Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dovoz ekologických produktov v novom elektronickom certifikačnom systéme EÚ

Brusel 18. apríl 2017

Od zajtra sa začne uplatňovať nový systém elektronickej certifikácie, ktorý zabezpečí lepšie monitorovanie dovozu ekologických produktov. EÚ sa tak stane svetovým lídrom, pokiaľ ide o vysledovateľnosť a zber spoľahlivých údajov o obchode s týmito produktmi.

Tento novátorský systém elektronickej certifikácie posilní prepisy v oblasti bezpečnosti potravín a zníži počet eventuálnych prípadov podvodov. Okrem toho umožní znížiť administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov a orgánov a zároveň poskytne oveľa komplexnejšie štatistické údaje o dovoze ekologických produktov.

Počas šesťmesačného prechodného obdobia bude existovať systém papierovej certifikácie súčasne so systémom elektronickej certifikácie. Od 19. októbra 2017 sa bude v prípade dovozu ekologických produktov používať len systém elektronickej certifikácie.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Náš záväzok, že sprísnime certifikáciu a kontrolné opatrenia, predstavuje významnú súčasť noriem EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Vďaka týmto prísnym normám sme sa stali najlepším miestom pre potraviny na svete, musíme sa však stále snažiť hľadať nové a lepšie spôsoby, aby sme dosiahli ešte viac. Tieto nové pravidlá zlepšia vysledovateľnosť ekologických produktov predstavujúcich dôležitý trh, ktorého podiel stále rastie.“

Novinky v praxi znamenajú to, že tieto dovozné certifikáty sa integrujú do obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) – súčasného elektronického systému EÚ na sledovanie pohybu potravinových produktov v celej EÚ. Systém TRACES, ktorý je prístupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, uľahčuje obchod, pretože obchodným partnerom a príslušným orgánom umožňuje bez problémov získať informácie o pohybe ich zásielok a urýchliť administratívne postupy. Okrem toho sa osvedčil ako cenný nástroj, ktorý vďaka sledovaniu pohybu zásielok umožňuje rýchle reagovať na zdravotné nebezpečenstvá a uľahčuje riadenie rizík v prípade vrátených zásielok.

Súvislosti

V súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov a žiadosťou členských štátov, aby sa riešili problémy v súvislosti s monitorovaním pohybu ekologických produktov a konzistentnosťou dovozných kontrol, majú nové pravidlá zlepšiť vysledovateľnosť ekologických produktov a znížiť počet eventuálnych prípadov podvodov.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1842, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o elektronický certifikát o inšpekcii dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o určité iné prvky, a nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o požiadavky na uchované alebo spracované produkty ekologickej výroby a o prenos informácií, bolo uverejnené 14. októbra 2016.

Ďalšie informácie

Viac pozri na stránke EU organic farming

IP/17/963

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar