Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Změny v nejužším týmu předsedy Evropské komise Junckera; Komise jmenovala nového generálního tajemníka

Brusel 21. února 2018

Generální tajemník Evropské komise Alexander Italianer oznámil, že hodlá odejít z funkce. Novým generálním tajemníkem byl jmenován Martin Selmayr. Jean-Claude Juncker následně jmenoval Claru Martinez Alberolovou novou šéfkou svého kabinetu. Jejím zástupcem se stal Richard Szostak.

Po více než 32 letech ve službách Evropské komise se současný generální tajemník Alexander Italianer rozhodl z této instituce odejít. Kolegium komisařů se následně na návrh předsedy Jeana-Clauda Junckera rozhodlo jmenovat Martina Selmayra, současného vedoucího kabinetu předsedy, novým generálním tajemníkem Komise. Jmenování vstoupí v platnost 1. března. Současně Jean-Claude Juncker rozhodl, že současná zástupkyně vedoucího jeho kabinetu, Clara Martinez Alberola, se stane novou vedoucí kabinetu – poprvé v historii tak kabinet předsedy Komise povede žena. Jejím novým zástupcem bude Richard Szostak, současný diplomatický poradce předsedy Junckera.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Dnes ráno mi Alexander Italianer potvrdil, že si přeje odejít k 1. březnu z funkce generálního tajemníka Komise. Rád bych mu vyjádřil svou hlubokou vděčnost za desetiletí věrné služby Evropské komisi i mně samotnému během minulých tří let, kdy jsem byl jejím předsedou. Skutečně oceňují, že jsem mohl čerpat z jeho bohatých zkušeností a znalostí, a chci mu poděkovat za to, jak dobře vedl naši instituci, i za to, že souhlasil, že zůstane ještě měsíc v zájmu hladkého přechodu na nové obsazení. Mám rovněž radost, že pro mne bude po 1. dubnu pracovat jako zvláštní poradce pro strategické otázky, jež má EU na programu, zejména víceletý finanční rámec a přípravu na brexit.“

Alexander Italianer pochází z Nizozemska. V Evropské komisi začal pracovat v roce 1985 – v odboru pro hospodářské a finanční záležitosti. Sloužil pěti předsedům Komise, mimo jiné v kabinetech Jacquese Santera a José Manuela Barrosa, kde byl zástupcem vedoucího kabinetu. Přispěl do vlivných ekonomických studií, které bývalý předseda Komise Jacques Delors využil k prosazení svých plánů na jednotný evropský trh a hospodářskou a měnovou unii. Alexander Italianer byl členem týmu Komise, který vyjednal Maastrichtskou smlouvu, a poté v kabinetu předsedy Santera odpovídal za přijetí eura. Přispěl také k projektu Agenda 2000, jenž připravil rozšíření EU o deset nových členských států v roce 2004. Od roku 2010 vedl Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, kde inicioval řízení proti internetovým gigantům Googlu a Applu, zakročil proti kartelům velkých bank v případu LIBOR a výrazně zjednodušil pravidla státní podpory v EU. Alexander Italianer měl zásadní roli při plnění slibu Komise, že bude v důležitých otázkách zasahovat razantně, v méně důležitých naopak zdrženlivě – nejprve jako zástupce generální tajemnice a první předseda výboru pro otázky zlepšování právní úpravy (2006–2010), poté od září 2015 ve své současné funkci generálního tajemníka. Stál rovněž v čele úsilí Komise při zvládání migrace, reakci na teroristické hrozby v Evropě, zjednodušení evropského semestru koordinace hospodářské politiky mezi členskými státy a přípravě na důsledky brexitu a EU s 27 členy, zejména v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem. V zájmu zajištění hladkého přechodu pro jeho nástupce v Generálním sekretariátu bude Alexander Italianer do 31. března nadále pracovat pro předsedu Junckera jako nezařazený poradce. Se svými bohatými a cennými zkušenostmi se potom stane zvláštním poradcem předsedy Junckera pro strategické otázky, jež má EU na programu, zejména víceletý finanční rámec a přípravu na brexit.

Na návrh Jeana-Clauda Junckera byl Martin Selmayr, současný vedoucí jeho kabinetu, dnes s účinností od 1. března jmenován novým generálním tajemníkem Evropské komise. Od 1. března bude funkci vedoucí kabinetu předsedy vykonávat Clara Martinez Alberolová, jeho dosavadní zástupkyně.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Příštích 20 měsíců bude rozhodujících pro kompletní splnění slibu ohledně EU, která ochraňuje, dává příležitosti a brání. Potřebuji ten nejlepší tým. Proto si přeji, aby Martin Selmayr jako nový generální tajemník řídil talentované a tvrdě pracující zaměstnance naší instituce, a aby Clara Martinez Alberolová vedla můj osobní tým. Během minulých let si Clara a Martin získali mou plnou důvěru. Ukázali, že společně tvoří velice silný tým, který umí nacházet rychlá a kvalitní řešení těch nejnaléhavějších problémů, s nimiž se Evropská unie potýká. S jejich profesionalitou, znalostmi a silným týmovým duchem dokáže Komise naplnit svůj legislativní program a připravit EU na budoucnost.“

Martin Selmayr bude sedmým generálním tajemníkem Evropské komise a vůbec prvním německým občanem v této funkci[1]. Poté, co získal pracovní zkušenosti v akademickém i soukromém sektoru a v Evropské centrální bance, Martin Selmayr začal v roce 2004 pracovat v Evropské komisi, nejprve jako mluvčí pro otázky informační společnosti a médií (2004–2010). V roce 2010 se stal vedoucím kabinetu Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství (2010–2014). V těchto pozicích stál v čele úspěšného úsilí o zrušení poplatků za roaming v EU a o zavedení nových pravidel ochrany údajů. V roce 2014 se Martin Selmayr stal ředitelem kampaně Jeana-Clauda Junckera jako vedoucího kandidáta Evropské lidové strany ve volbách do Evropského parlamentu. Poté byl jmenován hlavním poradcem Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti a ředitelem zastupujícím EU v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Následně vedl přechodný tým nového předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera a po jeho nástupu do funkce 1. listopadu 2014 se stal vedoucím jeho kabinetu. V této pozici Martin Selmayr pomáhal řídit a realizovat všechny strategické priority Junckerovy Komise.

Předseda dnes také jmenoval s účinností od 1. března novou vedoucí kabinetu Claru Martinez Alberolovou. Ta bude první ženou a prvním španělským občanem v historii Evropské komise, který povede kancelář předsedy[2]. Clara Martinez Alberolová pracuje v Evropské komisi již 27 let (od roku 1991). Nejdříve se věnovala převážně právním záležitostem jednotného trhu a přípravě rozšíření v roce 2004, následně byla po dvě funkční období (2005–2014) členkou kabinetu předsedy Barrosa, kde v roce 2014 výrazně přispěla k formulaci návrhu nového postupu na ochranu právního státu v EU. V červenci 2014 byla jmenována hlavní poradkyní GŘ pro spravedlnost a poté se po boku Martina Selmayra stala zástupkyní vedoucího přechodného týmu Jeana-Clauda Junckera. Poté, co se Jean-Claude Juncker dne 1. listopadu 2014 ujal funkce předsedy Evropské komise, stala se zástupkyní vedoucího jeho kabinetu. V současnosti odpovídá zejména za interinstitucionální vztahy, podílela se na koordinaci činnosti Komise ve vztahu k zvládání migrace a plnění programu předsedy Junckera na zlepšování právní úpravy a koordinovala přípravu ročních pracovních programů Komise.

Dále se předseda Juncker rozhodl jmenovat svého osvědčeného diplomatického poradce Richarda Szostaka novým zástupcem vedoucího kabinetu. Richard Szostak, který má polské a britské občanství, pracoval dříve (2012–2014) v kabinetu bývalé místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, která odpovídala za spravedlnost, základní práva a občanství, v právní službě Rady (2005–2011) a na Stálém zastoupení Polska při EU během polského předsednictví. V současnosti působí jako poradce předsedy Junckera pro veškeré zahraničněpolitické otázky, přípravu summitů skupiny G7 a především jednání o brexitu, a dále pak pro vztahy EU se Švýcarskem. Všechny tyto oblasti zůstanou v jeho kompetenci i v jeho nové funkci zástupce vedoucího kabinetu. V době vrcholící migrační krize se Richard Szostak podílel na koordinaci reakce EU a členských států; účastnil se jednání o prohlášení EU a Turecka a přípravy strategie pro západní Balkán.

V neposlední řadě pak bude posílen Generální sekretariát. Sbor komisařů se na návrh předsedy Junckera rozhodl jmenovat s účinností od 1. března hlavní poradkyni Generálního sekretariátu Piu Ahrenkilde-Hansenovou, která bude zároveň vykonávat funkci zástupkyně generálního tajemníka. Dánka Pia Ahrenkilde-Hansenová je v současnosti ředitelkou předsednického útvaru GŘ pro komunikaci, odpovědná za zastoupení Komise v členských státech. V průběhu své 22leté kariéry v Evropské komisi působila nejdříve během Prodiho a Barrosova předsednictví jako mluvčí Komise (1999–2009), v letech 2009 až 2014 pak jako hlavní mluvčí Evropské komise. Ze své současné pozice, v níž má na starosti zastoupení Komise, v době klíčové pro budoucnost Evropy, koordinuje komunikační činnost Komise v členských státech a pomáhá oslovovat občany a místní a regionální média. Vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem je pro novou pozici v Generálním sekretariátu ideální kandidátkou.

 

Souvislosti: generální tajemníci Komise od roku 1958

  1. Émile Noël: Francouz, 1922. Jmenován výkonným tajemníkem Evropského hospodářského společenství v roce 1958, ve věku 36 let. Funkci vykonával do roku 1987.
  2. David Williamson: Brit, 1934. Jmenován generálním tajemníkem v roce 1987 ve věku 53 let. Funkci vykonával do roku 1997.
  3. Carlo Trojan: Nizozemec, 1942. Jmenován generálním tajemníkem v roce 1997 ve věku 55 let. Funkci vykonával do roku 2000.
  4. David O'Sullivan: Ir, 1953. Jmenován generálním tajemníkem v červnu 2000 ve věku 47 let. Funkci vykonával do listopadu 2005. Před svým jmenováním generálním tajemníkem byl vedoucím kabinetu předchozího předsedy Komise Romana Prodiho.
  5. Catherine Day: Irka, 1954. Jmenována generální tajemnicí v listopadu 2005 ve věku 51 let. Funkci vykonávala do 1. září 2015.
  6. Alexander Italianer: Nizozemec, 1956. Jmenován generálním tajemníkem 1. září 2015 ve věku 59 let. Ve funkci do 1. března 2018.

 

 

[1] Evropská komise dosud měla šest generálních tajemníků; bylo to pět mužů a jedna žena. Dva byli Nizozemci, dva Irové, jeden Brit a jeden Francouz.

[2]Funkci vedoucího kabinetu předsedy dosud zastávalo 19 mužů, z toho pět Francouzů, čtyři Němci, tři Belgičani, dva Lucemburčani, dva Italové, jeden Portugalec, jeden Ir a jeden Brit.

IP/18/1004

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar