Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor digitale, precum și a dimensiunii europene a educației

Bruxelles, 17 ianuarie 2018

Ca urmare a reuniunii liderilor de la Göteborg, Comisia Europeană a adoptat astăzi noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni, având scopul de a promova valorile comune și sensibilizarea elevilor cu privire la de modul de funcționare a Uniunii Europene.

Adoptarea noilor propuneri are loc la doar două luni după ce șefii de stat sau de guvern europeni au discutat pe tema educației, formării și culturii în cadrul reuniunii liderilor de la Göteborg din noiembrie 2017. Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităților socio-economice, susținând în același timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică.

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Inițiativele de astăzi vizează responsabilizarea cetățenilor pentru ca ei să-și poată folosi potențialul la maximum și pentru a construi societăți și economii echitabile și reziliente. Trebuie să ne asigurăm că educația garantează formarea pentru toți, în întreaga Europă, astfel încât oricine să poată să se adapteze la schimbări și să beneficieze de acestea. Acest lucru este vital pentru creșterea durabilă și pentru competitivitatea Europei, mai ales în viitor. Suntem gata să sprijinim și să colaborăm cu statele membre pentru a realiza acest obiectiv.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport a declarat: „Sistemele de educație și formare europene trebuie să ofere cetățenilor din toate mediile sociale competențele adecvate pentru a progresa și pentru a prospera din punct de vedere profesional și, de asemenea, trebuie să le ofere condiții pentru a deveni cetățeni implicați. Trebuie să îmbunătățim potențialul educației de a stimula coeziunea socială și sentimentul de apartenență. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm educația oferă elevilor și studenților șansa de a profita de identitatea lor europeană în toată diversitatea sa și de a învăța mai mult despre Europa, despre alte țări europene și despre ei înșiși.”

Mariya Gabriel, comisarul UE pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Era digitală se extinde în toate domeniile vieții noastre, și nu doar cei care lucrează în domeniul IT vor trebui să fie la curent în ceea ce privește transformarea digitală. Deficitul de competențe digitale este real. Deși 90 % din viitoarele locuri de muncă necesită deja un anumit nivel de competențe digitale, 44 % dintre europeni nu dețin competențe digitale de bază. Planul de acțiune în domeniul educației digitale pe care îl propunem astăzi va ajuta cetățenii europeni, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se poată adapta mai bine la viața și munca în societăți din ce în ce mai digitale.”

 

Noile propuneri vor contribui, de asemenea, la primul Summit european privind educația pe care comisarul Navracsics îl va găzdui în 25 ianuarie la Bruxelles și care va avea tema „Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, favorabilă incluziunii și bazată pe valori”.

Cele trei inițiative propuse de Comisie sunt următoarele:

1. O Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Pe baza Recomandării privind competențele-cheie adoptată în 2006, această propunere prezintă actualizări importante care reflectă evoluțiile rapide ale procesului de predare și învățare care au avut loc între timp. Scopul urmărit este de a îmbunătăți dezvoltarea competențelor-cheie ale cetățenilor de toate vârstele pe tot parcursul vieții și de a oferi statelor membre orientări cu privire la modalitatea de realizare a acestui obiectiv. Un accent deosebit este pus pe promovarea spiritului antreprenorial și a mentalităților orientate spre inovare în vederea afirmării potențialului personal, a creativității și a inițiativei. În plus, Comisia recomandă măsuri pentru a promova competențele în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pentru a motiva mai mulți tineri să îmbrățișeze o carieră în aceste domenii. De asemenea, propunerile prezentate astăzi ar trebui să fie privite ca parte a răspunsului la necesitatea de a îmbunătăți de urgență sistemele de educație europene pentru a face față multiplelor provocări evidențiate în cel mai recent sondaj PISA. La un nivel mai general, măsurile vor sprijini statele membre să pregătească mai bine cursanții atât pentru schimbările de pe piața forței de muncă, cât și pentru o cetățenie activă în societăți mai diverse, mai mobile, mai digitale și mai globale.

2. Un Plan de acțiune în domeniul educației digitale care evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide prin:

  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare;

  • dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor necesare pentru a trăi și pentru a munci într-o eră a transformărilor digitale; precum și

  • îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective.

Printre aceste inițiative se numără sprijinirea școlilor prin asigurarea de conexiuni în bandă largă de mare viteză, extinderea unui nou instrument de autoevaluare pentru școli cu privire la utilizarea de tehnologii de predare și învățare (SELFIE) și o campanie de sensibilizare a publicului privind siguranța online, alfabetizarea mediatică și igiena cibernetică.

3. O Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării: Această inițiativă propune moduri în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă importanța și să respecte valorile comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Ea are ca obiectiv să consolideze coeziunea socială și să contribuie la combaterea creșterii populismului, xenofobiei, naționalismului care instigă la dezbinare și răspândirii de știri false. De asemenea, propunerea consolidează educația favorabilă incluziunii pentru a promova o educație de calitate pentru toți elevii și studenții, precum și dimensiunea europeană a predării, astfel încât copiii să învețe și despre diversitatea și patrimoniul comun al Europei și să înțeleagă mai bine modul de funcționare a UE. Pentru a sprijini obiectivele de mai sus, Comisia va lua măsuri care să intensifice schimburile virtuale între școli, cu precădere prin intermediul rețelei de succes e-Twinning, și care să sporească mobilitatea școlară prin programul Erasmus+.

Context

Șefii de stat și de guvern au discutat în mod informal pe tema educației și formării la Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, pe baza Comunicării Comisiei „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”. Aceasta a avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 prin care se face apel la statele membre, Consiliu și Comisie să preia ordinea de zi dezbătută la Göteborg. Revizuirea Recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 2006 a fost anunțată în Noua agendă pentru competențe în Europa adoptată în iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, Comisia a organizat în 2017 o consultare publică și o conferință a părților interesate.

Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării se bazează pe Declarația de la Paris privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării adoptată la reuniunea ministerială informală a miniștrilor educației din 17 martie 2015. Ea a fost anunțată în Comunicarea Comisiei privind sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent din 14 iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, Comisia a organizat în 2017 o consultare publică.

 

Pentru mai multe informații

MEMO - Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind Spațiul european al învățământului

Fișă informativă privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Fișă informativă privind Planul de acțiune în domeniul educației digitale

Fișă informativă privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării

Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării

Planul de acțiune în domeniul educației digitale

Pagina web a învățării digitale

Fișe informative privind reuniunea de la Göteborg

IP/18/102

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar