Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla: Hatékonyabbá váló igazságszolgáltatási rendszerek, kihívásokkal

Brüsszel, 2017. április 10.

Az Európai Bizottság ma teszi közzé a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely összehasonlító áttekintést ad az uniós tagállamok igazságügyi rendszereinek hatékonyságáról, minőségéről és függetlenségéről.

A célja, hogy segítséget nyújtson a nemzeti hatóságoknak abban, hogy javítsák az igazságügyi rendszereik hatékonyságát. A korábbi kiadásokhoz képest a 2017. évi eredménytábla az igazságügyi rendszerek működésének új aspektusait vizsgálja, például, hogy a fogyasztók milyen könnyen férhetnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz és milyen csatornákat használnak a vállalkozások elleni panaszok benyújtására. Először fordul elő, hogy a pénzmosási bűncselekményekkel kapcsolatos bírósági eljárások hosszát is mutatja.

Az uniós igazságügyi eredménytábla 5. kiadása megerősíti, hogy a hatékony igazságszolgáltatási rendszerek elengedhetetlenek a vállalkozás- és befektetésbarát környezetbe vetett bizalom megteremtéséhez az egységes piacon” mondta Vĕra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos. „Felszólítom fel a tagállamokat, biztosítsák hogy minden igazságügyi reform tartsa tiszteletben a jogállamiság elvét és az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ez kulcsfontosságú a polgárok és a vállalkozások számára annak érdekében, hogy maradéktalanul élhessenek jogaikkal. Egy független és jól működő igazságszolgáltatási rendszer minden demokrácia alappillére.”

A 2017. évi kiadás legfontosabb megállapításai:

  • Rövidebb polgári és kereskedelmi bírósági eljárások: még azokban a tagállamokban is, ahol nagyon leterhelt az igazságszolgáltatás rendszere. Ez a javulás ötéves időtávon jobban kivehető, mint rövid távon.
  • A fogyasztóvédelem érvényesítésének elemzése: Az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása a tagállamok feladata. Az eredménytábla alapján a közigazgatási eljárások és a bírósági felülvizsgálatok hossza ezen a területen nagy mértékben országfüggő. Az eredménytáblából az is kiderül, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok sok fogyasztói problémát közvetlenül oldanak meg, anélkül, hogy bírósághoz kellene fordulni.
  • A pénzmosás elleni küzdelem elemzése: A negyedik pénzmosási irányelv előírása szerint a tagállamok először adtak meg erre a területre vonatkozó adatokat. Az adatok nagy eltéréseket mutatnak az eljárás hossza tekintetében, amely kevesebb, mint fél évtől majdnem három évig terjedhet a pénzmosási bűncselekményekkel foglalkozó esetekben.
  • A szegényebb polgárok korlátozottabban férnek az igazságszolgáltatáshoz: Az eredménytábla azt mutatja, hogy bizonyos tagállamokban a szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkező polgárok bizonyos típusú jogviták esetében egyáltalán nem kapnak jogi segítségnyújtást.
  • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata bizonyos országokban továbbra is korlátozott: Miközben a tagállamok felében széles körben elterjedt az információs és kommunikációs technológiák használata a bíróságok és ügyvédek közötti kommunikáció céljára, az elektronikus aláírás céljából történő használat az EU országok több mint felében igen korlátozott. Az arra vonatkozó új adatok, hogy az ügyvédek hogyan használják az információs és kommunikációs technológiákat a bíróságokkal való kommunikációban, megint csak aláhúzzák az elektronikus kommunikáció jelentőségét a jól működő igazságügyi rendszerek szempontjából.
  • Az igazságszolgáltatás függetlenségét a lakosság jobbnak vagy stabilnak ítéli meg: a tagállamok több mint két harmadában ez a helyzet 2016-hoz képest. 2010 óta ugyanaz a trend figyelhető meg a vállalkozások helyzetmegítélésben is. A bíróságok és bírák függetlenségének vélt hiányát a megkérdezettek leggyakrabban a kormány és a politikusok beavatkozásával vagy nyomásgyakorlásával indokolták. A 2017. évi kiadás azt is bemutatja, hogy a különböző tagállamok milyen biztosítékokkal védik a bírák igazságszolgáltatási függetlenségét. Ez a jogállamiság nagy fontosságát tükrözi az EU-ban.
  • Minőségi előírások: A legtöbb tagállamban határidőket vagy időkorlátokat ír elő a bírósági eljárások elhúzódásának megakadályozása érdekében. Bizonyos, kevésbé hatékony igazságszolgáltatási rendszerrel rendelkező tagállamokban ilyen előírások azonban nincsenek érvényben.

Következő lépések

A 2017. évi eredménytábla megállapításait figyelembe veszik az európai szemeszter 2017. évi folyamata keretében jelenleg zajló országspecifikus értékeléshez. 2017. február 22-én közzétették a tagállamokra vonatkozó országjelentéseket, amelyek számos tagállam (Belgium, Bulgária, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia) esetében az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó megállapításokat tartalmaztak (lásd IP/17/308).

Háttér-információk

Az eredménytábla főleg polgári és kereskedelmi peres ügyekre, valamint közigazgatási ügyekre összpontosít annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok erőfeszítéseit, amelyek kikövezik az utat egy még inkább beruházás-, vállalkozás- és polgárbarát környezet felé. Az eredménytábla a hatékony igazságszolgáltatási rendszer három fő elemére összpontosít:

  • Hatékonyság: az eljárások hosszára, befejezési arányára és a folyamatban lévő ügyek számára vonatkozó mutatók.
  • Minőség: jogi segítségnyújtásra, bírósági díjakra, képzésre, a bírósági tevékenységek ellenőrzésére, költségvetésére és humánerőforrásaira vonatkozó mutatók.
  • Függetlenség: A bírói függetlenség vállalkozások és lakosság általi megítélésére vonatkozó mutatók, valamint a bírákra vonatkozó biztosítékok mutatói.

Az európai szemeszter – az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa – a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítását egyik prioritásaként kezeli. Az uniós igazságügyi eredménytábla segíti a tagállamokat e cél elérésében, oly módon, hogy összehasonlító áttekintést ad a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek működéséről. Ezt az áttekintést az országspecifikus értékelésekkel egészítik ki, amelyeket az illetékes nemzeti hatóságokkal és érdekelt felekkel folytatott kétoldalú párbeszédek révén alakítanak ki. Ez az értékelés a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek javítására vonatkozó országspecifikus ajánlásokhoz vezethet. A 2016. évi európai szemeszterben a Bizottság javaslata alapján a Tanács hat tagállamhoz (Bulgária, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Portugália és Szlovákia) intézett országspecifikus ajánlásokat ezen a területen.

Az eredménytábla különböző információforrásokat használ fel. Az adatok nagy részét az Európa Tanácsnak az igazságszolgáltatás hatékonyságának értékelésével foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: CEPEJ) szolgáltatta. A további adatforrások az olyan európai hálózatok, mint az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata és az EU Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek Hálózata, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE), és az uniós szabályozás speciális területeivel foglalkozó különböző bizottságok.

További információk

A 2017. évi igazságügyi eredménytábla teljes jelentés

Az igazságügyi eredménytábla összefoglalója: tájékoztató

Kérdések és válaszok

Magyarázó jegyzetekkel ellátott ábrák teljes körű számadatokkal

Eurobarometer felmérés „Az EU nemzeti igazságszolgáltatási rendszereinek a nagyközönség által észlelt függetlenségéről”

Eurobarometer felmérés „Az EU nemzeti igazságszolgáltatási rendszereinek a vállalkozások által észlelt függetlenségéről”

Európai szemeszter

 

 

IP/17/890

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar