Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie verhoogt de financiering voor de afzetbevordering van Europese landbouwproducten

Brussel, 12 januari 2018

De Commissie trekt 169 miljoen euro uit om de afzet van landbouwproducten van de EU over de hele wereld te bevorderen. Dat is 27 miljoen euro meer dan in 2017.

De Europese Commissie heeft vandaag oproepen tot het indienen van voorstellen gedaan voor programma's ter bevordering van de afzet van Europese landbouwproducten over de hele wereld en binnen de EU. In totaal is er 169 miljoen euro uitgetrokken voor de cofinanciering van de programma's, tegenover 142 miljoen euro in 2017. De programma's kunnen betrekking hebben op een brede waaier van kwesties, gaande van algemene campagnes over gezonde voeding tot specifieke marktsectoren.

Phil Hogan, commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling: "De EU is 's werelds grootste handelsmogendheid op het gebied van agrovoedingsmiddelen en het beste adres ter wereld voor kwaliteitsvoedsel. Tijdens mijn vele buitenlandse handelsmissies was ik een bevoorrechte getuige van de belangstelling die consumenten en bedrijven wereldwijd hebben voor de agrovoedingsproducten van de EU. Ik verwelkom deze nieuwe afzetbevorderingsprogramma's, die in het verleden met succes de deur hebben opengezet voor nieuwe aanvragers en onze zichtbaarheid over heel de wereld hebben verhoogd. Vorig jaar waren er bijna tien keer zoveel aanvragen voor agrovoedingspromotieprogramma's als dat er budget beschikbaar was. Wacht dus niet langer om een aanvraag in te dienen als u een in aanmerking komende organisatie bent."

Twee derde van de beschikbare financiering is geoormerkt voor de bevordering van de afzet van EU-voedingsproducten in niet-EU-landen, met name die met een groot potentieel voor het verhogen van de uitvoer van agrovoedingsproducten van de EU, zoals Canada, Japan, China, Mexico en Colombia. Voor programma's binnen de EU moet de nadruk liggen op het informeren van consumenten over de verschillende kwaliteitsregelingen en -labels van de EU, zoals geografische aanduidingen of biologische producten. Sectorale financiering zal gaan naar programma's ter bevordering van het duurzaam fokken van dieren, waaronder schapen en geiten. Er is ook financiering gereserveerd voor campagnes ter bevordering van gezonde voeding en van de consumptie van groenten en fruit. Klik hier voor de volledige lijst van de prioriteiten van de Commissie en van de financiering die zij beschikbaar stelt.

Wie komt in aanmerking?

Een breed scala van organisaties, zoals vakverenigingen, producentenorganisaties en met afzetbevordering belaste agrovoedingsinstanties, komen in aanmerking om financiering aan te vragen via de vandaag gelanceerde oproep tot het indienen van voorstellen. Zogeheten "monoprogramma's" kunnen worden ingediend door een of meer organisaties uit hetzelfde EU-land. "Multiprogramma's" kunnen worden ingediend door ten minste twee nationale organisaties uit ten minste twee lidstaten, of door een of meer Europese organisaties. De looptijd van de daaruit voortvloeiende campagnes bedraagt gewoonlijk drie jaar.

Voorstellen moeten uiterlijk op 12 april 2018 worden ingediend via de daartoe bestemde portaalsite. De Commissie zal de voorstellen vervolgens beoordelen en in het najaar de begunstigden bekendmaken.

Chafea, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding van de EU, reikt een aantal instrumenten aan om aanvragers te helpen hun voorstel met goed gevolg in te dienen. Meer informatie wordt gegeven op een reeks infodagen die in de hele EU worden gehouden. De eerste infodag vindt plaats in Brussel op 31 januari en staat open voor alle potentiële begunstigden, reclamebureaus en nationale autoriteiten.

Meer informatie

Meer over het EU-beleid inzake de promotie van landbouwproducten

Afzetbevorderingsbeleid: jaarlijks werkprogramma 2018

Resultaten van de oproep tot het indienen van voorstellen 2017 (monoprogramma's)

IP/18/101

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar