Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nauja ES importuojamų ekologiškų produktų elektroninio sertifikavimo sistema

Briuselis, 2017 m. balandžio 18 d.

Rytoj pradedama taikyti nauja elektroninio sertifikavimo sistema, skirta ekologiškų produktų importui geriau stebėti, ir ES tampa pasauline lydere atsekant ir renkant patikimus prekybos šiais produktais duomenis.

Ši novatoriška elektroninio sertifikavimo sistema padės tobulinti maisto saugos nuostatas ir mažinti galimybių sukčiauti. Ji taip pat sumažins operatorių ir valdžios institucijų administracinę naštą ir suteiks daug išsamesnių statistinių duomenų apie ekologiškus produktus.

Pereinamuoju šešių mėnesių laikotarpiu bus naudojama tiek popierinė, tiek elektroninė sertifikavimo sistema. Nuo 2017 m. spalio 19 d. importuojamiems ekologiškiems produktams bus taikomas tik elektroninis sertifikavimas.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Mūsų įsipareigojimas taikyti griežtas sertifikavimo ir tikrinimo priemones yra svarbi ES maisto saugos standartų dalis. Šiais aukštais standartais užtikrinama, kad čia būtų prekiaujama geriausiais maisto produktais pasaulyje, tačiau visada privalome stengtis ieškoti naujų ir geresnių būdų tobulėti. Naujosiomis taisyklėmis bus pagerintas ekologiškų produktų, kurių rinka sparčiai auga, atsekamumas.“

Praktiškai šie svarbūs importo sertifikatai turės būti įtraukti į Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemą (TRACES) – dabartinę ES elektroninę maisto produktų judėjimo Europos Sąjungoje sekimo sistemą. Jau įsitikinta, kad 24 valandas per parą kasdien prieinama sistema TRACES palengvina prekybą – sudaro sąlygas prekybos partneriams ir kompetentingoms institucijoms lengviau gauti informaciją apie siuntų judėjimą ir paspartina administracines procedūras. Ji pasirodė esanti neįkainojama priemonė, kai reikia greitai reaguoti į grėsmes sveikatai atsekant siuntų judėjimą ir palengvinant atmestų siuntų rizikos valdymą.

Pagrindiniai faktai

Atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų rekomendacijas ir valstybių narių prašymą spręsti klausimus, susijusius su ekologiškų produktų judėjimo stebėjimu ir importo patikrų nuoseklumu, naujosiomis taisyklėmis siekiama gerinti ekologiškų produktų atsekamumą ir mažinti galimybių sukčiauti.

2016 m. spalio 14 d. buvo paskelbtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1842, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 nuostatos dėl elektroninio importuojamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikato ir tam tikrų kitų elementų ir Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos dėl konservuotiems ir perdirbtiems ekologiškiems produktams taikomų reikalavimų ir informacijos perdavimo.

Daugiau informacijos

Daugiau apie ES ekologišką ūkininkavimą

IP/17/963

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar