Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fusioner: Kommissionen godkender Maersk Lines overtagelse af Hamburg Süd på visse betingelser

Bruxelles, den 10. april 2017

Europa-Kommissionen har efter EU-fusionsforordningen godkendt Maersk Line A/S' overtagelse af det tyske containerrederi Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG ("HSDG") på visse betingelser.

Maersk Line og HSDG er begge aktive på det globale containermarked. Godkendelsen er betinget af, at HSDG træder ud af fem konsortier om handelsruter mellem i) Nordeuropa og Centralamerika/Caribien, ii) Nordeuropa og den sydamerikanske vestkyst, iii) Nordeuropa og Mellemøsten, iv) Middelhavet og den sydamerikanske vestkyst og v) Middelhavet og den sydamerikanske østkyst. Den fusionerede enhed ville ikke have oplevet tilstrækkelig konkurrence på disse ruter efter transaktionen.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Konkurrenceprægede søfartstjenester er afgørende for europæiske virksomheder og for EU's økonomi som helhed. De tilsagn, som Maersk Line og HSDG har afgivet, vil sikre en sund konkurrence til fordel for de mange EU-virksomheder, der er afhængige af denne containerfragt."

Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder

Den foreslåede transaktion fører til en fusion mellem to ledende containerrederier. Maersk Line er det største containerrederi, mens HSDG er det niende største i verden. Ligesom mange andre transportvirksomheder tilbyder Maersk Line og HSDG deres tjenester på handelsruter gennem samarbejdsaftaler med andre rederier. Disse aftaler benævnes typisk "konsortier" eller "alliancer" og bygger på aftaler om fartøjsdeling, hvor medlemmerne i fællesskab fastlægger vigtige konkurrenceparametre såsom kapacitet, sejlplaner og anløbshavne.

Kommissionen har undersøgt fusionens virkninger for konkurrencen på dette specifikke marked for containertransport på 17 handelsruter, der forbinder Europa med Nord- og Sydamerika, Asien, Mellemøsten, Afrika og Australien/New Zealand.

Kommissionen fandt, at fusionen, som den oprindelig blev anmeldt, ville have skabt helt nye forbindelser mellem Maersk Line og de fem konsortier, som HSDG tilhører (Eurosal 1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES og MESA).

Ifølge Kommissionens analyse ville dette have haft konkurrenceskadelige virkninger på de fem berørte handelsruter (Nordeuropa og Centralamerika/Caribien, Nordeuropa og den sydamerikanske vestkyst, Nordeuropa og Mellemøsten, Middelhavet og den sydamerikanske vestkyst, Middelhavet og den sydamerikanske østkyst). Navnlig kunne de nye forbindelser have givet den fusionerede enhed mulighed for at påvirke vigtige konkurrenceparametre såsom kapacitet på en betydelig andel af disse markeder, hvilket ville have været til skade for kunderne og i sidste ende forbrugerne.

Den foreslåede transaktion ville også have skabt a) begrænsede forbindelser mellem Maersk Line og HSDG på markedet for short sea shipping og trampfart (fragt uden fast sejlplan, on demand-transport) samt b) begrænsede forbindelser mellem de to selskabers aktiviteter inden for containerfragt og containerterminaler, bugsering, spedition, containerfremstilling og transport ad indre vandveje, som Maersk eller andre virksomheder i Maersk-koncernen beskæftiger sig med.

Kommissionen kunne imidlertid ikke konstatere nogen konkurrenceproblemer på disse områder, navnlig fordi der findes mange andre tjenesteudbydere på disse markeder.

De foreslåede tilsagn

For at afhjælpe Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder har Maersk foreslået at ophæve HSDG's deltagelse i de fem konsortier (Eurosal 1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES og MESA). Det vil fjerne alle de problematiske forbindelser mellem Maersk Line og HSDG's konsortier, der ellers ville være opstået som følge af transaktionen.

HSDG vil frem til opsigelsen fortsat indgå aktivt i de fem konsortier for at sikre en velordnet udtræden. Der vil blive udpeget en tilsynsadministrator for at sikre, at der i løbet af denne periode ikke udveksles konkurrencebegrænsende informationer mellem den fusionerede enhed og de fem konsortier.

I lyset af de foreslåede tilsagn har Kommissionen konkluderet, at den foreslåede transaktion som ændret ikke længere giver anledning til konkurrenceproblemer. Denne afgørelse er betinget af en fuld opfyldelse af tilsagnene.

Virksomhederne og produkterne

HSDG driver 130 containerskibe. HSDG udbyder sine tjenester under navnet Hamburg Süd på globalt plan samt under navnene CCNI (Chile) og Aliança (Brasilien). HSDG indgår i adskillige konsortier, navnlig:

Handelsrute

Konsortium

Nordeuropa til Centralamerika / Caribien

Eurosal 1/SAWC

Nordeuropa til den sydamerikanske vestkyst

Eurosal 2/SAWC

Nordeuropa til Mellemøsten

EPIC 2

Middelhavet til den sydamerikanske vestkyst

CCWM/MEDANDES

Middelhavet til den sydamerikanske østkyst

MESA

 

Maersk Line driver 611 containerskibe, hvoraf 324 er chartrede, og tilbyder sine tjenester inden for containerskibsfart i hele verden. Selskabet udbyder sine tjenester under navnet Maersk Line, Safmarine, SeaLand (i Nord-, Syd-, og Mellemamerika), MCC Transport (i Asien) og SeaGo Line (i Europa). Maersk-koncernen tilbyder ligeledes tjenester inden for containerterminaler, spedition, transport ad indre vandveje, containerfremstilling og bugsering.

Fusionskontrol og procedurer

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 20. februar 2017. 

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over en vis grænse (fusionsforordningens artikel 1) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad vil kunne hæmme konkurrencen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller en væsentlig del af det.

Langt hovedparten af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til konkurrenceproblemer og godkendes efter en rutineundersøgelse. Fra det tidspunkt, hvor en transaktion bliver anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at tage stilling til, om den kan godkendes (1. fase), eller om der skal indledes en tilbundsgående undersøgelse (2. fase).

Der kan findes flere oplysninger i Kommissionens sagsregisterKonkurrencegeneraldirektoratets websted under sagsnummer M.8330.

 

IP/17/904

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar