Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Novi ukrepi za spodbujanje ključnih kompetenc in digitalnih spretnosti ter evropske razsežnosti izobraževanja

Bruselj, 17. januarja 2018

Po vrhu v Göteborgu je Evropska komisija danes sprejela nove pobude za izboljšanje ključnih kompetenc in digitalnih spretnosti evropskih državljanov ter za spodbujanje skupnih vrednot in zavedanja učencev o delovanju Evropske unije.

Novi predlogi so na mizi zgolj dva meseca po razpravah evropskih voditeljev držav in vlad o izobraževanju, usposabljanju in kulturi na vrhu v Göteborgu novembra 2017. Cilj predlogov je zmanjšati socialno-ekonomske neenakosti, hkrati pa obdržati konkurenčnost, da bi zgradili bolj združeno, močnejšo in demokratičnejšo Evropo.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je dejal: „Cilj današnjih pobud je opolnomočiti posameznike, da živijo čim bolj polno življenje ter da zgradimo pravična in odporna gospodarstva in družbe. Zagotoviti moramo uspešno izobraževanje za vse po vsej Evropi, da se lahko vsakdo prilagodi na spremembe in ima od njih koristi. To je nujno za trajnostno rast in konkurenčnost Evrope, v prihodnosti pa bo postalo le še pomembnejše. Za dosego tega cilja smo pripravljeni podpreti države članice in z njimi sodelovati.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi morajo ljudem iz vseh okolij dati prave kompetence za napredek in poklicni uspeh, prav tako pa jih morajo opremiti za aktivno državljanstvo.Izkoristiti moramo potencial izobraževanja za spodbujanje socialne kohezije in občutka pripradnosti.Zato moramo graditi na naših skupnih vrednotah in zagotoviti, da izobraževanje učencem omogoči, da spoznajo evropsko identiteto v vsej njeni raznolikosti ter izvejo več o Evropi, drugih evropskih državah in o sebi.

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: „Digitalna doba se širi na vsa področja našega življenja, zato se moramo digitalne preobrazbe zavedati vsi – ne le tisti, ki delajo v informacijskih tehnologijah. Razkorak v digitalnih spretnostih obstaja. Čeprav je že za 90 % prihodnjih delovnih mest potrebna določena raven digitalne pismenosti, 44 % Evropejcev še vedno nima osnovnih digitalnih spretnosti. Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga predlagamo danes, bo Evropejcem ter izobraževalnim institucijam in sistemom pomagal pri boljšem prilagajanju na življenje in delo v vse bolj digitalnih družbah.“

 

Novi predlogi bodo vključeni tudi na prvi evropski vrh o izobraževanju, ki ga bo komisar Navracsics 25. januarja gostil v Bruslju in katerega tema bo „Polagamo temelje za evropski izobraževalni prostor: za inovativno, vključujoče in na vrednotah temelječe izobraževanje“.

Komisija predlaga naslednje tri pobude:

1. Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje: Ta predlog gradi na Priporočilu o ključnih kompetencah iz leta 2006 in prinaša pomembne posodobitve, ki odražajo hitri razvoj v poučevanju in učenju, ki smo mu bili priča. Njegov cilj je izboljšati razvoj ključnih kompetenc ljudi vseh starosti skozi vse življenje ter državam članicam ponuditi smernice za doseganje tega cilja. Posebna pozornost je posvečena spodbujanju podjetnosti in inovacijske naravnanosti, da bi sprostili osebni potencial, ustvarjalnost in samoiniciativnost. Poleg tega Komisija predlaga ukrepe za spodbujanje kompetenc v naravoslovju, tehniki, inženirstvu in matematiki ter motiviranje mladih za izbiro poklicnih poti na teh področjih. Današnji predlogi so tudi del odziva na nujno potrebo po izboljšanju evropskih izobraževalnih sistemov, ki se soočajo s številnimi izzivi, na katere je opozorila najnovejša raziskava PISA. Bolj splošno bodo ukrepi podpirali države članice, da učence bolje pripravijo na spreminjajoče se trge dela in aktivno državljanstvo v bolj raznolikih, mobilnih, digitalnih in globalnih družbah.

2. V Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje je navedeno, kako lahko EU pomaga ljudem ter izobraževalnim institucijam in sistemom pri boljšem prilagajanju na življenje in delo v dobi hitrih digitalnih sprememb z:

  • izboljšanjem uporabe digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje,

  • razvojem digitalnih kompetenc in spretnosti, potrebnih za življenje in delo v dobi digitalne preobrazbe, ter

  • izboljšanjem izobraževanja z boljšo analizo podatkov in boljšim predvidevanjem.

Pobude vključujejo pomoč šolam pri dostopu do hitrih širokopasovnih povezav, širjenje novega orodja za samoocenjevanje za šole o uporabi tehnologije pri poučevanju in učenju (SELFIE) ter kampanjo ozaveščanja javnosti o spletni varnosti, medijski pismenosti in kibernetski higieni.

3. Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja: Ta pobuda predlaga, kako lahko izobraževanje mladim pomaga razumeti pomembnost skupnih vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in graditi spoštovanje do njih. Z njo želimo okrepiti socialno kohezijo in prispevati k boju proti porastu populizma, ksenofobije, razdiralnega nacionalizma in širjenja lažnih novic. Predlog tudi krepi vključujoče izobraževanje za spodbujanje kakovostnega izobraževanja za vse učence ter evropsko razsežnost poučevanja, da se otroci učijo tudi o skupni evropski dediščini in raznolikosti ter razumejo delovanje EU. Za doseganje teh ciljev bo Komisija sprejela ukrepe za povečanje števila virtualnih izmenjav med šolami, zlasti prek uspešne mreže eTwinning, ter spodbujanje šolske mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

Ozadje

Voditelji držav in vlad so na socialnem vrhu v Göteborgu novembra 2017 neformalno razpravljali o izobraževanju in usposabljanju, pri čemer jim je bilo vodilo sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture“. Temu so sledili sklepi Evropskega sveta z dne 14. decembra 2017 s pozivom, naj države članice, Svet in Komisija nadaljujejo z agendo, o kateri so potekale razprave v Göteborgu. V novem programu znanj in spretnosti za Evropo, ki je bil sprejet junija 2016, je bil napovedan pregled Priporočila Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006. Pred pripravo predloga je Komisija leta 2017 opravila javno posvetovanje in organizirala konferenco deležnikov.

Predlog priporočila Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja temelji na pariški deklaraciji o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem, ki je bila sprejeta na neuradnem srečanju ministrov 17. marca 2015. Komisija ga je najavila v svojem sporočilu o spodbujanju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem z dne 14. junija 2016. Komisija je pri pripravi predloga upoštevala javno posvetovanje iz leta 2017.

 

Dodatne informacije

MEMO – Vprašanja in odgovori

Informativni pregled o evropskem izobraževalnem prostoru

Informativni pregled o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

Informativni pregled o Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje

Informativni pregled o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja

Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Spletišče za digitalno učenje

Informativni pregledi iz Göteborga

IP/18/102

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar