Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Semestrul european – pachetul de iarnă: evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește îndeplinirea priorităților economice și sociale

Bruxelles, 7 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană a publicat analiza anuală privind situația economică și socială din statele membre, care include evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice fiecărei țări în parte și o evaluare a eventualelor dezechilibre.

Economia europeană cunoaște o expansiune puternică, iar perspectivele economice pozitive sunt însoțite de o îmbunătățire a condițiilor de pe piața muncii și a situației sociale. Aceasta este o consecință a reformelor întreprinse de statele membre în ultimii ani și constituie un prilej de consolidare în continuare a rezilienței economiilor și a societăților din cadrul UE. Totuși, de relansarea economică nu beneficiază în egală măsură întreaga societate, iar deficiențele structurale frânează creșterea economică și convergența în unele state membre. De aceea, țările din UE ar trebui să valorifice această conjunctură favorabilă pentru a-și consolida elementele de bază ale propriilor economii.

Cele 27 de rapoarte de țară publicate astăzi (pentru toate statele membre în afară de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) prezintă analiza anuală realizată de serviciile Comisiei privind situația economică și socială din statele membre, care include evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice fiecărei țări în parte de-a lungul timpului. Această analiză se bazează pe un dialog intens la nivel tehnic și politic purtat cu statele membre, precum și cu părțile interesate de la toate nivelurile în contextul semestrului european de coordonare a politicilor.

Pentru 12 state membre selectate în luna noiembrie a anului trecut în vederea unui bilanț aprofundat, rapoartele de țară includ o evaluare a posibilelor dezechilibre macroeconomice, iar pachetul cuprinde o clasificare actualizată a țărilor care fac obiectul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice.

Pentru prima dată, rapoartele de țară pun un accent deosebit pe luarea în calcul a priorităților înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în noiembrie 2017. În acest an, se acordă o importanță sporită analizei provocărilor în materie de competențe și modului în care funcționează la nivel național rețelele de siguranță socială. De asemenea, datele din tabloul de bord social sunt folosite pentru a urmări rezultatele obținute în materie de ocupare a forței de muncă și pe plan social.

Actualul pachet de iarnă privind semestrul european 2018 vine după publicarea, în luna noiembrie, a Analizei anuale a creșterii pentru 2018 și a recomandării privind politica economică în zona euro, în care se stabilesc prioritățile pentru acest an la nivel european. Pachetul pune acum accentul pe dimensiunea națională a semestrului și oferă elementele de bază pe care statele membre le vor folosi pentru a-și dezvolta programele naționale anuale până la jumătatea lunii aprilie. Împreună cu rapoartele de țară, programele naționale vor constitui baza propunerilor Comisiei pentru următoarea rundă de recomandări specifice fiecărei țări, care vor fi publicate în luna mai.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, precum și cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: Economiile puternice sunt cele care își remediază mereu punctele slabe, chiar și atunci când lucrurile merg bine. Acum când economia europeană crește în cel mai rapid ritm înregistrat în ultimii zece ani, ar trebui să adoptăm exact această strategie, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Unsprezece țări ale UE se confruntă în continuare cu dezechilibre macroeconomice, fiind vulnerabile la șocuri. Astăzi, Comisia Europeană constată că aceste dezechilibre sunt în curs de corectare datorită reformelor în desfășurare și redresării economice, Europa devenind astfel mai puternică. Iată o veste bună! Numărul țărilor care fac obiectul acestei proceduri este în continuă scădere de la începutul crizei, iar astăzi recompensăm progresele înregistrate de Bulgaria, Franța, Portugalia și Slovenia, cu o schimbare pozitivă de categorie. Toate țările trebuie să facă eforturi suplimentare. Pentru milioane de europeni, viața de zi cu zi rămâne o luptă și, de aceea, toate guvernele trebuie să își intensifice acțiunile de combatere a inegalității, a șomajului și a insecurității locului de muncă.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Odată cu proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, investițiile în competențe, reducerea inegalităților, echitatea socială și creșterea favorabilă incluziunii se numără printre prioritățile majore ale agendei noastre. Acum trebuie să urmărim modul în care statele membre aplică principiile și drepturile incluse în pilon, pentru ca acestea să devină o realitate pe teren.”

Progresele înregistrate în privința recomandărilor specifice fiecărei țări

Ca în fiecare an, rapoartele de țară analizează progresele înregistrate de statele membre în abordarea principalelor provocări economice și sociale și în punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări (RST) formulate în trecut. Dacă analizăm modul în care a evoluat situația de-a lungul anilor, statele membre au obținut cel puțin „unele progrese” în ceea ce privește peste două treimi dintre recomandări.

În unele domenii-cheie a avut loc o punere în aplicare solidă a reformelor. Încă din 2011, când s-a lansat semestrul european, statele membre au făcut cele mai mari progrese în domeniul serviciilor financiare, al politicii fiscal-bugetare și al guvernanței fiscal-bugetare. S-au realizat progrese importante și în ceea ce privește accesul la finanțare, legislația privind protecția locurilor de muncă și cadrele normative pentru contractele de muncă. Rapoartele de țară prezintă principalele elemente de politică pentru toate statele membre.

Astăzi, Comisia a adoptat, de asemenea, programul de lucru pe 2018 aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), care va oferi asistență statelor membre pentru realizarea de reforme, în special cele stabilite în recomandările specifice fiecărei țări.
În 2018, peste 140 de proiecte din 24 de state membre vor beneficia de sprijin.

Abordarea dezechilibrelor macroeconomice

În luna noiembrie a anului trecut, Comisia a elaborat bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre, în scopul de a vedea dacă acestea se confruntă cu dezechilibre macroeconomice și de a evalua nivelul de gravitate al acestor dezechilibre. Cele 12 state membre care au făcut obiectul unui bilanț aprofundat în acest an s-au confruntat cu dezechilibre sau dezechilibre excesive anul trecut. În prezent, Comisia a concluzionat că 11 din cele 12 state membre examinate se confruntă cu dezechilibre (8) sau cu dezechilibre excesive (3). Constatările bilanțurilor aprofundate se pot rezuma astfel:

  • Croația, Cipru și Italia se confruntă cu dezechilibre economice excesive.
  • Bulgaria, Franța, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia se confruntă cu dezechilibre economice. În Bulgaria, Franța și Portugalia se înregistrează o scădere a dezechilibrelor excesive de anul trecut.
  • Slovenia nu se mai confruntă cu dezechilibre economice.

În cazul Bulgariei și Portugaliei, Comisia a subliniat faptul că sunt necesare în continuare eforturi suplimentare pentru a realiza o corecție durabilă a dezechilibrelor.

Pilonul european al drepturilor sociale

Dimensiunea socială a semestrului european a fost consolidată în acest an prin luarea în calcul a priorităților prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale. Rapoartele de țară utilizează, de asemenea, datele culese prin intermediul tabloului de bord social pentru a urmări rezultatele obținute în materie de ocupare a forței de muncă și pe plan social. Situațiile și prioritățile variază în mod natural, iar analiza ține seama de această diversitate. Printre aspectele care suscită preocupări în unele state membre se numără furnizarea de competențe adecvate, diferențele persistente între bărbați și femei în privința încadrării în muncă, segmentarea ridicată a pieței muncii și riscul de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă, impactul scăzut al transferurilor sociale asupra reducerii sărăciei, creșterea salarială lentă și dialogul social ineficace.

Care sunt etapele următoare?

Rapoartele de țară prezintă analiza efectuată de Comisie cu privire la situația din fiecare stat membru și oferă un punct de pornire părților interesate dornice să se implice. Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor și a constatărilor bilanțurilor aprofundate. Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de țară. Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu reprezentanți ai guvernelor, ai parlamentelor naționale, ai partenerilor sociali și cu alte părți interesate și pentru a discuta concluziile rapoartelor.

Urmează ca, în lumina provocărilor identificate și în funcție de prioritățile Analizei anuale a creșterii pentru 2018 și de recomandările privind politica economică în zona euro, statele membre să își prezinte, până la jumătatea lunii aprilie, prioritățile politicii lor economice și sociale în cadrul programelor naționale de reformă și al programelor de stabilitate și/sau convergență (în care se stabilesc prioritățile bugetare). Comisia recomandă ca aceste programe să fie elaborate cu sprijinul parlamentelor naționale și al tuturor celorlalte părți interesate importante, cum ar fi partenerii sociali, autoritățile regionale și locale și organizațiile societății civile, după caz.

În luna mai, Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări.

Context

Pachetul de iarnă face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor la nivelul UE, cunoscut sub denumirea de semestru european. Acest pachet vine după publicarea, în luna noiembrie, a Analizei anuale a creșterii pentru 2018 și a recomandării privind zona euro, în care se stabilesc prioritățile pentru acest an la nivel european. Accentul se pune acum pe dimensiunea națională a semestrului european.

Pachetul se bazează pe cele mai recente date din previziunile economice intermediare de iarnă din 2018 ale Comisiei și pe analizele și recomandările din pachetul de toamnă din cadrul semestrului european din 2017. Rapoartele de țară vor oferi elementele de bază pe care statele membre le vor folosi pentru a-și elabora programele naționale anuale până la jumătatea lunii aprilie, iar Comisia pentru a formula viitoarele recomandări specifice fiecărei țări în cursul primăverii.

Informații suplimentare

Notă de informare: Semestrul european – pachetul de iarnă

Rapoartele de țară

Comunicarea generală privind rapoartele de țară

Rapoartele de monitorizare specifică din cadrul PDM

Programul anual de lucru pe 2018 aferent PSRS

Analiza anuală a creșterii pentru 2018

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018

Recomandarea din 2018 privind zona euro

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 2018

Pilonul european al drepturilor sociale

Prezentarea vizuală a ciclului semestrului european

Fișele informative tematice

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Thyssen pe Twitter: @mariannethyssen

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

IP/18/1341

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar