Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu uue elektroonilise sertifitseerimissüsteemiga hõlmatud mahetoodete import

Brüssel, 18. aprill 2017

Homsest hakatakse kohaldama elektroonilise sertifitseerimise uut süsteemi, tänu millele saab Euroopa Liidust juhtiv jõud mahetoodetega kauplemise jälgitavuse ja usaldusväärsete andmete kogumise alal.

See algatuslik e-sertifitseerimissüsteem aitab kaasa toiduohutusega seotud meetmete edendamisele ja võimalike pettusejuhtumite vähendamisele. Samuti väheneb ettevõtjate ja asutuste halduskoormus ning süsteemist saadakse ulatuslikumaid statistilisi andmeid mahetoodete impordi kohta.

Kuuekuulise üleminekuperioodi jooksul kasutatakse nii paber- kui ka e-sertifikaate. Alates 19. oktoobrist 2017 on mahetoodete import hõlmatud üksnes e-sertifitseerimisega.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Meie kohustus võtta rangeid sertifitseerimis- ja kontrollimeetmeid on ELi toiduohutusstandardite tagamise oluline osa. Tänu rangetele nõuetele oleme saanud maailmas usaldusväärseimaks toiduainetootjaks, kuid uute ja paremate lahenduste abil tuleks püüda saavutada veelgi rohkem. Uute eeskirjadega parandatakse jälgitavust mahetoodete olulisel ja üha areneval turul."

Praktikas tähendab see, et kõnealused impordisertifikaadid tuleb lisada kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) – ELi elektrooniline süsteem toiduainete liikumiste jälgimiseks kogu Euroopa Liidus. Ööpäevaringselt ligipääsetav süsteem TRACES on osutunud kaubandust hõlbustavaks vahendiks, mis võimaldab kaubanduspartneritel ja pädevatel asutustel saada kerge vaevaga teavet oma saadetiste liikumise kohta ja kiirendab haldusmenetlusi. Süsteem on ka väärtuslik abivahend, et terviseohtudele kiiresti reageerida, kuna sellega jälgitakse saadetiste liikumisi ja lihtsustatakse tagasisaadetud saadetistega seotud riskijuhtimist.

Taust

Pärast Euroopa Kontrollikojalt saadud soovitusi ja liikmesriikide nõuet tegeleda mahetoodete liikumise ja impordikontrollide järjepidevuse probleemidega, tahetakse uute eeskirjade alusel parandada mahetoodete jälgitavust ja vähendada võimalikke pettusejuhtumeid.

Komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1842, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas ning määrust (EÜ) nr 889/2008 säilitatud või töödeldud mahepõllumajanduslikele toodetele esitatavate nõuete ja teabe edastamise osas.

Lisateave

Lisateave ELi mahepõllumajanduse kohta

IP/17/963

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar