Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Juncker elnök újjászervezi közvetlen csapatát; az Európai Bizottság új főtitkárt nevez ki

Brüsszel, 2018. február 21.

Az Európai Bizottság Martin Selmayr személyében új főtitkárt nevezett ki, aki a nyugdíjazását kérő Alexander Italianert követi a poszton. Ezzel egyidőben Juncker elnök Clara Martinez Alberolát új kabinetfőnökének, Richard Szostakot pedig új kabinetfőnök-helyettesének nevezte ki.

A jelenlegi főtitkár, Alexander Italianer, az Európai Bizottságnál eltöltött 32 éves szolgálat után kezdeményezte visszavonulását. Jean-Claude Juncker elnök javaslatára a biztosi testület ezt követően határozott úgy, hogy az elnök jelenlegi kabinetfőnökét, Martin Selmayrt nevezi ki a Bizottság új főtitkárává. Ez a határozat március 1-jén lép hatályba. Juncker elnök ugyanakkor úgy döntött, hogy jelenlegi kabinetfőnök-helyettesét Clara Martinez Alberolát kéri fel kabinetjének vezetésére. Martinez Alberola asszony az első nő lesz a Bizottság elnöki kabinetjének élén. Martinez Alberola asszony helyét Richard Szostak, Juncker jelenlegi diplomáciai tanácsadója veszi át a kabinetfőnök-helyettesi poszton.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Ma délelőtt Alexander Italianer, a Bizottság főtitkára megerősítette nekem, hogy március elsejétől vissza kíván vonulni hivatalából. Szeretném kifejezni neki szívből jövő hálámat az Európai Bizottságnál végzett több évtizedes, odaadó szolgálatáért, és különösen az elmúlt három évben, elnökségem alatt végzett tevékenységéért. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen tapasztalt és nagy tudással rendelkező főtitkárral dolgozhattam együtt, és köszönöm neki, hogy biztos kézzel kormányozta hivatalunkat, továbbá azt is, hogy a zökkenőmentes átadás-átvétel érdekében vállalta, hogy a tervezettnél egy hónappal tovább tölti be hivatalát. Külön örömömre szolgál, hogy a napirenden lévő stratégiai kérdésekkel – mindenekelőtt a többéves pénzügyi kerettel és a Brexittel – foglalkozó különleges tanácsadóként április 1-jét követően is az oldalunkon tudhatjuk majd.”

A holland nemzetiségű Alexander Italianer 1985-ben kezdte meg szolgálatát a Bizottságnál, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság munkatársaként. Pályafutása során öt bizottsági elnök – köztük Jacques Santer és José Manuel Barroso – kabinetjében dolgozott, utóbbiban kabinetfőnök-helyettesként. Részt vett nagy horderejű gazdasági tanulmányok elkészítésében, amelyek hozzájárultak a Bizottság korábbi elnöke, Jacques Delors egységes piaccal és a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos terveinek megvalósításához. Miután a Bizottság oldalán részt vett a Maastrichti Szerződést előkészítő tárgyalócsoportban, Alexander Italianer az euró bevezetését koordinálta Santer elnök kabinetjében, és hozzájárult a tíz új tagállam 2004. évi csatlakozását előkészítő Agenda 2000 kidolgozásához. 2010-ben a versenyjogi főigazgató lett, és ebbéli minőségében az ő nevéhez fűződik a Google és az Apple elleni ügyek megindítása, egyes nagybankok között az ún. LIBOR-ügyben kötött kartell felszámolása vagy az uniós állami támogatási szabályok jelentős egyszerűsítése. Főtitkárhelyettesként, a jogalkotás minőségének javításával foglalkozó Hatásvizsgálati Testület első elnökeként (2006–2010), valamint jelenlegi főtitkári megbízatásában (amelyet 2015 szeptembere óta lát el) Alexander Italianer döntő szerepet vállalt a Bizottság azon ígéretének teljesítésében, miszerint „a nagyobb dolgok tekintetében nagyobb szerepet vállalunk, a kisebb dolgok tekintetében pedig kisebbet”. Előmozdította emellett a Bizottság migrációkezelési erőfeszítéseit, hozzájárult a terrorizmusra adott európai válasz kialakításához, részt vett a tagállamok közötti gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének észszerűsítésében, a Brexit következményeire való felkészülésben és a Brexit utáni Európa újragondolásában, különös tekintettel a következő többéves pénzügyi keretre. A zökkenőmentes váltást biztosítandó, Alexander Italianer „besorolás nélküli” tanácsadóként március 31-ig segíti Juncker elnök munkáját. Tekintettel gazdag és értékes tapasztalataira, ezt követően a napirenden lévő stratégiai kérdésekkel – mindenekelőtt a többéves pénzügyi kerettel és a Brexittel – foglalkozó különleges tanácsadóként támogatja majd a Bizottság tevékenységét.

A Bizottság Főtitkárságának vezetését március 1-jétől Juncker elnök javaslatára Martin Selmayr, az elnök jelenlegi kabinetfőnöke veszi át. Az elnöki kabinet élén Clara Martinez Alberola, Juncker elnök jelenlegi kabinetfőnök-helyettese kerül Selmayr helyére.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott:„A következő 20 hónap döntő lesz egy olyan Európa teljes körű kialakításában, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe, és garantálja a biztonságot. A lehető legjobb csapatra van szükségem. Ezért választottam Martin Selmayrt intézményünk tehetséges és odaadó igazgatási állományának vezetésére, és Clara Martinez Alberolát személyes munkatársaim irányítására. Az elmúlt évek során Clara és Martin maradéktalanul elnyerték bizalmamat. Bizonyították, hogy együtt olyan erős csapatot alkotnak, amely gyors és jó megoldásokat képes találni Európa legsürgetőbb kihívásaira. Professzionalizmusuk, szakértelmük és az általuk képviselt kiemelkedő csapatszellem elősegíti majd, hogy a Bizottság teljesítse jogalkotási tervét, és felkészüljön a jövőre.”

Martin Selmayr az Európai Bizottság hetedik főtitkára lesz, és az első német, aki betölti ezt a megbízatást[1]. Selmayr, aki korábban a tudományos életben, a magánszektorban és az Európai Központi Banknál dolgozott, 2004-ben került az Európai Bizottsághoz, ahol 2010-ig információs társadalom és médiaügyi szóvivő volt. 2010 és 2014 között Viviane Reding, jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos kabinetjét vezette. E funkcióiban hozzájárult az európai roamingdíjak sikeres csökkentéséhez és új európai adatvédelmi szabályozás bevezetéséhez. 2014-ben az európai parlamenti választásokon Martin Selmayr Jean-Claude Juncker, az Európai Néppárt csúcsjelöltjének kampányigazgatója lett. Ezt követően az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságánál volt főtanácsadó, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál uniós igazgató, mielőtt átvette Juncker átmeneti csapatának, majd – Juncker bizottsági elnökké történő, 2014. november 1-jei megválasztását követően – kabinetjének vezetését. E minőségében Martin Selmayr segítséget nyújtott a Juncker-Bizottság összes stratégiai prioritásának levezényléséhez és eredményes végrehajtásához.

 

Az elnök a mai napon Clara Martinez Alberola személyében kinevezte új kabinetfőnökét is, aki március 1-jén lép hivatalba. Az Európai Bizottság történetében Martinez Alberola asszony az első nő és az első spanyol állampolgár, aki a Bizottság elnökének hivatalvezetői tisztségét betölti[2]. Az Európai Bizottságnál 27 évvel ezelőtt (1991-ben) kezdte meg tevékenységét, és először túlnyomórészt az egységes piachoz kapcsolódó jogi kérdésekkel, valamint a 2004. évi bővítés előkészítésével foglalkozott. Ezt követően Barroso elnök kabinetjében dolgozott két egymást követő ciklusban (2005–2014 között), ahol nevezetesen a jogállamiság védelmének uniós keretrendszerére irányuló 2014-es bizottsági javaslat körvonalazásához nyújtott segítséget. 2014 júliusában a Jogérvényesülési Főigazgatóság főtanácsadójává nevezték ki, majd együtt dolgozott Martin Selmayrrel Jean-Claude Juncker átmeneti csoportjának helyettes vezetőjeként. Ezt követően, amikor Jean-Claude Juncker 2014. november 1-jén hivatalba lépett a Bizottság elnökeként, Martinez Alberola asszony Juncker elnök kabinetjének helyettes vezetője lett. Jelenlegi tisztségében Martinez Alberola asszony az intézményközi kapcsolatokért felelős, segítséget nyújt a migrációval kapcsolatos bizottsági erőfeszítések koordinálásához, hozzájárul a Juncker elnök által előterjesztett minőségi jogalkotási program megvalósításához, valamint irányítja a Bizottság éves munkaprogramjának előkészítését.

Juncker elnök továbbá úgy határozott, hogy új kabinetfőnök-helyettesének jelenlegi bizalmas diplomáciai tanácsadóját, Richard Szostak ot nevezi ki. Richard Szostak lengyel-brit kettős állampolgár, aki az előző Bizottság jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős alelnöke, Viviane Reding kabinetjében dolgozott (2012–2014), majd a Tanács jogi szolgálatánál (2005–2001), illetve a lengyel uniós elnökség alatt Lengyelország Állandó Képviseletén volt megbízatásban. Jelenlegi munkakörében Richard Szostak Juncker elnök tanácsadója valamennyi külpolitikai kérdésben, a G7-csúcstalálkozók előkészítése és különösen a Brexit-tárgyalások, valamint az EU–Svájc kapcsolatok tekintetében – ezekért a területekért továbbra is felel majd a Juncker elnök kabinetfőnök-helyetteseként betöltött új tisztségében is. Richard Szostak meghatározó szerepet játszott az EU és a tagállamok fellépéseinek koordinálásában a migrációs válság csúcspontján, valamint az EU–Törökország nyilatkozatról szóló tárgyalások és a nyugat-balkáni stratégia előkészítése során.

A Főtitkárság további megerősítése érdekében a biztosi testület Juncker elnök javaslatára úgy döntött továbbá, hogy március 1-jétől Pia Ahrenkilde-Hansen főtanácsadóként csatlakozik a Főtitkársághoz, ahol főtitkár-helyettesi tisztséget tölt majd be. A dán állampolgárságú Ahrenkilde-Hansen asszony jelenleg a Kommunikációs Főigazgatóság elnöki szolgálatának igazgatója, és a tagállamokban lévő bizottsági képviseletekért felelős. Immár 22 éves bizottsági tapasztalattal a háta mögött, Ahrenkilde-Hansen asszony 1999–2009 között, Prodi és Barroso elnökök megbízatása alatt az Európai Bizottság szóvivőjeként dolgozott. 2009-től 2014-ig a Bizottság vezető szóvivője volt. Jelenlegi munkakörében a képviseletekért felelős, koordinálja a Bizottság kommunikációját a tagállamokban, elősegíti, hogy a Bizottság üzenetei eljussanak a polgárokhoz, illetve a helyi és regionális médiához ezekben az Európa jövője szempontjából oly fontos időkben. Mindezen készségei és képességei ideális jelöltté tették a Főtitkárságon belüli új munkakörének betöltésére.

 

Háttér-információk A Bizottság főtitkárai 1958 óta

  1. Émile Noël: Francia, 1922. 1958-ban, 36 éves korában nevezték ki az Európai Gazdasági Közösség ügyvivő-titkárává. Ezt a hivatalát 1987-ig töltötte be.
  2. David Williamson: Brit, 1934. 1987-ben, 53 éves korában nevezték ki főtitkárrá. Ezt a hivatalát 1997-ig töltötte be.
  3. Carlo Trojan: Holland, 1942. 1997-ben, 55 éves korában nevezték ki főtitkárrá. Ezt a hivatalát 2000-ig töltötte be.
  4. David O'Sullivan: Ír, 1953. 2000 júniusában, 47 éves korában nevezték ki főtitkárrá. Ezt a hivatalát 2005 novemberéig töltötte be. Főtitkárrá történő kinevezése előtt a Bizottság korábbi elnöke, Romano Prodi kabinetfőnöke volt.
  5. Catherine Day: Ír, 1954. 2005 novemberében, 51 éves korában nevezték ki főtitkárrá. Ezt a hivatalát 2015. szeptember 1-jéig töltötte be.
  6. Alexander Italianer: Holland, 1956. 2015. szeptember 1-jén, 59 éves korában nevezték ki főtitkárrá. Ezt a hivatalát 2018. március 1-jéig töltötte be.

 

[1] Az Európai Bizottságnak hat főtitkára volt: öt férfi és egy nő. Közülük kettő holland, kettő ír, egy brit, egy pedig francia állampolgár.

[2] Eddig 19 alkalommal férfi töltötte be az elnök kabinetfőnökének tisztségét; közülük öt francia, négy német, három belga, két luxemburgi, két olasz, egy portugál, egy ír és egy brit állampolgár volt.

IP/18/1004

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar