót tesz ki. Ez a piac azonban még nem érte el teljes potenciálját. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásoknak alig több mint egyharmada (37 %), az alternatív befektetési alapoknak pedig mindössze 3 %-a van nyilvántartásba véve több mint három tagállamban. Ez részben azokra a szabályozási akadályokra vezethető vissza, amelyek jelenleg hátráltatják a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását. 

A mai javaslat célja, hogy ezeket az akadályokat minden befektetési alap tekintetében megszüntesse, és egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye a határokon átnyúló forgalmazást. A fokozott verseny több választási lehetőséget és értékesebb termékeket kínál a befektetők számára, miközben biztosítja magas szintű védelmüket. 

  • A követeléseket és az értékpapírokat érintő határokon átnyúló ügyletekre alkalmazandó jog

Követelés engedményezése esetén olyan ügyletről van szó, amelyben a hitelező harmadik személyre ruházza át arra vonatkozó jogát, hogy egy másik személlyel szemben követelést érvényesítsen. Ezt a rendszert a vállalkozások likviditás és hitelhez jutás biztosítására használják. Jelenleg jogilag nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti jogot kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határon átnyúló követelésengedményezést követően ki a követelés tulajdonosa. A ma javasolt új szabályok egyértelműen meghatározzák, hogy melyik jog az irányadó e jogvitákban – főszabály szerint annak az országnak a joga, ahol az engedményező szokásos tartózkodási helye található, függetlenül attól, hogy melyik tagállam bírósága vagy hatósága vizsgálja az ügyet. Ez a javaslat elő fogja mozdítani a határokon átnyúló befektetéseket és az olcsóbb hitelhez való hozzáférést, valamint mérsékli a rendszerszintű kockázatokat. 

A Bizottság továbbá egy közleményt is elfogadott annak tisztázása érdekében, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határokon átnyúló értékpapírügyletek vonatkozásában ki minősül az értékpapírok tulajdonosának. A fokozott jogbiztonság elő fogja segíteni a határokon átnyúló befektetéseket, az olcsóbb hitelhez való hozzáférést és a piaci integrációt. 

A Bizottság a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv félidős értékelése keretében 2017 júniusában jelentést tett a cselekvési terv előrehaladásáról, és meghatározta az új intézkedések ütemtervét. Ezzel összefüggésben a Bizottság bejelentette, hogy 2018 első negyedévében több jogalkotási javaslatot tesz közzé, egyebek mellett a befektetési alapok, a fedezett kötvények és a vitarendezés terén. A mai csomag e javaslatokat tartalmazza.

Háttér-információk 

Az Európai Bizottság 2015-ben tette közzé a tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési tervét, amelynek célja, hogy Unió-szerte elősegítse a tőke valódi egységes piacának kialakítását. A tőkepiaci unió a Bizottság által előterjesztett európai beruházási terv, az úgynevezett Juncker-terv egyik központi pillére. Az egységes tőkepiac valamennyi uniós tagállam számára hasznos lesz, de különösen meg fogja erősíteni a gazdasági és monetáris uniót azáltal, hogy előmozdítja az euróövezeten belüli, magánfelek közötti, határokon átnyúló kockázatmegosztást. Ez döntő fontosságú a rendszerszintű gazdasági sokkok kezeléséhez. 

A cselekvési terv a következő alapelvek köré épül: 

  • A pénzügyi integráció elmélyítése és a verseny növelése

  • Több lehetőség biztosítása a befektetők számára

  • A finanszírozás összekapcsolása a reálgazdasággal a bankrendszeren kívüli finanszírozási források előmozdítása révén

  • Erősebb és ellenállóképesebb pénzügyi rendszer kialakítása

További információk 

MEMO

Tájékoztató

További információk a javaslatról

IP/18/1364

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar