Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nov sistem izdajanja elektronskih potrdil EU za uvožene ekološke proizvode

Bruselj, 18. aprila 2017

Jutri se bo začel uporabljati nov sistem izdajanja elektronskih potrdil za boljši nadzor uvoženih ekoloških proizvodov, s katerim bo Evropska unija postala vodilna na področju sledljivosti in zbiranja zanesljivih podatkov o trgovini z ekološkimi proizvodi.

Napredni sistem izdajanja elektronskih potrdil bo prispeval k okrepitvi določb o varnosti hrane in zmanjšanju tveganja za goljufije. Poleg tega bo zmanjšal upravno obremenitev gospodarskih subjektov in organov ter zagotavljal mnogo obsežnejše statistične podatke o uvoženih ekoloških proizvodih.

Med šestmesečnim prehodnim obdobjem se bosta uporabljala oba sistema, tako papirna kot elektronska potrdila. Od 19. oktobra 2017 pa se bodo za uvožene ekološke proizvode uporabljala le elektronska potrdila.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je povedal: »Naša zavezanost strogim merilom na področju izdajanja potrdil in kontrolnih pregledov je pomemben del standardov EU za varnost hrane. Ti visoki standardi so nam omogočili, da smo postali najboljši naslovnik za hrano na svetu, moramo pa si še naprej prizadevati za nove in boljše rešitve. Z novimi pravili se bo izboljšala sledljivost ekoloških proizvodov, ki so eden od pomembnih rastočih trgov.«

Praktično bodo spremembe pomenile, da bodo uvozna spričevala dodana v celoviti računalniški veterinarski sistem TRACES, tj. obstoječi elektronski sistem EU za sledenje premikov prehrambnih proizvodov po EU. Za sistem TRACES, ki je stalno dostopen, se je že izkazalo, da olajšuje trgovino, saj trgovinskim partnerjem in pristojnim organom omogoča, da enostavno pridobijo podatke o premikih svojih pošiljk, hkrati pa pospešuje upravne postopke. Poleg tega se je izkazal za neprecenljivo sredstvo za omogočanje hitrega odzivanja na nevarnosti za zdravje s sledenjem premikom pošiljk in lažjim obvladovanjem tveganj zavrnjenih pošiljk.

Ozadje

V skladu s priporočili Evropskega računskega sodišča in zahtevo držav članic po obravnavi pomislekov glede nadzora premikov ekoloških proizvodov in doslednosti pregledov ob uvozu so nova pravila namenjena izboljšanju sledljivosti ekoloških proizvodov in zmanjševanju tveganja za goljufije.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842, objavljena 14. oktobra 2016, o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij.

Več informacij

Več informacij o ekološkem kmetijstvu EU

IP/17/963

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar