Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi EU:n sähköinen sertifiointijärjestelmä luomutuotteiden tuontiin

Bryssel 18. huhtikuuta 2017

Huomenna otetaan käyttöön uusi EU:n sähköinen sertifiointijärjestelmä, joka parantaa luomutuotteiden tuonnin seurantaa. Sen myötä luomutuotteiden jäljitettävyys ja niiden kauppaa koskevien luotettavien tietojen kerääminen on EU:ssa maailman huipputasoa.

Uraauurtavalla e-sertifiointijärjestelmällä lujitetaan elintarviketurvamääräyksiä ja vähennetään petosten mahdollisuutta. Lisäksi sillä vähennetään toimijoille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja parannetaan kattavampien tilastotietojen saamista luomutuotteiden tuonnista.

Kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan käytössä ovat sekä paperilla että sähköisesti esitettävät sertifioinnit. Kokonaan sähköiseen sertifiointiin luomutuotteiden tuonnissa siirrytään 19. päivästä lokakuuta 2017.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan kertoi, että EU:n sitoutuminen tiukkaan sertifiointiin ja tarkastuksiin on EU:n elintarviketurvavaatimusten merkittävä osatekijä. ”Korkeiden vaatimustemme vuoksi voimme tarjota maailman parasta ruokaa, mutta meidän täytyy silti pyrkiä aina parempaan. Luomutuotteet muodostavat merkittävät kasvumarkkinat, ja näillä uusilla säännöillä parannetaan niiden jäljitettävyyttä.”

Käytännössä tuontisertifioinnit on tästä lähtien syötettävä TRACES-järjestelmään (Trade Control & Expert System), joka on jo käytössä oleva EU:n sähköinen järjestelmä elintarvikkeiden liikkumisen seuraamiseen EU:ssa. Vuoden ja vuorokauden ympäriinsä käytettävissä olevan TRACES-järjestelmän on jo osoitettu helpottavan kauppaa, koska kauppakumppanit ja toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet sen kautta helposti tiedot lähetysten liikkumisesta. Lisäksi se on nopeuttanut hallinnollisia menettelyjä. Järjestelmä on myös osoittautunut korvaamattomaksi välineeksi, jolla helpotetaan terveysuhkien edellyttämää nopeaa reagointia, koska sen avulla on voitu jäljittää lähetysten liikkumista ja helpottaa hylättyihin lähetyksiin liittyvää riskinhallintaa.

Tausta

Uudet säännöt perustuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin ja jäsenvaltioiden pyyntöön käsitellä huolenaiheita, jotka liittyvät luomutuotteiden liikkumisen seurantaan ja tuontitarkastusten johdonmukaisuuteen. Sääntöjen tarkoituksena on parantaa luomutuotteiden jäljitettävyyttä ja vähentää petosten mahdollisuutta.

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden sähköisen tarkastussertifikaatin ja eräiden muiden seikkojen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta säilöttyjä tai jalostettuja luonnonmukaisia tuotteita koskevien vaatimusten ja tietojen toimittamisen osalta annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1842 julkaistiin 14. lokakuuta 2016.

Lisätietoa

Lisätietoja luomuviljelystä EU:ssa

IP/17/963

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar