Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker rokerer rundt på sit hold — Europa-Kommissionen udnævner en ny generalsekretær

Bruxelles, den 21. februar 2018

Som følge af generalsekretær Alexander Italianers ønske om at gå på pension udpeger Europa-Kommissionen Martin Selmayr som ny generalsekretær, mens Kommissionens formand Jean-Claude Juncker udpeger Clara Martinez Alberola som sin nye kabinetschef og Richard Szostak som ny vicekabinetschef.

Efter mere en 32 år i Europa-Kommissionens tjeneste har den nuværende generalsekretær, Alexander Italianer, besluttet at trække sig tilbage. Derfor har kollegiet på forslag fra formand Jean-Claude Juncker besluttet at udpege Martin Selmayr, som i dag er formandens kabinetschef, til ny generalsekretær for Kommissionen. Denne udnævnelse træder i kraft den 1. marts. Samtidig har Jean-Claude Juncker besluttet, at hans nuværende vicekabinetschef, Clara Martinez Alberola, vil blive udnævnt til ny kabinetschef, og det er således første gang, at en kvinde vil bestride denne stilling. Jean-Claude Junckers nuværende diplomatiske rådgiver, Richard Szostak, vil blive ny vicekabinetschef.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Her til morgen bekræftede Alexander Italianer over for mig, at han pr. 1. marts ønsker at træde tilbage som generalsekretær for Europa-Kommissionen. Jeg vil gerne udtrykke min dybe taknemmelighed for hans mange årtiers tro tjeneste i Europa-Kommissionen og over for mig som formand i de seneste tre år. Jeg har sat stor pris på at arbejde sammen med en så erfaren og vidende generalsekretær, og jeg ønsker at sige ham stor tak for hans kyndige ledelse af vores administration samt for at have indvilliget i at blive en ekstra måned for at sikre en smidig overgang. Jeg glæder mig også over, at han fortsat efter den 1. april vil rådgive mig i hans hverv som særlig rådgiver om strategiske spørgsmål vedrørende EU's dagsorden, særligt den flerårige finansielle ramme og Brexit-froberedelserne."

Hollænderen Alexander Italianer begyndte sin karriere i Europa-Kommissionen i 1985 i departementet for økonomiske og finansielle anliggender. Han har tjent under fem kommissionsformænd, herunder i Jaques Santers og José Manuel Barrosos kabinetter som vicekabinetschef. Han bidrog til betydningsfulde økonomiske undersøgelser, som kom til at danne udgangspunkt for den tidligere kommisionsformand Jaques Delors' planer om et europæisk indre marked og en økonomisk og monetær union. Efter at have været en del af Kommissionens team i forhandlingerne om Maastricht-traktaten fik Alexander Italianer under sin tid i Jaques Santers kabinet ansvar for indførelse af euroen, og han bidrog til Agenda 2000, som banede vejen for ti nye medlemsstaters tiltrædelse i 2004. I 2010 blev han generaldirektør for konkurrence, hvor han indledte sager mod internetgiganter som Google og Apple, gik efter karteller blandt de største banker i LIBOR-sagen og introducerede betydelige forenklinger af EU's statsstøtteregler. Som vicegeneralsekretær og den første leder af Kommissionens Udvalg for Konsekvensanalyse om Bedre Regulering (2006-2010) og i hans nuværende hverv som generalsekretær (siden september 2015) har Alexander Italianer spillet en afgørende rolle med hensyn til at opfylde Kommissionens løfte om at være "stor i store spørgsmål og mindre i mindre spørgsmål". Han har også spillet en ledende rolle i Kommissionens indsats for at håndtere migration, imødegå terrortruslen i Europa, strømline det europæiske semester for medlemsstaternes samordning af den økonomiske politik og forberede sig på konsekvenserne af Brexit samt Europas fremtid med 27 medlemsstater, navnlig i forbindelse med den flerårige finansielle ramme. For at sikre, at hans efterfølger i Generalsekretariatet får en smidig overgang, vil Alexander Italianer fortsat fungere som Jean-Claude Junckers særlige konsulent (Hors Classe Advisor) i en måned til og med 31. marts. Derefter vil han indtræde en stilling som særlig rådgiver for Jean-Claude Juncker, hvor han med sin brede og værdifulde erfaring vil rådgive om strategiske spørgsmål vedrørende EU's dagsorden, særligt den flerårige finansielle ramme og Brexit-forberedelserne.

På forslag af kommissionsformand Jean-Claude Juncker, udnævnes Martin Selmayr, som i dag er formandens kabinetschef, til ny generalsekretær for Kommissionen fra og med 1. marts. Clara Martinez Alberola, som i dag er vicekabinetschef, vil pr. 1. marts indtræde som ny chef for Jean-Claude Junckers kabinet.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler:"De næste 20 måneder vil være afgørende med hensyn til at skabe et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer. Det kræver det bedst mulige team. Derfor ønsker jeg, at Martin Selmayr som ny generalsekretær skal styre vores institutions talentfulde og hårdtarbejdende administration, og at Clara Martinez Alberola leder mit personlige team. Clara og Martin har over de seneste år opnået min fulde tillid og jeg har stor tiltro til dem. De har bevist, at de sammen kan udgøre et solidt team, som kan finde hurtige og fornuftige løsninger på de mest presserende udfordringer, Europa står over for. Takket være deres professionalisme, erfaring og holdånd vil Kommissionen kunne levere på sin lovgivningsmæssige dagsorden og forberede sig på fremtiden."

Martin Selmayr vil blive den syvende generalsekretær for Europa-Kommissionen og den første tysker i denne stilling[1]. Efter at have tilbragt tid i både den akademiske verden, den private sektor og i Den Europæiske Centralbank indledte Martin Selmayr i 2004 sin karriere i Europa-Kommissionen, hvor han først fungerede som talsmand for informationssamfundet og medier (2004-2010). I 2010 blev han kabinetschef for Viviane Reding, Kommissionens næstformand med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab (2010-2014). I disse stillinger var han med til at styre Kommissionens vellykkede indsats for at sænke roamingpriserne i EU og indføre nye europæiske regler om databeskyttelse. I 2014 blev Martin Selmayr kampagneleder for Jean-Claude Juncker som Det Europæiske Folkepartis (EPP) førstekandidat ved valget til Europa-Parlamentet. Derefter blev han udnævnt til ledende rådgiver i Europa-Kommissionens generaldirektorat for økonomiske og finansielle anliggender og EU's medlem af bestyrelsen for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, før han blev leder af Jean-Claude Junckers overgangsteam og siden kabinetschef, da Jean-Claude Juncker blev formand for Europa-Kommissionen den 1. november 2014. I denne stilling har Martin Selmayr været med til at varetage og levere på alle Juncker-kommissionens strategiske prioriteter.

Formanden har i dag udpeget Clara Martinez Alberola som sin nye kabinetchef med virkning fra den 1. marts. Clara Martinez Alberola er den første kvinde og den første spanier til at stå i spidsen for kommissionsformandens kabinet[2] i Europa-Kommissionens historie. Clara Martinez Alberola blev ansat i Europa-Kommissionen for 27 år siden (i 1991) og arbejdede til at begynde med hovedsagligt med retlige spørgsmål vedrørende det indre marked og med at forberede udvidelsen i 2004. Hun gjorde efterfølgende tjeneste i kommissionsformand Barrosos kabinet i to på hinanden følgende mandatperioder (2005-2014), hvor hun navnlig bidrog til at udforme Kommissionens forslag fra 2014 om en ramme for at sikre retsstatsprincippet i EU. I juli 2014 blev hun udnævnt til ledende rådgiver for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, før hun sammen med Martin Selmeyr blev ansat som vicekontorchef for Jean-Claude Junckers eftertiltrædelsesteam og efterfølgende som vicekabinetchef, da Jean-Claude Juncker den 1. november 2014 tiltrådte som formand for Europa-Kommissionen. I sin nuværende funktion har Clara Martinez Alberola navnlig haft ansvaret for de interinstitutionelle relationer, bidraget til at koordinere Kommissionens bestræbelser på at forvalte migration, skabe resultater med hensyn til kommissionsformand Jean-Claude Junckers dagsorden om bedre regulering og styret udarbejdelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogrammer.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har desuden besluttet at udnævne sin nuværende betroede diplomatiske rådgiver, Richard Szostak, som sin nye vicekabinetchef. Den polsk-britiske Richard Szostak har arbejdet i tidligere kommissionsnæstformand Viviane Redings kabinet, hvor han havde ansvaret for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-medborgerskab (2012-2014), samt i Rådets Juridiske Tjeneste (2005-2011) og i Polens faste repræsentation ved EU under det polske EU-formandskab. Richard Szostak rådgiver i sin nuværende funktion Kommissionsformand Jean-Claude Juncker om alle spørgsmål med tilknytning til udenrigspolitik, om forberedelsen af G7-topmøder og navnlig om brexit-forhandlingerne samt om forbindelserne mellem EU og Schweiz — områder, som han fortsat vil have ansvaret for i sin nye funktion som Kommissionsformand Jean-Claude Junckers vicekabinetchef. Richard Szostak medvirkede til koordineringen af EU's og medlemsstaternes indsats på toppen af migrationskrisen, forhandlingen af erklæringen fra EU og Tyrkiet og udarbejdelsen af strategien over for Vestbalkan.

Med henblik på at styrke generalsekretariatet yderligere har kollegiet derudover besluttet, at Pia Ahrenkilde-Hansen på forslag fra Kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil blive ansat i generalsekretariatet som ledende rådgiver med virkning fra den 1. marts, hvor hun vil være fungerende vicegeneralsekretær. Danskeren Pia Ahrenkilde-Hansen er for øjeblikket direktør i Generaldirektoratet for Kommunikation, som er en tjenestegren i formandsregi, der har ansvaret for Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne. Med sine 22 års erfaring fra Europa-Kommissionen har Pia Ahrenkilde-Hansen fungeret som talskvinde for Europa-Kommissionen under Kommissionsformændene Prodi og Barroso (fra 1999-2009). Hun var Kommissionens ledende talskvinde fra 2009 til 2014. I sin nuværende funktion, hvor hun har ansvaret for repræsentationerne, koordinerer hun Kommissionens kommunikationsindsats i medlemsstaterne og bidrager til at nå ud til borgerne og lokale og regionale medier i en tid, som er af afgørende betydning for Europas fremtid. Disse færdigheder og kompetencer gør hende særdeles velegnet til hendes nye job i generalsekretariatet.

 

Baggrund: Kommissionens generalsekretærer siden 1958

  1. Émile Noël: fransk, 1922. Udnævnt som Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs direktionssekretær i 1958 i en alder af 36 år. Bestred denne post indtil 1987.
  2. David Williamson: britisk, 1934. Udnævnt som generalsekretær i 1987 i en alder af 53 år. Bestred denne post indtil 1997.
  3. Carlo Trojan: nederlandsk, 1942. Udnævnt som generalsekretær i 1997 i en alder af 55 år. Bestred denne post indtil 2000.
  4. David O'Sullivan: Irsk, 1953. Udnævnt som generalsekretær i juni 2000 i en alder af 47 år. Bestred denne post indtil november 2005. Før han blev udnævnt som generalsekretær, var han tidligere Kommissionsformand Romano Prodis kabinetchef.
  5. Catherine Day: Irsk, 1954. Udnævnt som generalsekretær i november 2005 i en alder af 51 år. Bestred denne post indtil 1. september 2015.
  6. Alexander Italianer: nederlandsk, 1956. Udnævnt som generalsekretær den 1. september 2015 i en alder af 59 år. Bestred denne post indtil 1. marts 2018.

 

[1] Europa-Kommissionen har haft seks generalsekretærer: fem mænd og én kvinde. To af dem var hollændere, to irske, en brite og en fransk.

[2] Der har indtil nu været 19 mandlige chefer for formandens kabinet, hvoraf fem var franske, fire tyske, tre belgiske, to luxembourgske, to italienske, en portugisisk, en irsk og en britisk.

IP/18/1004

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar