Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny elektronisk certifiering av importerade ekologiska produkter

Bryssel den 18 april 2017

I morgon införs en ny elektronisk certifiering för att göra det lättare att övervaka importen av ekologiska produkter. EU blir då världsledande när det gäller spårbarhet och insamling av tillförlitliga uppgifter om handel med ekologiska produkter.

Denna banbrytande e-certifiering bidrar till att bestämmelserna om säkra livsmedel får större genomslag och till att minska eventuellt fusk. Den minskar den administrativa bördan för aktörer och myndigheter och ger mer omfattande statistiska uppgifter om import av ekologiska produkter.

Under en övergångsperiod på sex månader certifieras importen av ekologiska produkter både på papper och elektroniskt. Från och med den 19 oktober 2017 sker certifieringen enbart elektroniskt.

– Strängare certifiering och inspektioner är en viktig aspekt av EU:s livsmedelssäkerhetsstandarder, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. Dessa höga standarder har gjort oss bäst på livsmedel i världen, men vi måste alltid sträva efter att hitta nya och bättre vägar för att göra mer. De nya reglerna gör det lättare för oss att spåra ekologiska produkter, som är en viktig tillväxtmarknad.

De nya importintygen måste införas i Traces som är EU:s elektroniska system för att spåra förflyttning av livsmedelsprodukter inom EU. Traces är tillgängligt dygnet runt. Systemet underlättar handeln för handelspartner och behöriga myndigheter som därigenom enkelt kan få information om hur sändningarna förflyttas och de administrativa förfarandena påskyndas. Traces har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för att snabbt reagera på hälsorisker och spåra sändningars förflyttningar och underlätta riskhanteringen av avvisade sändningar.

Bakgrund

Dessa nya regler har utarbetats efter rekommendationer från Europeiska revisionsrätten och en begäran från medlemsländerna om att lösa problem som hänger samman med övervakning av ekologiska produkters förflyttningar och importkontrollernas samstämmighet. Syftet med reglerna är att förbättra de ekologiska produkternas spårbarhet och minska eventuellt fusk.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1842 publicerades den 14 oktober 2016, och ändrar förordning (EG) nr 1235/2008 vad gäller det elektroniska kontrollintyget för importerade ekologiska produkter och vissa andra inslag, och förordning (EG) nr 889/2008 vad gäller kraven för konserverade eller bearbetade ekologiska produkter och överföring av information.

Läs mer

Mer om ekologiskt jordbruk inom EU

IP/17/963

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar