Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europa koja štiti: Komisija jača odgovor EU-a na nezakoniti sadržaj na internetu

Bruxelles, 1. ožujka 2018.

Europska komisija obećala je u Komunikaciji iz rujna 2017. o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu da će pratiti napredak u suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu i utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo brzo i proaktivno otkrivanje nezakonitog sadržaja na internetu i njegovo uklanjanje, među ostalim i mogućim zakonodavnim mjerama kojima bi se nadopunio postojeći regulatorni okvir.

Europska komisija obećala je u Komunikaciji iz rujna 2017. o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu da će pratiti napredak u suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu i utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo brzo i proaktivno otkrivanje nezakonitog sadržaja na internetu i njegovo uklanjanje, među ostalim i mogućim zakonodavnim mjerama kojima bi se nadopunio postojeći regulatorni okvir.

Na temelju toga Komisija danas predlaže paket operativnih mjera, popraćen neophodnim zaštitnim mjerama, koji trebaju provesti pružatelji usluga i države članice radi jačanja tih napora prije nego Komisija odluči o potrebi zakonodavnih prijedloga. Te se preporuke odnose na sve oblike nezakonitog sadržaja, od terorističkog sadržaja, poticanja na mržnju i nasilje, materijala koji se odnose na seksualno zlostavljanje djece i krivotvorenih proizvoda do povreda prava intelektualnog vlasništva.

Preporuka se nadovezuje na kontinuiranu suradnju s tim sektorom u sklopu raznih dobrovoljnih inicijativa kako bi se osiguralo da na internetu nema nezakonitog sadržaja i kako bi se ojačale mjere poduzete u okviru raznih inicijativa.

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Internetske platforme postaju glavni izvor informacija, stoga je njihova obveza da svojim korisnicima osiguraju sigurno okruženje. Sve što je nezakonito izvan interneta nezakonito je i na internetu. Iako nekoliko platformi uklanja više nezakonitog sadržaja no ikad prije, što znači da samoregulacija može funkcionirati, i dalje trebamo brže reagirati na terorističku propagandu i druge nezakonite sadržaje koji su znatna prijetnja sigurnosti i temeljnim pravima naših građana.

Širenje nezakonitog sadržaja na internetu potkopava povjerenje građana u internet i sigurnosna je prijetnja. Premda je ostvaren napredak u zaštiti europskih građana na internetu, platforme trebaju udvostručiti svoje napore radi bržeg i učinkovitijeg uklanjanja nezakonitog sadržaja s interneta. Dobrovoljnim sektorskim mjerama koje Komisija potiče u okviru Internetskog foruma EU-a o terorističkom sadržaju na internetu, Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu ostvareni su rezultati. Međutim ima dosta prostora za učinkovitije djelovanje, posebno kad je riječ o najhitnijem problemu terorističkog sadržaja, koji nosi ozbiljan sigurnosni rizik.

Robusniji postupci za učinkovitije uklanjanje nezakonitog sadržaja

Današnjom preporukom utvrđuju se operativne mjere u svrhu bržeg otkrivanja nezakonitog sadržaja na internetu i njegova uklanjanja, jačanja suradnje među pružateljima usluga, pouzdanim zaštitarima interneta i tijelima za kazneni progon te transparentnosti i zaštitnih mjera za građane:

  • Postupci „obavješćivanja i djelovanja”: Pružatelji usluga trebaju postaviti jasna i transparentna pravila za prijavljivanje nezakonitog sadržaja, uključujući hitne postupke za „pouzdane zaštitare interneta”. Kako bi se izbjeglo nenamjerno uklanjanje sadržaja koji nisu nezakoniti, pružatelji sadržaja trebali bi biti obaviješteni o takvim odlukama te bi im trebalo omogućiti da ih ospore.

  • Učinkovitiji alati i proaktivne tehnologije: Pružatelji usluga trebali bi uspostaviti jasne sustave prijavljivanja za korisnike i raspolagati proaktivnim alatima za otkrivanje i uklanjanje nezakonitog sadržaja, posebno za teroristički sadržaj i za sadržaj kojem nije potrebna kontekstualizacija kako bi se utvrdilo je li nezakonit, kao što su materijali koji se odnose na seksualno zlostavljanje djece ili krivotvorena roba.

  • Jače zaštitne mjere u cilju osiguranja temeljnih prava: Kako bi se osigurala preciznost i utemeljenost odluka o uklanjanju sadržaja, posebno pri upotrebi automatiziranih alata, pružatelji usluga trebali bi uspostaviti djelotvorne i primjerene zaštitne mjere, uključujući i nadzor i provjere koje obavlja čovjek, uz potpuno poštovanje temeljnih prava, slobode izražavanja i pravila o zaštiti podataka.

  • Posebna pozornost posvećuje se malim pružateljima usluga: Pružatelji usluga trebali bi u okviru dobrovoljnih aranžmana surađivati i razmjenjivati iskustva, najbolje prakse i tehnološka rješenja, uključujući alate za automatsko otkrivanje. Posebnu korist od te zajedničke odgovornosti trebale bi imati manje platforme koje raspolažu manjim sredstvima i stručnim znanjem.

  • Tješnja suradnja s tijelima vlasti: Ako postoje dokazi o ozbiljnom kaznenom djelu ili u slučaju sumnje da nezakoniti sadržaj predstavlja napad na život ili sigurnost osoba, pružatelji usluga trebaju odmah o tome obavijestiti tijela za kazneni progon. Države članice potiču se da uspostave odgovarajuće zakonske obveze.

Te se mjere mogu razlikovati ovisno o prirodi nezakonitog sadržaja, a Preporukom se pružatelji usluga potiču da pri uklanjanju nezakonitog sadržaja primjenjuju načelo proporcionalnosti.

 

Bolja zaštita od terorističkog sadržaja na internetu

Teroristički sadržaj na internetu osobito je ozbiljan rizik za sigurnost europskih građana i njegovo se širenje mora najhitnije rješavati. Zbog toga Komisija danas dodatno predlaže detaljnije odredbe u cilju daljnjeg suzbijanja terorističkog sadržaja na internetu:

  • Pravilo jednog sata: S obzirom na činjenicu da je teroristički sadržaj najštetniji u prvim satima od objavljivanja na internetu, pružatelji usluga takav bi sadržaj u pravilu trebali ukloniti u roku od sat vremena od prijavljivanja.

  • Brže otkrivanje i učinkovito uklanjanje: Osim prijavljivanja, pružatelji usluga na internetu trebali bi uvesti proaktivne mjere, uključujući automatizirano otkrivanje, za djelotvorno i brzo uklanjanje ili onemogućivanje terorističkog sadržaja i sprječavanje njegova ponovnog pojavljivanja nakon uklanjanja. Kako bi pomogli manjim pružateljima usluga, veći pružatelji usluga trebali bi razmjenjivati i optimizirati odgovarajuće tehnološke alate i uspostaviti radne aranžmane za bolju suradnju s nadležnim tijelima, uključujući Europol.

  • Unaprjeđenje sustava prijavljivanja: Trebalo bi što prije uvesti hitne postupke za obradu prijava, a države članice trebale bi osigurati sve nužne kapacitete i resurse za otkrivanje, identificiranje i prijavljivanje terorističkog sadržaja.

  • Redovito izvješćivanje: Države članice trebale bi redovito, poželjno svaka tri mjeseca, izvješćivati Komisiju o prijavama i daljnjim postupanjima s njima te o cjelokupnoj suradnji s pružateljima usluga u vezi sa suzbijanjem terorističkih sadržaja na internetu.

Sljedeći koraci

Komisija će pratiti sve mjere poduzete slijedom ove Preporuke i utvrditi jesu li potrebni dodatni koraci, uključujući prema potrebi donošenje zakonodavnih akata.

Osim toga, Komisija će nastaviti s analitičkim radom i blisko surađivati s dionicima te će o toj temi tijekom sljedećih tjedana pokrenuti javno savjetovanje.

Kako bi se omogućilo praćenje učinaka ove Preporuke, države članice i pružatelji usluga bit će obvezni dostaviti relevantne informacije o terorističkom sadržaju u roku od tri mjeseca, a u roku od šest mjeseci relevantne informacije o drugim nezakonitim sadržajima.

 

Kontekst

Europska unija odgovorila je na problem nezakonitog sadržaja na internetu kombinacijom obvezujućih i neobvezujućih mjera u okviru sektorskih i horizontalnih inicijativa. Tekuće aktivnosti u okviru sektorskih dijaloga s pružateljima usluga donose pozitivne rezultate. Na temelju Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu pružatelji usluga na internetu sada u prosjeku uklanjaju 70 % sadržaja nezakonitog govora mržnje koji im je prijavljen, pri čemu se više od 80 % tih sadržaja ukloni u roku od 24 sata. Međutim, nezakoniti sadržaj na internetu i dalje je ozbiljan problem s teškim posljedicama za sigurnost građana i poduzeća, koji narušava povjerenje u digitalno gospodarstvo. 

Nakon zaključaka Europskog vijeća od lipnja 2017. i na temelju dijaloga s predstavnicima sektora, Komisija je u rujnu 2017. donijela smjernice i predložila zajedničke alate za brzo i proaktivno otkrivanje, uklanjanje i sprečavanje ponovnog pojavljivanja nezakonitog sadržaja na internetu kojim se potiče mržnja, nasilje i terorizam. Komisija je napomenula da će možda biti potrebne i druge mjere za uklanjanje nezakonitog sadržaja s interneta, među ostalim i zakonodavne mjere. Otada Komisija stalno potiče internetske platforme da pojačaju i ubrzaju svoje napore za što brže sprečavanje i otkrivanje nezakonitog sadržaja na internetu te njegovo uklanjanje, a posebno terorističkih sadržaja.

 

Više informacija

Obavijest: Najčešća pitanja: Preporuka Komisije za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu

Informativni članak o nezakonitom sadržaju na internetu

Priopćenje za medije: Sigurnosna unija: Komisija nastavlja rad na suzbijanju terorističke radikalizacije

Izjava: Uklanjanje nezakonitog sadržaja s interneta: Komisija poziva sve strane na veći angažman i brži napredak

Priopćenje za medije: Sigurnosna unija: Komisije pojačava napore u borbi protiv nezakonitog sadržaja na internetu

Komunikacija: Suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu – povećanje odgovornosti internetskih platformi

Priopćenje za medije: Društvene mreže još trebaju raditi na potpunom usklađivanju s propisima EU-a o zaštiti potrošača

Preporuka Komisije za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu

IP/18/1169

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar