Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU lanceert nieuw e-certificeringssysteem voor ingevoerde biologische producten

Brussel, 18 april 2017

Vanaf morgen zorgt een nieuw elektronisch certificeringssysteem voor een beter toezicht op de invoer van biologische producten. Het systeem maakt van de EU een wereldleider inzake traceerbaarheid en de verzameling van betrouwbare gegevens over de handel in biologische producten.

Dit baanbrekend e-certificeringssysteem zal de voedselveiligheidsvoorschriften helpen versterken en mogelijke fraude helpen terugdringen. Het systeem genereert uitgebreidere statistische gegevens over ingevoerde biologische producten en vermindert de administratieve lasten voor marktdeelnemers en autoriteiten.

Tijdens een overgangsperiode van zes maanden zal zowel met papieren als met elektronische certificaten worden gewerkt. Vanaf 19 oktober 2017 zullen de invoercertificaten uitsluitend in elektronische vorm bestaan.

EU-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Onze vastberaden keuze voor strenge certificerings- en inspectiemaatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voedselveiligheidsnormen van de EU. Dankzij die strenge normen zijn we op wereldvlak de referentie bij uitstek kunnen worden wat voedsel betreft, maar we moeten naar nieuwe en betere manieren blijven streven om nog meer te doen. Deze nieuwe regels verbeteren de traceerbaarheid van biologische producten, die een belangrijke groeimarkt vormen."

In de praktijk vereisen de nieuwe regels dat de invoercertificaten van de producten worden toegevoegd aan het Trade Control & Expert System (Traces), het bestaande elektronische systeem voor het traceren van bewegingen van levensmiddelen in de EU. Zoals reeds is gebleken, bevordert het Traces-systeem, dat dag en nacht toegankelijk is, de handel; het zorgt er namelijk voor dat de handelspartners en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over de bewegingen van hun zendingen en het versnelt de administratieve procedures. Doordat Traces de bewegingen van de zendingen traceert en het risicobeheer van geweigerde zendingen vergemakkelijkt, is het ook van onschatbare waarde gebleken om snel op gezondheidsbedreigingen te kunnen reageren.

Achtergrond

Deze nieuwe regels zijn er gekomen na aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en een verzoek van de lidstaten om in te spelen op bezorgdheden over het toezicht op het verkeer van biologische producten en over de consistentie van de invoercontroles. Zij hebben tot doel de traceerbaarheid van biologische producten te verbeteren en mogelijke fraude terug te dringen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie van 14 oktober 2016 wijzigt Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking.

Meer informatie

Meer over biologische landbouw in de EU.

IP/17/963

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar