Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Muutoksia Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin lähitiimiin – komissio nimittää uuden pääsihteerin

Bryssel 21. helmikuuta 2018

Komission pääsihteerin Alexander Italianerin päätettyä siirtyä eläkkeelle komissio on nimittänyt uudeksi pääsihteeriksi Martin Selmayrin. Puheenjohtaja Juncker puolestaan on nimittänyt uudeksi kabinettipäällikökseen Clara Martinez Alberolan ja uudeksi apulaiskabinettipäällikökseen Richard Szostakin.

Nykyinen komission pääsihteeri Alexander Italianer, joka on toiminut komission palveluksessa yli 32 vuoden ajan, on päättänyt jäädä eläkkeelle. Tästä syystä komission kollegio on puheenjohtajansa Jean-Claude Junckerin ehdotuksesta päättänyt nimittää uudeksi komission pääsihteeriksi Martin Selmayrin, joka nyt toimii Junckerin kabinettipäällikkönä. Tämä päätös tulee voimaan 1. maaliskuuta. Samalla puheenjohtaja Juncker on päättänyt, että uudeksi kabinettipäälliköksi nimitetään Clara Martinez Alberola, joka nyt toimii Junckerin apulaiskabinettipäällikkönä. Alberola on kaikkien aikojen ensimmäinen nainen, joka nimitetään komission puheenjohtajan kabinettipäälliköksi. Uudeksi apulaiskabinettipäälliköksi nimitetään puheenjohtaja Junckerin nykyinen diplomatianeuvonantaja, Richard Szostak.

Puheenjohtaja Juncker toteaa, että Alexander Italianer on tänä aamuna vahvistanut jäävänsä eläkkeelle komission pääsihteerin tehtävästä 1. maaliskuuta alkaen. ”Haluan kiittää Alexander Italianeria lämpimästi siitä, että hän on vuosikymmenien ajan palvellut uskollisesti Euroopan komissiota ja nyt viimeksi kolmen vuoden ajan minua komission puheenjohtajana. On ollut etuoikeus työskennellä yhdessä näin kokeneen ja osaavan pääsihteerin kanssa, ja haluan kiittää häntä hallintomme taitavasta johtamisesta. Olen kiitollinen myös siitä, että hän lykkäsi eläkkeelle jäämisensä ajankohtaa kuukaudella sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Olen iloinen myös siitä, että hän antaa minulle neuvoja vielä 1. huhtikuuta jälkeenkin. Hänestä tulee EU:n strategisten kysymysten erityisneuvonantaja, jonka toimialaan kuuluvat erityisesti monivuotinen rahoituskehys ja valmistauminen brexitiin”.

Alexander Italianer, joka on alankomaalainen, tuli Euroopan komission palvelukseen vuonna 1985, jolloin hän aloitti komission talous- ja rahoitusasioista vastaavassa yksikössä. Hän on palvellut viittä komission puheenjohtajaa ja muun muassa toiminut apulaiskabinettipäällikkönä Jacques Santerin ja José Manuel Barroson kabineteissa. Hän oli mukana tekemässä tärkeitä taloudellisia selvityksiä, joita entinen komission puheenjohtaja Jacques Delors hyödynsi viedessään eteenpäin Euroopan sisämarkkinoihin ja talous- ja rahaliittoon liittyviä suunnitelmiaan. Italianer kuului ryhmään, joka edusti komissiota Maastrichtin sopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tämän jälkeen Italianer vastasi puheenjohtaja Santerin kabinetissa euron käyttöönotosta ja oli mukana edistämässä Agenda 2000 -ohjelmaa, joka pohjusti kymmenen uuden jäsenvaltion liittymistä vuonna 2004. Vuonna 2010 hänet nimitettiin pääjohtajaksi kilpailun pääosastoon, missä hän käynnisti tutkimukset internetin jättiläisiä, Googlea ja Applea, vastaan, purki suurten pankkien kartellin LIBOR-asiassa ja yksinkertaisti EU:n valtiontukisääntöjä merkittävästi. Alexander Italianer on sekä toimiessaan apulaispääsihteerinä ja parempaa sääntelyä käsittelevän komission vaikutustenarviointilautakunnan ensimmäisenä puheenjohtajana (2006–2010) että nykyisessä tehtävässään komission pääsihteerinä (syyskuusta 2015 alkaen) keskeisellä tavalla edistänyt periaatetta, jonka mukaan komissio on ”suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni”. Hän on myös johtanut muuttoliikkeen hallintaan ja terrorismiuhkaan liittyviä komission toimia, parantanut jäsenvaltioiden talouspolitiikan EU-ohjausjakson toimivuutta ja osallistunut brexitin ja 27 jäsenvaltion unionin tulevaisuuden valmisteluun erityisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Jotta pääsihteerin tehtävien siirtymä sujuisi mahdollisimman joustavasti, Alexander Italianer jatkaa puheenjohtaja Junckerin erityisneuvonantajana maaliskuun loppuun saakka. Monipuolisen ja arvokkaan kokemuksensa ansiosta hänestä tulee puheenjohtaja Junckerin erityisneuvonantaja, joka neuvoo puheenjohtajaa EU:n asialistalla olevissa strategisissa kysymyksissä ja erityisesti uuden monivuotisen rahoituskehyksen laatimisessa ja brexitiin valmistautumisessa.

Puheenjohtaja Junckerin ehdotuksesta Martin Selmayr, joka tällä hetkellä toimii Junckerin kabinettipäällikkönä, on nimitetty tänään Euroopan komission uudeksi pääsihteeriksi. Nimitys tulee voimaan 1. maaliskuuta. Clara Martinez Alberola, joka on nyt Junckerin apulaiskabinettipäällikkö, siirtyy puheenjohtajan kabinettipäälliköksi 1. maaliskuuta.

Seuraavat 20 kuukautta ovat ratkaisevat, jotta voimme toteuttaa kaikilta osin tavoitteemme: EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia”, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi.”Tarvitsen avukseni parhaan mahdollisen tiimin. Sen vuoksi haluan nimittää komission uudeksi pääsihteeriksi Martin Selmayrin, joka tulee johtamaan lahjakkaista ja ahkerista työntekijöistä koostuvaa komission hallintoa. Oman kabinettini johtoon haluan Clara Martinez Alberolan. Clara ja Martin ovat viime vuosina saavuttaneet täyden luottamukseni. He muodostavat yhdessä erittäin vahvan tiimin, joka kykenee löytämään nopeita ja toimivia ratkaisuja polttavimpiin haasteisiin, joita Euroopalla on edessään. Heidän ammattitaitonsa, asiantuntemuksensa ja vahvan tiimihenkensä avulla komissio kykenee toteuttamaan lainsäädäntöohjelmansa ja valmistautumaan tulevaisuuteen.”

Martin Selmayrista tulee Euroopan komission seitsemäs pääsihteeri. Hän on tässä tehtävässä ensimmäinen saksalainen.[1] Ennen kuin Martin Selmayr tuli Euroopan komissioon vuonna 2004, hän työskenteli tiedemaailmassa, yksityisellä sektorilla ja Euroopan keskuspankissa. Selmayr toimi komissiossa ensin tiedottajana tietoyhteiskunnan ja viestinten alalla (2004–2010). Vuonna 2010 hänestä tuli oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaavan komission varanpuheenjohtajan Viviane Redingin kabinettipäällikkö (2010–2014). Näissä tehtävissä hän johti komission tuloksellisia toimia alentaa verkkovierailumaksuja kaikkialla EU:ssa ja ottaa käyttöön EU:n uudet tietosuojasäännöt. Vuonna 2014 Martin Selmayrista tuli Jean-Claude Junckerin kampanjapäällikkö, kun tämä nimitettiin Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa. Sen jälkeen Selmayr nimitettiin Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston pääneuvonantajaksi ja EU:n edustajaksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa. Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker nimitti Martin Selmayrin päälliköksi Junckerin toimikautta valmistelleeseen tiimiin ja lopulta kabinettipäälliköksi. Nimitys tuli voimaan samalla kun Juncker aloitti puheenjohtajan tehtävässä 1. marraskuuta 2014. Kabinettipäällikkönä Martin Selmayr on auttanut Junckeria ohjaamaan komissiota ja saamaan tuloksia kaikissa komission asettamissa painopisteissä.

Puheenjohtaja on tänään nimittänyt Clara Martinez Alberolan uudeksi kabinettipäällikökseen. Nimitys tulee voimaan 1. maaliskuuta. Martinez Alberola on ensimmäinen nainen ja ensimmäinen espanjalainen, joka on toiminut komission puheenjohtajan kabinettipäällikkönä.[2] Martinez Alberola tuli Euroopan komissioon 27 vuotta sitten (vuonna 1991). Hän työskenteli aluksi pääasiassa sisämarkkinoihin ja vuoden 2004 laajentumisen valmisteluihin liittyvien oikeudellisten kysymysten parissa. Sen jälkeen hän toimi puheenjohtaja Barroson kabinetissa kahden peräkkäisen toimikauden ajan (2005–2014). Hänen tehtävänään oli erityisesti valmistella komission vuonna 2014 esittämää ehdotusta, joka koski toimintakehystä oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa. Martinez Alberola nimitettiin heinäkuussa 2014 oikeusasioiden pääosaston pääneuvonantajaksi ennen kuin hänestä tuli puheenjohtaja Junckerin toimikautta valmistelleen tiimin apulaispäällikkö ja siten Martin Selmayrin työtoveri. Martinez Alberolasta tuli kabinettipäällikkö, kun Jean-Claude Juncker aloitti Euroopan komission puheenjohtajan tehtävät 1. marraskuuta 2014. Nykyisessä tehtävässään Clara Martinez Alberola on vastannut erityisesti toimielinten välisistä suhteista, minkä lisäksi hän on osallistunut muuttoliikkeen hallintaa koskeviin komission toimiin ja puheenjohtaja Junckerin Paremman sääntelyn agendan toteuttamiseen sekä ohjannut komission vuotuisten työohjelmien valmistelua.

Puheenjohtaja Juncker on myös päättänyt nimittää luotetun diplomatianeuvonantajansa Richard Szostakin uudeksi apulaiskabinettipäällikökseen. Richard Szostak on Puolan ja Ison-Britannian kansalainen. Hän on työskennellyt entisen oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaavan varapuheenjohtajan Viviane Redingin kabinetissa (2012–2014) sekä neuvoston oikeudellisessa yksikössä (2005–2011) ja Puolan pysyvässä EU-edustustossa Puolan puheenjohtajuuskauden aikana. Nykyisessä tehtävässään Richard Szostak toimii puheenjohtaja Junckerin neuvonantajana kysymyksissä, jotka liittyvät ulkosuhteisiin, G7-huippukokousten valmisteluun ja erityisesti Brexit-neuvotteluihin sekä EU:n ja Sveitsin suhteisiin. Hän vastaa näistä kysymyksistä myös uudessa tehtävässään puheenjohtaja Junckerin apulaiskabinettipäällikkönä. Richard Szostakilla oli keskeinen asema EU:n ja jäsenvaltioiden toimien koordinoinnissa muuttoliikekriisin ollessa pahimmillaan sekä EU:n ja Turkin julkilausuman ja Länsi-Balkanin strategian laatimisessa.

Puheenjohtaja Junckerin ehdotuksesta kollegio on päättänyt edelleen vahvistaa pääsihteeristöä siirtämällä Pia Ahrenkilde-Hansenin pääsihteeristön pääneuvonantajaksi 1. maaliskuuta alkaen vt. apulaispääsihteerin tehtävään. Pia Ahrenkilde-Hansen on tanskalainen ja tällä hetkellä viestinnän pääosastossa puheenjohtajaa avustavan yksikön johtaja, joka vastaa jäsenvaltioissa toimivista komission edustustoista. Hän on työskennellyt Euroopan komissiossa 22 vuotta: hän toimi komission tiedottajana Prodin ja Barroson puheenjohtajakausilla (1999–2009) ja sen jälkeen komission päätiedottajana vuosina 2009–2014. Nykyisessä tehtävässään Ahrenkilde-Hansen vastaa edustustojen toiminnasta ja koordinoi kansalaisille ja tiedotusvälineille suunnattua komission viestintää jäsenvaltioissa tänä Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevana aikana. Näiden taitojen ja kykyjen ansiosta hän soveltuu erinomaisesti uuteen tehtäväänsä pääsihteeristössä.

 

Tausta: Komission pääsihteerit vuodesta 1958

  1. Émile Noël: ranskalainen, 1922. Nimitettiin Euroopan talousyhteisön pääsihteeriksi 36-vuotiaana vuonna 1958. Hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 1987.
  2. David Williamson: britti, 1934. Nimitettiin pääsihteeriksi 53-vuotiaana vuonna 1987. Hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 1997.
  3. Carlo Trojan: alankomaalainen, 1942. Nimitettiin pääsihteeriksi 55-vuotiaana vuonna 1997. Hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 2000.
  4. David O'Sullivan: irlantilainen, 1953. Nimitettiin pääsihteeriksi 47-vuotiaana vuonna 2000. Hän toimi tässä tehtävässä marraskuuhun 2005. Ennen pääsihteeriksi nimittämistä toimi komission entisen puheenjohtajan Romano Prodin kabinettipäällikkönä.
  5. Catherine Day: irlantilainen, 1954. Nimitettiin pääsihteeriksi 51-vuotiaana vuonna 2005. Hän toimi tässä tehtävässä 1. syyskuuta 215saakka.
  6. Alexander Italianer: alankomaalainen, 1956. Nimitettiin pääsihteeriksi 59-vuotiaana 1. syyskuuta 2015. Hän toimi tässä tehtävässä 1. maaliskuuta 2018 saakka.

[1] Euroopan komissiossa on ollut kuusi pääsihteeriä, joista viisi on ollut miehiä ja yksi nainen. Heistä kaksi on ollut alankomaalaisia, yksi irlantilainen, yksi britti ja yksi ranskalainen.

[2] Puheenjohtajan kabinetissa on ollut tähän asti 19 miespuolista kabinettipäällikköä, joista viisi on ollut ranskalaista, neljä saksalaista, kolme belgialaista, kaksi luxemburgilaista, kaksi italialaista, yksi portugalilainen, yksi irlantilainen ja yksi britti.

IP/18/1004

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar