Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.: pravosudni sustavi sve su djelotvorniji, ali su izazovi i dalje prisutni

Bruxelles, 10. travnja 2017.

Europska komisija danas objavljuje Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. kao usporedni uvid u učinkovitost, kvalitetu i neovisnost pravosudnih sustava država članica EU-a.

Cilj je tog pregleda pomoći nacionalnim tijelima u poboljšanju djelotvornosti nacionalnih pravosudnih sustava. U usporedbi s prethodnim izdanjima u Pregledu za 2017. razmatraju se novi aspekti rada pravosudnih sustava, na primjer jednostavnost pristupa pravosuđu za potrošače i kanali kojima potrošači šalju pritužbe na poduzeća. Prvi je put prikazano i trajanje sudskih kaznenih postupaka ovisno o prekršaju povezanom s pranjem novca.

Peto izdanje Pregleda stanja u području pravosuđa potvrđuje važnost djelotvornih pravosudnih sustava u izgradnji povjerenja te poticajnog okruženja za poduzeća i ulaganja na jedinstvenom tržištu, izjavila je Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova. Potičem države članice da pri svakoj reformi pravosuđa osiguraju poštovanje vladavine prava i neovisnosti pravosuđa. To je nužno kako bi građani i poduzeća mogli u potpunosti ostvarivati svoja prava. Neovisan i djelotvoran pravosudni sustav temelj je svake demokracije.

Glavne su teme koje se razmatraju u izdanju za 2017. sljedeće:

  • Kraći postupci pred građanskim i trgovačkim sudovima: među ostalim i u mnogim državama članicama koje se suočavaju s izazovima u području pravosuđa. To je poboljšanje lakše zamijetiti nakon petogodišnjeg razdoblja nego kratkoročno.
  • Analiza provedbe zakonodavstva o zaštiti potrošača: države članice odgovorne su za provedbu zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača. Pregled pokazuje da trajanje administrativnih postupaka i sudskog preispitivanja u tom području znatno ovisi o zemlji. Pokazuje i da tijela za zaštitu potrošača uspješno izravno rješavaju mnoga pitanja koja se odnose na potrošače, i to bez pokretanja sudskih postupaka.
  • Analiza rada na sprečavanju pranja novca: u skladu s četvrtom Direktivom o sprečavanju pranja novca države članice prvi su put dostavile tu vrstu podataka. Prema tim podacima velik je raspon trajanja postupaka povezanih s prekršajima u području pranja novca – od manje od pola godine do gotovo tri godine.
  • Siromašni građani imaju ograničen pristup pravosuđu: pregled pokazuje da u nekim državama članicama građani čiji su prihodi ispod praga siromaštva ne dobivaju nikakvu pravnu pomoć u nekim vrstama sporova.
  • Upotreba alata IKT-a u nekim je zemljama i dalje ograničena: iako su alati IKT-a za komunikaciju sudova i odvjetnika u polovini država članica u širokoj upotrebi, u još je više njih upotreba elektroničkog potpisa izrazito ograničena. Novi podaci o tome na koji se način odvjetnici služe alatima IKT-a za komunikaciju sa sudovima ponovno ukazuju na važnost elektroničke komunikacije za dobro funkcioniranje pravosudnih sustava.
  • Poboljšana ili zadržana percepcija neovisnosti pravosuđa u javnosti: takvo je stanje zabilježeno u više od dvije trećine država članica u usporedbi s 2016. Takva je percepcija pravosuđa i među poduzećima od 2010. Kao najčešći razlog za percepciju nedostatka neovisnosti sudova i sudaca navodi se uplitanje ili pritisak vlade i političara. Izdanje iz 2017. donosi i podatke o zaštitnim mjerama koje su različite države članice uvele kako bi zajamčile pravosudnu neovisnost sudaca. To pokazuje važnost vladavine prava za EU.
  • Standardi kvalitete: u većini država članica na snazi su standardi kojima se određuju rokovi ili vremenski okviri za izbjegavanje dugotrajnih sudskih postupaka. Međutim, takvi standardi nisu na snazi u određenim državama članicama čiji su pravosudni sustavi manje učinkoviti.

Sljedeći koraci

Nalazi iz Pregleda za 2017. uzimaju se u obzir tijekom aktualnog ocjenjivanja pojedinačnih država koje se provodi u okviru europskog semestra za 2017. Izvješća po zemljama objavljena su 22. veljače 2017. i uključuju rezultate o pravosudnim sustavima niza država članica (Belgije, Bugarske, Španjolske, Hrvatske, Italije, Cipra, Latvije, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Slovačke) (vidjeti IP/17/308).

Kontekst

Pregled stanja u području pravosuđa uglavnom je usmjeren na građanske i trgovačke parnice te na upravne predmete kako bi se državama članicama pomoglo u nastojanju da utru put za veća ulaganja i okruženje koje je povoljnije za građane i poduzetništvo. U Pregledu se ponajviše razmatraju tri glavna elementa djelotvornog pravosudnog sustava:

  • učinkovitost: pokazatelji trajanja postupaka, stope rješavanja predmeta i broja predmeta u postupku
  • kvaliteta: pokazatelji o pravnoj pomoći, sudskim naknadama, osposobljavanju, praćenju rada sudova, proračunu i ljudskim resursima
  • neovisnost: pokazatelji o percipiranoj neovisnosti pravosuđa među poduzećima i u javnosti te o zaštitnim mjerama koje se odnose na suce.

Poboljšanje djelotvornosti nacionalnih pravosudnih sustava utvrđeno je kao prioritet Europskog semestra – godišnjeg ciklusa koordinacije gospodarske politike EU-a. Zahvaljujući Pregledu stanja u području pravosuđa, koji omogućuje godišnji usporedni uvid u funkcioniranje nacionalnih pravosudnih sustava, države članice mogu postići to poboljšanje. Ovaj pregled dopunjen je rezultatima ocjenjivanja pojedinačnih država koje se provodi u okviru bilateralnog dijaloga s relevantnim nacionalnim tijelima i dionicima. Na temelju tog ocjenjivanja mogle bi se sastaviti posebne preporuke za poboljšanje nacionalnih pravosudnih sustava. U okviru europskog semestra za 2016., na temelju prijedloga Komisije, Vijeće je u tom kontekstu izradilo posebne preporuke za šest zemalja (Bugarsku, Hrvatsku, Italiju, Cipar, Portugal i Slovačku).

U Pregledu stanja objedinjuju se podaci iz različitih izvora. Glavne podatke dostavila je Komisija Vijeća Europe za ocjenu učinkovitosti pravosuđa (CEPEJ). Među ostalim su izvorima podataka europske mreže poput Europske mreže sudbenih vijeća i Mreže predsjednika vrhovnih sudova EU-a, Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i razni odbori iz posebnih područja zakonodavstva EU-a.

Dodatne informacije

Pregled stanja u području pravosuđa za 2017. cijelo izvješće

Sažetak Pregleda stanja u području pravosuđa Informativni članak

Pitanja i odgovori

Grafikoni s komentarima koji sadržavaju potpune brojčane podatke

Izvješće Eurobarometra o „percipiranoj neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u u javnosti”

Izvješće Eurobarometra o „percipiranoj neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u među poduzećima”

Europski semestar

 

 

IP/17/890

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar