Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transferul și relocarea: se fac progrese constante, dar sunt necesare mai multe eforturi pentru atingerea obiectivelor

Bruxelles, 12 aprilie 2017

Comisia a adoptat astăzi Al unsprezecelea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește mecanismele UE de transfer și de relocare de urgență, în care se evaluează acțiunile întreprinse din 2 martie 2017 până în prezent.

Statele membre au făcut progrese constante în cazul transferului, stabilind un nou record lunar, alte 2 465 de persoane fiind transferate până în prezent. Numărul total de transferuri se ridică în acest moment la 16 340. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare din partea tuturor statelor membre pentru a se asigura faptul că toate persoanele eligibile vor fi transferate în următoarele luni. În cazul relocării, statele membre au făcut în continuare progrese semnificative, oferind până acum căi sigure și legale de intrare pe teritoriul UE unui număr de 15 492 de persoane. Pentru a contribui la îmbunătățirea procesului de transfer și de relocare, raportul de astăzi include recomandări specifice adresate statelor membre.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În luna martie am stabilit un nou record în ceea ce privește numărul de persoane transferate. Aceasta este o dovadă clară de solidaritate și de responsabilitate. Acum este momentul ca statele membre să își îndeplinească angajamentele luate și să își intensifice eforturile, deoarece au datoria politică, morală și legală de a face asta. Fac apel la țările care nu s-au alăturat încă efortului comun să facă acest lucru. Transferul tuturor persoanelor eligibile din Grecia și Italia în următoarele luni este perfect fezabil. Totodată, o veste foarte bună este că am reușit să relocăm peste două treimi din numărul de 22 500 de persoane cărora, în iulie 2015, ne-am angajat să le oferim o cale sigură și legală de a ajunge în UE. Astfel, ne îndeplinim angajamentele de a împărți responsabilitatea cu țări din afara Uniunii precum Turcia, Iordania și Libanul.”

Transferul

Ritmul transferurilor a continuat să crească, înregistrându-se o îmbunătățire cu 27 % față de luna anterioară cu cele mai bune rezultate – în luna martie au fost transferate în total 2 465 de persoane, 1 600 din Grecia și peste 800 din Italia. Numărul total de transferuri efectuate până la data de 10 aprilie este de 16 340: 5 001 din Italia și 11 339 din Grecia. Cu toate acestea, în ciuda acestei evoluții pozitive, ritmul actual al transferurilor este cu mult sub nivelul obiectivelor stabilite pentru a se asigura faptul că toate persoanele eligibile vor fi transferate în următoarele luni.

Cu circa 14 000 de candidați la transfer rămași în Grecia și circa 3 500 de persoane înregistrate până acum pentru transfer în Italia, numărul total de persoane eligibile pentru transfer aflate în cele două țări se situează cu mult sub cel prevăzut în deciziile Consiliului. Având în vedere aceste cifre, dacă se ating nivelul stabilit ca obiectiv de Consiliul European – de cel puțin 3 000 de transferuri lunare din Grecia – și cel stabilit de Comisie – de cel puțin 1 500 de transferuri lunare din Italia – transferul tuturor solicitanților eligibili aflați în prezent în Grecia și Italia este perfect realizabil până în septembrie 2017. Întrucât în ambele țări există condițiile prealabile și infrastructura operațională necesare pentru efectuarea transferului, iar agențiile UE și organizațiile internaționale și-au sporit capacitatea pentru a îndeplini obiectivele fixate, statelor membre le revine acum sarcina de a demonstra voință politică și de a-și intensifica și coordona eforturile pentru a-și îndeplini obligațiile.

În scopul de a elimina restul blocajelor operaționale și logistice din cadrul procedurii de transfer, raportul de astăzi include recomandări specifice adresate anumitor state membre privind modul în care se poate îmbunătăți întregul proces, de la formularea angajamentului până la efectuarea transferului.

Pentru a îmbunătăți procedura de transfer, statele membre ar trebui cu precădere:

  • să facă angajamente lunare, să se angajeze să transfere mai multe persoane în total, să asigure o capacitate sporită de prelucrare a solicitărilor de transfer și să reducă timpul de răspuns;
  • să evite preferințele excesiv de restrictive și întârzierile și să limiteze cerințele care provoacă întârzieri în cursul procedurii de transfer;
  • să dea dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește posibilitatea, în cazul Italiei, iar în cazul statelor membre de transfer, necesitatea de a desfășura interviuri de securitate suplimentare;
  • să acorde prioritate solicitărilor referitoare la persoane vulnerabile, în special minorii neînsoțiți;
  • în plus, în cazul Italiei, înregistrarea și identificarea tuturor candidaților eligibili ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil.

În timp ce unele state membre (Luxemburg și Portugalia) fac progrese constante în direcția îndeplinirii obligațiilor lor față de Grecia și Italia, altele (Bulgaria, Croația și Slovacia) efectuează foarte puține transferuri. Austria a anunțat că va începe în curând transferurile, dar alte state (Ungaria și Polonia) refuză în continuare să participe la mecanismul de transfer. Până acum, doar două state membre (Malta și Finlanda) sunt în grafic pentru a-și îndeplini la timp obligațiile atât față de Italia, cât și față de Grecia.

Prin urmare, Comisia invită insistent statele membre să dea curs recomandărilor și obiectivelor sale și să asigure, în mod coordonat, o rată mai ridicată a transferurilor până la următorul raport din mai 2017. După cum s-a subliniat în raportul precedent, dacă statele membre nu sporesc mai repede numărul transferurilor, Comisia nu va ezita să facă uz de competențele de care dispune în temeiul tratatelor față de cele care nu s-au conformat deciziilor Consiliului și precizează, de altfel, că obligația legală de a transfera persoanele eligibile nu va înceta după luna septembrie. Comisia este gata să ajute statele membre să își îndeplinească aceste obligații.

Relocarea

Mecanismul de relocare este în continuare în grafic. La 10 aprilie, 15 492 de persoane fuseseră relocate către 21 de țări [1], ceea ce reprezintă peste două treimi din numărul de 22 504 relocări prevăzut în cadrul mecanismului de relocare al UE. De la data de 28 februarie 2017 au fost relocate 1 070 de persoane, în principal din Turcia, Iordania și Liban.

În timp ce unele state membre și țări asociate și-au realizat deja obiectivele (Estonia, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Islanda, Liechtenstein și Elveția) și alte câteva s-au alăturat grupului de state de relocare prin intermediul mecanismului UE, responsabilitățile sunt în continuare împărțite în mod inegal. Nouă state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Croația, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia) nu au început încă să efectueze relocări în cadrul mecanismelor actuale de la nivelul UE.

Ritmul relocărilor din Turcia, inclus în cifra globală a relocărilor, a continuat să se accelereze în ultimele săptămâni, de la ultimul raport fiind relocați 1 053 de cetățeni sirieni. În total, 4 618 refugiați sirieni au beneficiat până acum de o cale sigură și legală de acces în Europa în temeiul Declarației UE-Turcia. Statele membre înregistrează progrese satisfăcătoare în pregătirea viitoarelor operațiuni de relocare, angajându-se până acum să asigure relocarea a 26 112 persoane, o creștere semnificativă față de ultimul raport. Austria și România pregătesc în prezent primele relocări care vor fi efectuate în temeiul mecanismului. Există însă și state membre care nu au efectuat relocări din Turcia și nu au luat nicio măsură în acest sens (Cipru, Danemarca, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regatul Unit, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Deși s-au realizat progrese semnificative, statele membre care sunt departe de a-și îndeplini obiectivele și cele care nu au efectuat până acum relocări în temeiul mecanismelor UE ar trebui să își intensifice cât mai curând posibil eforturile în materie de relocare, pentru a contribui la eforturile comune de a oferi căi sigure și legale către UE persoanelor care au nevoie de protecție internațională și pentru a pune în aplicare Declarația UE-Turcia.

Context

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia și Grecia persoanele care au nevoie de protecție internațională. Deciziile de transfer se referă la angajamentul de transferare a 98 255 de persoane, în urma adoptării de către Consiliu a unei modificări la A doua decizie a Consiliului din 29 septembrie 2016 privind transferurile prin care se pun la dispoziție, pentru admiterea legală în UE a unor solicitanți sirieni din Turcia, 54 000 de locuri încă nealocate.

La 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere cu privire la un mecanism european de relocare, care a fost urmată de acordul dintre statele membre din 20 iulie 2015 privind relocarea a 22 504 persoane care aveau în mod clar nevoie de protecție internațională.

Consiliul European din 7 martie 2016 a solicitat accelerarea punerii în aplicare a transferurilor pentru a ameliora situația umanitară din Grecia. În concluziile din 20 și 21 octombrie, Consiliul European și-a reiterat apelul pentru adoptarea de măsuri suplimentare menite să accelereze punerea în aplicare a mecanismelor de transfer și de relocare, având în vedere necesitatea urgentă de a oferi sprijin Greciei și Italiei. Consiliul European din 15 decembrie a aprobat Planul comun de acțiune privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia, care a inclus ca obiectiv pentru Grecia efectuarea a 3 000 de transferuri lunare, și a reiterat apelul de a se intensifica în continuare eforturile de accelerare a transferurilor, în special în cazul minorilor neînsoțiți, precum și a mecanismelor de relocare existente.

Conform Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, pentru fiecare cetățean sirian returnat în Turcia din insulele elene, un alt cetățean sirian va fi relocat din Turcia în UE. Acest principiu se aplică din data de 4 aprilie 2016. Se acordă prioritate migranților care nu au intrat sau nu au încercat să intre în UE în mod neregulamentar.

La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru al UE de relocare, cu caracter permanent, în vederea instituirii unui set comun de proceduri standard pentru selectarea candidaților la relocare, precum și a unui statut comun de protecție pentru persoanele relocate în UE, astfel încât, în viitor, să se raționalizeze și să se direcționeze mai bine eforturile de relocare la nivelul UE.

În 2016, Comisia a adoptat Primul raport privind transferul și relocarea. La 12 aprilie, 18 mai, 15 iunie, 13 iulie, 28 septembrie, 9 noiembrie și 8 decembrie 2016 și la 28 februarie și, respectiv, 2 martie 2017 au fost adoptate al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea, al optulea, al nouălea și al zecelea raport.

Informații suplimentare

Comunicare: Al unsprezecelea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia

Anexa 4: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

Decizia Consiliului privind transferul a 40 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016

 

 

[1] Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Franța, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Austria, Portugalia, Spania, Finlanda, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

IP/17/908

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar