Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa, ki varuje: Komisija okrepila odziv EU na nezakonite vsebine na spletu

Bruselj, 1. marca 2018

Evropska komisija je v Sporočilu o boju proti nezakonitim spletnim vsebinam iz septembra 2017 obljubila, da bo spremljala napredek v boju proti nezakonitim spletnim vsebinam in ocenila, ali so potrebni dodatni ukrepi, da bi zagotovili hitro in proaktivno odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, vključno z morebitnimi zakonodajnimi ukrepi, ki bi dopolnili obstoječi regulativni okvir.

V zvezi s tem je Evropska komisija danes predlagala sklop operativnih ukrepov – in spremljajočih potrebnih zaščitnih ukrepov –, ki naj bi jih sprejela podjetja in države članice, da bi še bolj okrepila ta prizadevanja, preden odloči, ali bo potrebno predlagati zakonodajo. Ta priporočila veljajo za vse oblike nezakonitih vsebin, od terorističnih vsebin ter spodbujanja sovraštva in nasilja do otroške pornografije ter ponaredkov in kršitev avtorske pravice.

Priporočilo temelji na tekočih prizadevanjih z industrijo prek različnih prostovoljnih pobud, s katerimi se želi zagotoviti internet brez nezakonitih vsebin. Poleg tega krepi ukrepe, sprejete v okviru različnih pobud.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Ljudje spletne platforme vedno bolj uporabljajo kot glavna vrata do informacij, zato nosijo odgovornost, da uporabnikom zagotovijo varno okolje. Kar je nezakonito izven spleta, je nezakonito tudi na spletu. Številne platforme odstranjujejo več nezakonitih vsebin kot kdaj koli prej – kar dokazuje, da lahko samourejanje deluje. Vseeno se moramo še hitreje odzivati na teroristično propagando in druge nezakonite vsebine, ki predstavljajo resno grožnjo varnosti in temeljnim pravicam naših državljanov.“

Širjenje nezakonitih spletnih vsebin spodkopava zaupanje državljanov v internet in predstavlja varnostno grožnjo. Dosežen je bil napredek pri zaščiti Evropejcev na spletu, vendar morajo platforme podvojiti svoja prizadevanja za hitrejše in učinkovitejše odstranjevanje nezakonitih vsebin s spleta. Prostovoljni ukrepi industrije, ki jih Komisija spodbuja z internetnim forumom EU o terorističnih spletnih vsebinah, kodeksom ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu in memorandumom o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga, so se izkazali za uspešne. Vendar obstaja precej možnosti za učinkovitejše ukrepanje, zlasti glede perečega vprašanja terorističnih vsebin, ki pomenijo veliko tveganje za varnost.

Trdnejši postopki za učinkovitejše odstranjevanje nezakonitih vsebin

Današnje priporočilo določa operativne ukrepe, ki bodo zagotovili hitrejše odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, okrepili sodelovanje med podjetji, zaupanja vrednimi prijavitelji in organi pregona ter povečali preglednost in okrepili zaščitne ukrepe za državljane:

  • jasnejši postopki „prijavljanja in ukrepanja“: Podjetja bi morala določiti enostavna in pregledna pravila za prijavljanje nezakonitih vsebin, vključno s skrajšanimi postopki za zaupanja vredne prijavitelje. Da bi se izognili nenamerni odstranitvi zakonitih vsebin, bi morali biti ponudniki vsebin obveščeni o teh odločitvah in jih imeti možnost izpodbijati.

  • učinkovitejša orodja in proaktivne tehnologije: Podjetja bi morala vzpostaviti jasne sisteme prijavljanja za uporabnike. Imeti bi morala proaktivna orodja za odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, zlasti terorističnih vsebin in vsebin, ki štejejo za nezakonite same po sebi, kot je otroška pornografija ali ponarejeno blago.

  • čvrstejši zaščitni ukrepi za zagotavljanje temeljnih pravic: Da bi zagotovili, da so odločitve za odstranitev vsebin točne in utemeljene, zlasti pri uporabi samodejnih orodij, bi morala podjetja ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, svobode izražanja in pravil o varstvu podatkov vzpostaviti učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe, vključno s človeškim nadzorom in preverjanjem.

  • poseben poudarek na majhnih podjetjih: Industrija bi morala sodelovati s prostovoljnimi sporazumi in deliti izkušnje, najboljše prakse in tehnološke rešitve, vključno z orodji za samodejno odkrivanje. Taka skupna odgovornost bi morala zlasti koristiti manjšim platformam z omejenimi viri in strokovnim znanjem.

  • tesnejše sodelovanje z javnimi organi: Če obstajajo dokazi za hudo kaznivo dejanje ali sum, da nezakonita vsebina predstavlja grožnjo za življenje ali varnost, bi morala podjetja nemudoma obvestiti organe pregona. Države članice se spodbuja, da uvedejo ustrezne pravne obveznosti.

Ti ukrepi se lahko razlikujejo glede na vrsto nezakonitih vsebin, Priporočilo pa podjetja spodbuja, naj pri odstranjevanju nezakonitih vsebin spoštujejo načelo sorazmernosti.

 

Boljša zaščita proti terorističnim vsebinam na spletu

Teroristične vsebine na spletu predstavljajo posebej resno tveganje za varnost Evropejcev, njihovo širjenje pa je treba obravnavati prednostno. Zato Komisija danes poleg tega priporoča posebne določbe za nadaljnjo zajezitev terorističnih vsebin na spletu:

  • enourno pravilo: Ker so teroristične vsebine najbolj škodljive v prvih urah po objavi na spletu, bi morala na splošno vsa podjetja tako vsebino odstraniti v eni uri od prijave.

  • hitrejše odkrivanje in učinkovita odstranitev: Spletna podjetja bi morala poleg prijav uvesti tudi proaktivne ukrepe, vključno s samodejnim odkrivanjem, ki bi jim pomagali učinkovito in hitro odstraniti ali onemogočiti teroristične vsebine ter preprečiti, da se po odstranitvi ponovno pojavijo. Za pomoč manjšim platformam bi morala podjetja deliti in izboljševati ustrezna tehnološka orodja ter vzpostaviti delovne sporazume za boljše sodelovanje z ustreznimi organi, vključno z Europolom.

  • boljši sistem prijav: Uvesti bi bilo treba skrajšane postopke za čim hitrejšo obdelavo prijav, države članice pa morajo zagotoviti dovolj potrebnih zmožnosti in virov za odkrivanje, identifikacijo in prijavo terorističnih vsebin.

  • redno poročanje: Države članice bi morale redno, po možnosti vsake tri mesece, Komisiji poročati o prijavah in nadaljnjih ukrepih ter na splošno o sodelovanju s podjetji za zajezitev terorističnih spletnih vsebin.

Naslednji koraki

Komisija bo spremljala dejavnosti v odziv na to priporočilo in odločila, ali so potrebni dodatni koraki, po potrebi tudi zakonodaja.

Komisija bo v tesnem sodelovanju z deležniki nadaljevala tudi analitično delo ter v tem okviru v naslednjih tednih začela javno posvetovanje o tej temi.

Da bi omogočili spremljanje učinkov Priporočila, bodo morale države članice in podjetja predložiti ustrezne informacije o terorističnih vsebinah v treh mesecih, o drugih nezakonitih vsebinah pa v šestih mesecih.

 

Ozadje

Evropska unija se je odzvala na izziv, ki ga predstavljajo nezakonite spletne vsebine, in sicer z zavezujočimi ter nezavezujočimi ukrepi v okviru področnih in medpodročnih pobud. Tekoča prizadevanja v okviru področnih dialogov s podjetji kažejo pozitivne rezultate. Na primer na podlagi kodeksa ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu spletna podjetja zdaj odstranijo v povprečju 70 % nezakonitega sovražnega govora, ki jim je prijavljen, v več kot 80 % odstotkih teh primerov pa to storijo v 24 urah. Vendar nezakonite vsebine na spletu še naprej predstavljajo resen problem s hudimi posledicami za varnost državljanov in podjetij, saj spodkopavajo zaupanje v digitalno gospodarstvo. 

Septembra 2017 je Komisija po sklepih Evropskega sveta iz junija 2017 in na podlagi številnih dialogov z industrijo predstavila smernice in orisala skupna orodja za hitro in proaktivno odkrivanje, odstranjevanje in preprečevanje ponovnega pojava nezakonite vsebine, ki vzpodbuja sovraštvo, nasilje in terorizem, na spletu. Komisija je navedla tudi, da bodo morda potrebni tudi drugi ukrepi za odstranjevanje nezakonitih vsebin s spleta, vključno z zakonodajnimi ukrepi. Od takrat Komisija spletne platforme poziva, naj okrepijo in pospešijo svoja prizadevanja za čim hitrejše preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, zlasti tistih, povezanih s terorizmom.

 

Dodatne informacije

Obvestilo: Pogosta vprašanja: Priporočilo Komisije o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

Informativni pregled o nezakonitih vsebinah na spletu

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija spremlja radikalizacijo teroristov

Izjava: Odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin: Komisija se zavzema za večja prizadevanja in hitrejši napredek vseh

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija krepi prizadevanja za boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

Sporočilo: Boj proti nezakonitim spletnim vsebinam – Povečanje odgovornosti spletnih platform

Sporočilo za medije: Podjetja, ki upravljajo družbene medije, morajo storiti več, da bodo v celoti spoštovala pravila EU o varstvu potrošnikov

Priporočilo Komisije o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

IP/18/1169

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar